Advanced

Expectations and Linguistic Meaning

Winter, Simon (1998)
Abstract
What is the relation between the words in language and our everyday actions? Are linguistic structures dependent on our actions, or does language function on its own?This thesis deals with the pragmatic foundations of language and proposes a model of meaning in language that is based on our expectations about the world and about other people. On this view, language is seen as composed of three functional layers of pragmatics, semantics and morpho-syntax, with each layer having a certain autonomy: semantics captures useful generalizations from the pragmatic level, and morpho-syntax captures generalizations from the semantic level.The thesis consists of an introduction and five papers that examine... (More)
What is the relation between the words in language and our everyday actions? Are linguistic structures dependent on our actions, or does language function on its own?This thesis deals with the pragmatic foundations of language and proposes a model of meaning in language that is based on our expectations about the world and about other people. On this view, language is seen as composed of three functional layers of pragmatics, semantics and morpho-syntax, with each layer having a certain autonomy: semantics captures useful generalizations from the pragmatic level, and morpho-syntax captures generalizations from the semantic level.The thesis consists of an introduction and five papers that examine different aspects of this overarching model.The first paper explores what happens when individual cognitive structures are shared in language and proposes a model of how names, nouns and adjectives emerge as different levels of abstraction. Further, some cognitive prerequisites for referential communication are discussed. The second paper proposes a model of how breakdowns in an expert-novice task trigger discourse on the levels of instructions, coordinations and labels (words). These levels are correlated with a gradual conventionalization from pragmatics to semantics. The third paper shows how the modal verbs can be modeled in terms of expectations and social power. The fourth paper argues that meaning in language can be traced back to features of the environment of all living creatures that are inherently meaningful. Examples of such features are food, mates and shelter. The space of meaningful features can be extended by categorization: previously meaningless features gain meaning by association with meaningful features. The fifth paper, finally, uses computer simulations to model the pragmatic process of stabilizing a simple lexicon. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Vad betyder ordet "hund"? Eller orden "ljudpinne", "måste", "gurka" och "röd"? Till skillnad från många tidigare forskare ser jag orden och våra språkliga uttryck som reaktioner på när saker och ting har blivit <i>fel</i> i våra vardagliga handlingar: anledningen till att jag måste ha ett ord för "röd" är att du kanske tog den blå skjortan i stället för den röda, och den passade inte lika bra just idag.I min teori får ordet hund bara sin betydelse i relation till de sociala och kulturella sammanhang där det används. Försök förklara vad en hund är för någon från en kultur utan hundar!Jag relaterar ordens betydelse till vårt icke-språkliga... (More)
Popular Abstract in Swedish

