Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Cretaceous palynofloras from southern Scandinavia

Vajda, Vivi LU (1998) In Lund Publications in Geology
Abstract
A palynological investigation of Cretaceous sequences from Höllviken 2, Svedala 1 and Norrevång 1 wells of Scania, Southern Sweden, and from the Arnager Greensand-Arnager Limestone transition on the island of Bornholm, Denmark, was conducted. Well preserved palynofloras were found in strata consisting of shaly mudstones, glauconitic sandstones (greensand) and limestone. A total of 98 palynomorph taxa were identified, including the new taxon Cingutriletes scanicus. A pollen-spore zonation for the area consisting of four zones (A, B, C and D) is presented. A Berriasian to Albian age is suggested for the shaly mudstones and the lower part of the greensand. The abundance of the pollen genus Rugubivesiculites in the upper part of the greensand... (More)
A palynological investigation of Cretaceous sequences from Höllviken 2, Svedala 1 and Norrevång 1 wells of Scania, Southern Sweden, and from the Arnager Greensand-Arnager Limestone transition on the island of Bornholm, Denmark, was conducted. Well preserved palynofloras were found in strata consisting of shaly mudstones, glauconitic sandstones (greensand) and limestone. A total of 98 palynomorph taxa were identified, including the new taxon Cingutriletes scanicus. A pollen-spore zonation for the area consisting of four zones (A, B, C and D) is presented. A Berriasian to Albian age is suggested for the shaly mudstones and the lower part of the greensand. The abundance of the pollen genus Rugubivesiculites in the upper part of the greensand indicates that these beds are of Cenomanian age. Palynofacies analysis suggests that the sediments of Berriasian-Valanginian age (shaly mudstones) were deposited in a continental paleoenvironment, while a coastal environment prevailed during the deposition of the basal part of the greensand. The upper part of the greensand was laid down in deeper water. Rising sea level in the late Cenomanian to Turonian interval is considered to be the cause of the interruption of deposition, leading to the development of a hardground-phosphoritic bed at the greensand-limestone transition. During the earliest Cretaceous, the flora was dominated by gymnosperms (predominantly cycads), while ferns were predominant during the Hauterivian to Aptian. During the late Aptian to early Albian, gymnosperms (mainly conifers) slightly dominated the ferns. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen omfattar studiet av fossila pollen och sporer (palynologi) från skånes krita (90-140 miljoner år gamla sediment). För ändamålet har tre borrkärnor provtagits; Höllviken 2, Norrevång 1 och Svedala 1, samt ytprover från överkritan på Bornholm.RESULTAT * Taxonomiska studier baserade på ca 100 arter (ca. 15 000 exemplar), har möjliggjort en stratigrafisk indelning av de studerade sedimenten och en pollen-spor zonering för området presenteras.Vidare visar resultaten att växtligheten i Skåne under tidigaste krita (ca. 140 milj. år sedan) främst bestod av kottepalmer, ginkgo och barrträd. Även den idag utdöda fröormbunken finns representerad. Den... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen omfattar studiet av fossila pollen och sporer (palynologi) från skånes krita (90-140 miljoner år gamla sediment). För ändamålet har tre borrkärnor provtagits; Höllviken 2, Norrevång 1 och Svedala 1, samt ytprover från överkritan på Bornholm.RESULTAT * Taxonomiska studier baserade på ca 100 arter (ca. 15 000 exemplar), har möjliggjort en stratigrafisk indelning av de studerade sedimenten och en pollen-spor zonering för området presenteras.Vidare visar resultaten att växtligheten i Skåne under tidigaste krita (ca. 140 milj. år sedan) främst bestod av kottepalmer, ginkgo och barrträd. Även den idag utdöda fröormbunken finns representerad. Den totala avsaknaden av marina alger i sedimenten visar att avsättningsmiljön varit terrestrisk (dvs. Skåne utgjorde under denna period land och pollen har avsatts i floder och sjöar). Klimatet antas ha varit varmt och torrt. Under senare delen av yngre Krita kom växtligheten att domineras av ormbunksväxter, bla. flera släkten av trädormbunkar, som idag endast återfinns i tropikerna. Närvaron av marina alger i sedimenten visar att Skåne under denna period låg under havsytenivån och avsättningsmiljön var en kustnära, marin miljö. Under Apt-Alb (senaste tidig krita, ca. 100 milj. år sedan) blev klimatet något kyligare och växtligheten representeras främst av barrträd. Avsättningsmiljön var kustnära marin. Under Cenoman (sen krita) avsattes sedimenten i marin shelfmiljö i södra Skandinavien, som en följd av höjning av havsytenivån. Angiospermpollen (pollen från blomväxter) återfinns i extremt små mängder och indikerar att blomväxterna var i början av sin diversifiering och erövring av land.