Advanced

Fields of Green and Gold: Territorial hunger, rural planning, and the political ecologies of high-end golf

Jönsson, Erik LU (2013) In Meddelanden från Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi: Avhandlingar VII.
Abstract (Swedish)
Fields of Green and Gold är en multipel fallstudie som analyserar placeringen och etableringen av två storskaliga, berömda och påkostade golfanläggningar för att därigenom undersöka den exklusiva golfens politiska ekologi. De fall som studeras är Bro Hof Slott Golf Club i Upplands-Bro - som öppnade 2007 - och Trump International Golf Links Scotland i Aberdeenshire - som öppnade 2012. Att analysera dessa två fall tillsammans ger en möjlighet att belysa det radikala men mångfacetterade miljöförändrande arbetet bakom skapandet av landskap för produktion och säljande av exklusiva golfupplevelser. Tillsammans erbjuder fallen även en möjlighet att analysera de komplexa planeringsprocesser som dessa högprofils-anläggningar är inflätade i - samt... (More)
Fields of Green and Gold är en multipel fallstudie som analyserar placeringen och etableringen av två storskaliga, berömda och påkostade golfanläggningar för att därigenom undersöka den exklusiva golfens politiska ekologi. De fall som studeras är Bro Hof Slott Golf Club i Upplands-Bro - som öppnade 2007 - och Trump International Golf Links Scotland i Aberdeenshire - som öppnade 2012. Att analysera dessa två fall tillsammans ger en möjlighet att belysa det radikala men mångfacetterade miljöförändrande arbetet bakom skapandet av landskap för produktion och säljande av exklusiva golfupplevelser. Tillsammans erbjuder fallen även en möjlighet att analysera de komplexa planeringsprocesser som dessa högprofils-anläggningar är inflätade i - samt hur planeringsarbetet omformas genom att hantera etableringar som potentiellt omorganiserar både rurala landskap och lokala eller regionala ekonomier. Efter att ha identifierat en lucka i hur turismforskningen generellt sett inte befattat sig med politisk ekologi och i hur politisk ekologi sällan befattat sig med turism och rekreation dras slutsatsen att de arbetsintensiva socio-ekologiska ordningar nödvändiga för spektakulära golf-landskap är i stort sett oläsbara utifrån framstående angreppsätt inom turismforskningen. Bro Hof Slott och TIGLS är, på sina respektive sätt, uppbyggda genom en mängd politiska, ekonomiska och socio-ekologiska förbindelser där golfupplevelsens produktion möjliggörs genom en omfattande förvandling av tidigare planeringsrutiner. Men detta är aldrig okontroversiellt. Vi möts därmed av strider kring hur lagar och planeringsramverk ska hänga samman i regleringen av rurala socio-ekologier, för vem och för vilka syften landsbygden ska ordnas och vad de socio-ekologier som omvandlas egentligen är. Medan anläggningarna byggs på landskap som skapats av ett otal krafter - mänskliga och icke-mänskliga - genom historien så skapar de också nya visioner för landsbygden, både utopiska och dystopiska sådana. (Less)
Abstract
Fields of Green and Gold is a multiple case study analysing the placing and establishment of two large-scale, high-profile, upmarket golf developments with the aim of exploring a political ecology of high-end golf. The cases studied are Bro Hof Slott Golf Club in Upplands-Bro, opened in 2007, and Trump International Golf Links Scotland in Aberdeenshire, opened in 2012. Reading these two cases together permits shedding light on the radical but multifarious environmental transformations undertaken to produce landscapes for the production and selling of upmarket golf experiences. The cases together also provide an opportunity to analyse the complex planning processes which these high-profile developments are enmeshed in, and the ways through... (More)