Vad betyder ordet "hund"? Eller orden "ljudpinne", "måste", "gurka" och "röd"? Till skillnad från många tidigare forskare ser jag orden och våra språkliga uttryck som reaktioner på när saker och ting har blivit <i>fel</i> i våra vardagliga handlingar: anledningen till att jag måste ha ett ord för "röd" är att du kanske tog den blå skjortan i stället för den röda, och den passade inte lika bra just idag.I min teori får ordet hund bara sin betydelse i relation till de sociala och kulturella sammanhang där det används. Försök förklara vad en hund är för någon från en kultur utan hundar!Jag relaterar ordens betydelse till vårt icke-språkliga tänkande, som vi i stor utsträckning har gemensamt med lägre djur. Detta görs bäst i termer av <i>förväntningar</i>. Djuren har inget språk, men de har ofta ett utvecklat tänkande för att kunna hitta mat, skydd och partners så att de kan överleva i en föränderlig miljö. Människan har ungefär samma förmågor som djuren, och om vi vill förstå människans tänkande så är det vettigt att bygga våra teorier på samma grund som vi bygger teorierna om djurs tänkande.Avhandlingen består av en Introduktion och fem uppsatser. Introduktionen presenterar bakgrunden till min teori, och också korta sammanfattningar av uppsatserna.Uppsats 1 - <i>Evolving Social Constraints on Individual Conceptual Representations</i> (skriven tillsammans med Peter Gärdenfors) - undersöker vad som händer med våra kognitiva strukturer när vi delar med oss av dem i en språkgemenskap. Vi föreslår en modell av hur namn, substantiv och adjektiv uppkommer genom en abstraktionsprocess, och diskuterar vad man behöver för kognitiva förmågor för att kunna referera till ett objekt.Uppsats 2 - <i>Dialogue Dynamics, Violin Strings, and the Pragmatics-Semantics Continuum</i> - handlar om hur våra språkliga uttryck svarar mot motgångar i vardagsaktiviteter. Jag har spelat in dialoger mellan "experter" som instruerar "noviser" hur de ska byta en fiolsträng, och visar att deras yttranden ibland är rena instruktioner, ibland koordinerar deltagarnas mentala representationer, och ibland är diskussioner som gäller ordens betydelse. (Den modell som jag föreslår presenteras på svenska i Det självklara behöver inte sägas.)Uppsats 3 - <i>Linguistic Modality as Expressions of Social Power</i> (skriven tillsammans med Peter Gärdenfors) - visar hur modala hjälpverb (få, kan, vill etc.) kan struktureras i termer av förväntningar och sociala maktförhållanden.Uppsats 4 - <i>Evolution, Categorization and Values</i> - polemiserar mot två skolor som har varit mycket inflytelserika för avhandlingen: kognitiv lingvistik och konstruktivism. Båda dessa skolor fokuserar på våra mentala strukturer som fundamentala för våra erfarenheter. Jag hävdar i kontrast till dessa att vi måste ta med omvärlden som utvärderingsinstrument om vi ska förstå hur tänkandet kan ha växt fram. Fundamentalt meningsfulla aktiviteter som ätande och fortplantning är inte huvudsakligen kognitiva till sin natur, utan bygger på att vi verkligen <i>gör</i> någonting. När vi sedan bygger upp en kognitiv apparat gör vi det genom att koppla varseblivning och kognition till dessa i sig meningsfulla aktiviteter.Den femte och sista uppsatsen - <i>Explorations in Synthetic Pragmatics</i> (skriven tillsammans med Christian Balkenius) - använder datorsimuleringar för att modellera stabiliseringen av ett enkelt lexikon.Hela avhandlingen finns tillgänglig på engelska här. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Harder, Peter, Copenhagen
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Philology, covariation, linguistic meaning, cognition, expectations, evolution, conventionalization, pragmatics-semanticscontinuum, dialogue dynamics, shareability, referentialcommunication, ontology, deontic and epistemic modality, breakdown analysis, Språkvetenskap
pages
187 pages
publisher
Lund University Cognitive Science Kungshuset, LundagårdSE-222 22 LUND lucs-adm@fil.lu.se,
defense location
Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård
defense date
1998-10-20 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUHFDA/HFKO--1006--SE
ISBN
91-628-3088-0
language
English
LU publication?
no
id
711d193a-a2c8-40dc-827e-ec9dee9a6876 (old id 38854)
date added to LUP
2016-04-01 15:32:45
date last changed
2018-11-21 20:35:02
@phdthesis{711d193a-a2c8-40dc-827e-ec9dee9a6876,
 abstract   = {What is the relation between the words in language and our everyday actions? Are linguistic structures dependent on our actions, or does language function on its own?<br/><br>
<br/><br>
This thesis deals with the pragmatic foundations of language and proposes a model of meaning in language that is based on our expectations about the world and about other people. On this view, language is seen as composed of three functional layers of pragmatics, semantics and morpho-syntax, with each layer having a certain autonomy: semantics captures useful generalizations from the pragmatic level, and morpho-syntax captures generalizations from the semantic level.<br/><br>
<br/><br>
The thesis consists of an introduction and five papers that examine different aspects of this overarching model.<br/><br>
<br/><br>
The first paper explores what happens when individual cognitive structures are shared in language and proposes a model of how names, nouns and adjectives emerge as different levels of abstraction. Further, some cognitive prerequisites for referential communication are discussed. The second paper proposes a model of how breakdowns in an expert-novice task trigger discourse on the levels of instructions, coordinations and labels (words). These levels are correlated with a gradual conventionalization from pragmatics to semantics. The third paper shows how the modal verbs can be modeled in terms of expectations and social power. The fourth paper argues that meaning in language can be traced back to features of the environment of all living creatures that are inherently meaningful. Examples of such features are food, mates and shelter. The space of meaningful features can be extended by categorization: previously meaningless features gain meaning by association with meaningful features. The fifth paper, finally, uses computer simulations to model the pragmatic process of stabilizing a simple lexicon.},
 author    = {Winter, Simon},
 isbn     = {91-628-3088-0},
 language   = {eng},
 publisher  = {Lund University Cognitive Science Kungshuset, LundagårdSE-222 22 LUND lucs-adm@fil.lu.se,},
 title    = {Expectations and Linguistic Meaning},
 year     = {1998},
}