* Bland det hundratalet formtaxa som identifierats har en ny art beskrivits- Cingutriletes scanicus. Pollen och spor sammansättningen (palynoflororna) visar stora likheter med palynofloror beskrivna från likåldriga sekvenser i Danmark, Tyskland och England.*Ingående palynofaciesstudier (dvs. frekvensberäkningar baserade på de organiska komponenterna i sedimentet) av övergången från Arnager Grönsanden till Arnager Kalkstenen på Bornholm - visar att det mellanliggande fosforitkonglomeratet bildats under transgressiva förhållanden (relativ havsytehöjning) och inte under en regression (relativ havsytesänkning) som tidigare antagits. Arbetet har sammanfattningsvis resulterat i en förfinad stratigrafi baserad på pollen och sporer för yngre krita (140-90 milj år sedan) för de studerade sekvenserna, samt bidragit med kunskap om växtlighet, klimat och miljö under perioden (krita) då de studerade sedimenten bildades. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Dr Dybkjaer, Karen, Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, Denmark
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Paleobotanik, phylogeny, Palaeobotany, Cingutriletes scanicus sp. nov, Palynology, palynofacies, paleovegetation, transgression, Early Cretaceous, Cenomanian, Turonian, Bornholm, Denmark, Sweden, Scania, fylogeni, palynologi, Geology, physical geography, Geologi, fysisk geografi
in
Lund Publications in Geology
pages
129 pages
publisher
Department of Geology, Lund University
defense location
Lecture room, Dept. of Social and Economic Geography, (third floor, room 308), Sölvegatan 13
defense date
1998-09-24 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUNBDS/NBGH-98/1020+129S
ISSN
0281-1316
ISBN
91-86746-25-1
language
English
LU publication?
yes
id
1a0bddfe-91f7-4a62-937b-f31fcc303902 (old id 38835)
date added to LUP
2016-04-01 17:07:17
date last changed
2019-05-21 17:45:33
@phdthesis{1a0bddfe-91f7-4a62-937b-f31fcc303902,
 abstract   = {{A palynological investigation of Cretaceous sequences from Höllviken 2, Svedala 1 and Norrevång 1 wells of Scania, Southern Sweden, and from the Arnager Greensand-Arnager Limestone transition on the island of Bornholm, Denmark, was conducted. Well preserved palynofloras were found in strata consisting of shaly mudstones, glauconitic sandstones (greensand) and limestone. A total of 98 palynomorph taxa were identified, including the new taxon Cingutriletes scanicus. A pollen-spore zonation for the area consisting of four zones (A, B, C and D) is presented. A Berriasian to Albian age is suggested for the shaly mudstones and the lower part of the greensand. The abundance of the pollen genus Rugubivesiculites in the upper part of the greensand indicates that these beds are of Cenomanian age. Palynofacies analysis suggests that the sediments of Berriasian-Valanginian age (shaly mudstones) were deposited in a continental paleoenvironment, while a coastal environment prevailed during the deposition of the basal part of the greensand. The upper part of the greensand was laid down in deeper water. Rising sea level in the late Cenomanian to Turonian interval is considered to be the cause of the interruption of deposition, leading to the development of a hardground-phosphoritic bed at the greensand-limestone transition. During the earliest Cretaceous, the flora was dominated by gymnosperms (predominantly cycads), while ferns were predominant during the Hauterivian to Aptian. During the late Aptian to early Albian, gymnosperms (mainly conifers) slightly dominated the ferns.}},
 author    = {{Vajda, Vivi}},
 isbn     = {{91-86746-25-1}},
 issn     = {{0281-1316}},
 keywords   = {{Paleobotanik; phylogeny; Palaeobotany; Cingutriletes scanicus sp. nov; Palynology; palynofacies; paleovegetation; transgression; Early Cretaceous; Cenomanian; Turonian; Bornholm; Denmark; Sweden; Scania; fylogeni; palynologi; Geology; physical geography; Geologi; fysisk geografi}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Department of Geology, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund Publications in Geology}},
 title    = {{Cretaceous palynofloras from southern Scandinavia}},
 year     = {{1998}},
}