Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Credit Intelligence in Banks - Managing Credit Relationships with Small Firms

Svensson Kling, Katarina LU (1999) In Lund Studies in Economics and Management
Abstract
The competition in the banking industry has during the last decades been intensified resulting in smaller interest margins. As a consequence, the resources spent on each credit customer have had to be decreased, resulting in less interaction and a perceived limited access to valuable information. This has especially been the case in the banks´credit management of small firms.Earlier research approaches to credit management have in some respects been insufficient due to a limited focus on the credit intelligence production, that is, the process of planning, collection and analysis of credit customer data and information, and the role of the interaction with the credit customer and other actors in this process. This... (More)
The competition in the banking industry has during the last decades been intensified resulting in smaller interest margins. As a consequence, the resources spent on each credit customer have had to be decreased, resulting in less interaction and a perceived limited access to valuable information. This has especially been the case in the banks´credit management of small firms.Earlier research approaches to credit management have in some respects been insufficient due to a limited focus on the credit intelligence production, that is, the process of planning, collection and analysis of credit customer data and information, and the role of the interaction with the credit customer and other actors in this process. This thesis suggests an interaction oriented approach to credit management with an emphasis on qualitative factors as a complement to the traditional financial orientation. A conceptual framework for credit intelligence is developed. This framework integrates credit management with complementary research areas - information management, human information processing and service management - and empirical findings. The empirical findings are based on interviews with 86 bank officials from 22 European banks as well as an in-depht study of credit relationships in two Swedish commercial banks.The overall contribution of this thesis is made by conceptually broadening credit management to include human aspects and in particular focusing the credit intelligence production process. In doing this it explores different patterns, purposes and results of the bank officials´interaction with the small firm and other actors during different phases of the credit relationship. The thesis further explores the impact of individual information processing habits and the credit service design on interaction. Finally, it categorizes matching credit intelligence systems to credit intelligence requirements and discusses how credit intelligence blindspots might occur due to the banks applying a marketing rather than intelligence orientation in their credit service design for small firms. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Bankerna har under de senaste decennierna konfronterats med och genomgått stora förändringar. En global ekonomi har vuxit fram och konkurrensen inom banksektorn har hårdnat, vilket bl a har resulterat i mindre räntemarginaler på lån och krediter. En konsekvens av detta är att man har tvingats minska resurserna som spenderas på varje enskild kund, vilket i sin tur har lett till mindre interaktion med kreditkunderna. Detta har speciellt visat sig i bankernas kredithantering av mindre företag med resultatet att banktjänstemännen upplever att tillgången till värdefull information har begränsats. Den minskade interaktionen och begränsade tillgången till information kan vara en förklaring till varför... (More)
Popular Abstract in Swedish

Bankerna har under de senaste decennierna konfronterats med och genomgått stora förändringar. En global ekonomi har vuxit fram och konkurrensen inom banksektorn har hårdnat, vilket bl a har resulterat i mindre räntemarginaler på lån och krediter. En konsekvens av detta är att man har tvingats minska resurserna som spenderas på varje enskild kund, vilket i sin tur har lett till mindre interaktion med kreditkunderna. Detta har speciellt visat sig i bankernas kredithantering av mindre företag med resultatet att banktjänstemännen upplever att tillgången till värdefull information har begränsats. Den minskade interaktionen och begränsade tillgången till information kan vara en förklaring till varför banktjänstemän många gånger fattar fel beslut avseende vilka företags kreditpropåer som skall accepteras och reagerar för sent på problem i företag som redan har accepterats, vilket senare visar sig i kreditförluster.Det underliggande problemet som behandlas i denna avhandling är hur bankernas kredithanteringskompetens kan förbättras avseende både det initiala beslutet och påföljande uppföljning i samband med kreditgivning till små företag. Kunskap om kunden har alltid ansetts vara en förutsättning för effektiv kredithantering som syftar till att välja och bevaka kreditkunder utan kreditförluster och utan att avslå kunder som skulle kunna ha återbetalat krediten. Resultatet av liksom själva processen att få tillgång till, hantera och tolka kunddata och -information i samband med den första kreditpropån och följande uppföljningar kalls i denna avhandling ”credit intelligence”.Tidigare forskningsansatser avseende kredithantering har i vissa avseenden varit otillräckliga p g a ett begränsat fokus på hur ”credit intelligence” skapas och vilken roll interaktionen med kreditkunden spelar i denna process. För att minska det upplevda problemet med en begränsad tillgång till information, speciellt avseende små företag föreslås i denna avhandling ett interaktionsorienterat