Fields of Green and Gold is a multiple case study analysing the placing and establishment of two large-scale, high-profile, upmarket golf developments with the aim of exploring a political ecology of high-end golf. The cases studied are Bro Hof Slott Golf Club in Upplands-Bro, opened in 2007, and Trump International Golf Links Scotland in Aberdeenshire, opened in 2012. Reading these two cases together permits shedding light on the radical but multifarious environmental transformations undertaken to produce landscapes for the production and selling of upmarket golf experiences. The cases together also provide an opportunity to analyse the complex planning processes which these high-profile developments are enmeshed in, and the ways through which planning practices are reshaped in dealing with developments potentially reorganising rural landscapes and local/regional economies in new ways. Identifying a gap in how tourism studies has generally not engaged with political ecology and in how political ecology has seldom engaged with tourism or leisure the dissertation concludes that the laborious socio-ecological orderings necessary to establish spectacular golf landscapes are almost illegible from the standpoint of prominent tourism studies strands. Bro Hof Slott and TIGLS are – in their respective ways - constituted through a variety of political, economic and socio-ecological connections. The production of golf experiences is made possible through radically remaking established planning practices, but this is never uncontroversial. We thus encounter struggles concerning how legal and planning frameworks should relate to each other in governing rural socio-ecologies, for whom and what purposes the countryside should be ordered, and what the socio-ecologies transformed actually are. While built on landscapes shaped by myriads of forces – human and non-human throughout history the developments also spur novel visions, both utopian and dystopian, for the countryside. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Distinguished Professor Mitchell, Don, Geography, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Political ecology, Tourism, Leisure, Rural Planning, Golf
in
Meddelanden från Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi: Avhandlingar
volume
VII
defense location
Världen, Geocentrum I, Sölvegatan 10, Lund
defense date
2013-09-13 13:00
ISBN
978-91-7473-618-2
language
English
LU publication?
yes
id
bfc908ce-4bd8-43ed-bd21-4de423d209d4 (old id 3990846)
date added to LUP
2013-08-21 09:35:50
date last changed
2016-09-19 08:45:17
@phdthesis{bfc908ce-4bd8-43ed-bd21-4de423d209d4,
 abstract   = {Fields of Green and Gold is a multiple case study analysing the placing and establishment of two large-scale, high-profile, upmarket golf developments with the aim of exploring a political ecology of high-end golf. The cases studied are Bro Hof Slott Golf Club in Upplands-Bro, opened in 2007, and Trump International Golf Links Scotland in Aberdeenshire, opened in 2012. Reading these two cases together permits shedding light on the radical but multifarious environmental transformations undertaken to produce landscapes for the production and selling of upmarket golf experiences. The cases together also provide an opportunity to analyse the complex planning processes which these high-profile developments are enmeshed in, and the ways through which planning practices are reshaped in dealing with developments potentially reorganising rural landscapes and local/regional economies in new ways. Identifying a gap in how tourism studies has generally not engaged with political ecology and in how political ecology has seldom engaged with tourism or leisure the dissertation concludes that the laborious socio-ecological orderings necessary to establish spectacular golf landscapes are almost illegible from the standpoint of prominent tourism studies strands. Bro Hof Slott and TIGLS are – in their respective ways - constituted through a variety of political, economic and socio-ecological connections. The production of golf experiences is made possible through radically remaking established planning practices, but this is never uncontroversial. We thus encounter struggles concerning how legal and planning frameworks should relate to each other in governing rural socio-ecologies, for whom and what purposes the countryside should be ordered, and what the socio-ecologies transformed actually are. While built on landscapes shaped by myriads of forces – human and non-human throughout history the developments also spur novel visions, both utopian and dystopian, for the countryside.},
 author    = {Jönsson, Erik},
 isbn     = {978-91-7473-618-2},
 keyword   = {Political ecology,Tourism,Leisure,Rural Planning,Golf},
 language   = {eng},
 school    = {Lund University},
 series    = {Meddelanden från Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi: Avhandlingar},
 title    = {Fields of Green and Gold: Territorial hunger, rural planning, and the political ecologies of high-end golf},
 volume    = {VII},
 year     = {2013},
}