angreppssätt i kredithanteringen som ett värdefullt komplement till det traditionella finansiellt orienterade angreppssättet. Ett konceptuellt ramverk för ”credit intelligence” utvecklas. Detta ramverk integrerar kredithantering med kompletterande forskningsområden såsom informationshantering, hur människor processar information och serviceforskning samt med empiriska resultat. De empiriska resultaten är baserade på intervjuer med 86 banktjänstemän från 22 eruropeiska banker samt en djupstudie av kreditrelationer i två svenska kommersiella banker.Avhandlingens övergripande bidrag består i en konceptuell breddning av kredithantering genom att inkludera den mänskliga sidan och att speciellt fokusera på processen att ta fram ”credit intelligence”. Detta omfattar en undersökning av olika mönster, syften och resultat av banktjänstemannens interaktion med det mindre företaget och andra aktörer under olika faser av kreditrelationen. I avhandlingen analyseras vidare hur individuella skillnader i informationshantering samt designen på kredittjänsten påverkar interaktionen. Slutligen kategoriseras olika system för ”credit intelligence” och ”credit intelligence”-krav som ställs i olika situationer, vilket möjliggör en diskussion kring passformen mellan dem samt hur sk blinda fläckar (blindspots) kan bli resultatet av att banken är mer marknadsorienterad än ”intelligence”-orienterad när kredittjänsten utformas.Avhandlingens resultat har även direkta praktiska implikationer. För banktjänstemän som arbetar med kreditgivning visar avhandlingens resultat bl a i vilka situationer interaktionen med kunden är speciellt viktig samt ger ett stöd för hur man kan utvärdera en företagares kompetensmässiga passform relativt olika affärsidéer och situationer. För företag som ansöker om kredit finns vägledning om hur presentationen kan anpassas till beslutsstilen hos banktjänstemannen för att öka chanserna att få krediten. Slutligen för den strategiska ledningen för bankerna ger avhandlingen en struktur för att diskutera orsaken till och möjliga resultat av att ha en obalans mellan marknadsorientering och “intelligence”-orientering när kredittjänsten utformas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Howcroft, Barry, Professor, Banking Center, Loughborough University, LE113TU, Loughborough, UK
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
small firm, service, network, interaction, decision style, information management, relationship, Credit management, credit intelligence, bank, Management of enterprises, Företagsledning, management
in
Lund Studies in Economics and Management
pages
270 pages
publisher
Lund Business Press
defense location
EC3:207, School of Economics and Management, Lund, Sweden
defense date
1999-11-12 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUSADG/SAEK--99/1057--SE
ISSN
0284-5075
ISBN
91-973738-0-X
language
English
LU publication?
yes
id
ec99aaf6-c5cc-4e7c-bc77-b1148d7d323f (old id 39987)
date added to LUP
2016-04-01 15:30:28
date last changed
2019-05-21 19:16:29
@phdthesis{ec99aaf6-c5cc-4e7c-bc77-b1148d7d323f,
 abstract   = {{The competition in the banking industry has during the last decades been intensified resulting in smaller interest margins. As a consequence, the resources spent on each credit customer have had to be decreased, resulting in less interaction and a perceived limited access to valuable information. This has especially been the case in the banks´credit management of small firms.<br/><br>
<br/><br>
Earlier research approaches to credit management have in some respects been insufficient due to a limited focus on the credit intelligence production, that is, the process of planning, collection and analysis of credit customer data and information, and the role of the interaction with the credit customer and other actors in this process. This thesis suggests an interaction oriented approach to credit management with an emphasis on qualitative factors as a complement to the traditional financial orientation. A conceptual framework for credit intelligence is developed. This framework integrates credit management with complementary research areas - information management, human information processing and service management - and empirical findings. The empirical findings are based on interviews with 86 bank officials from 22 European banks as well as an in-depht study of credit relationships in two Swedish commercial banks.<br/><br>
<br/><br>
The overall contribution of this thesis is made by conceptually broadening credit management to include human aspects and in particular focusing the credit intelligence production process. In doing this it explores different patterns, purposes and results of the bank officials´interaction with the small firm and other actors during different phases of the credit relationship. The thesis further explores the impact of individual information processing habits and the credit service design on interaction. Finally, it categorizes matching credit intelligence systems to credit intelligence requirements and discusses how credit intelligence blindspots might occur due to the banks applying a marketing rather than intelligence orientation in their credit service design for small firms.}},
 author    = {{Svensson Kling, Katarina}},
 isbn     = {{91-973738-0-X}},
 issn     = {{0284-5075}},
 keywords   = {{small firm; service; network; interaction; decision style; information management; relationship; Credit management; credit intelligence; bank; Management of enterprises; Företagsledning; management}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Lund Business Press}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund Studies in Economics and Management}},
 title    = {{Credit Intelligence in Banks - Managing Credit Relationships with Small Firms}},
 year     = {{1999}},
}