Advanced

Framgångsrik Förändring – ett nationellt kommunforskningsprogram om hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer

Almqvist, Roland; Brorström, Björn; Jonsson, Leif; Montin, Stig and Ramberg, Ulf LU (2010) 2010:1.
Abstract (Swedish)
Programmets innehåll har vuxit fram i samtal mellan forskare från de fem

forskningsmiljöerna och företrädare för de kommuner som har uttalat intresse

för att delta i programmet. Intresset har kommit till uttryck i samtal

med kommunföreträdare som har berättat om erfarenheter från besvärliga

situationer, erfarenheter som behöver analyseras och ställas i relation till andra kommuners erfarenheter och på så sätt rusta organisationen för framtiden. Intresse för att utveckla kunskap har också uttryckts i form av utmaningar som behöver hanteras. Det kan handla om utmaningar i form av att kunna skapa bra förutsättningar för stora och växande industriföretag i kommunen, om utmaningar relaterade till hög... (More)
Programmets innehåll har vuxit fram i samtal mellan forskare från de fem

forskningsmiljöerna och företrädare för de kommuner som har uttalat intresse

för att delta i programmet. Intresset har kommit till uttryck i samtal

med kommunföreträdare som har berättat om erfarenheter från besvärliga

situationer, erfarenheter som behöver analyseras och ställas i relation till andra kommuners erfarenheter och på så sätt rusta organisationen för framtiden. Intresse för att utveckla kunskap har också uttryckts i form av utmaningar som behöver hanteras. Det kan handla om utmaningar i form av att kunna skapa bra förutsättningar för stora och växande industriföretag i kommunen, om utmaningar relaterade till hög ungdomsarbetslöshet och de påfrestningar detta innebär på välfärden, om utmaningar relaterade till befolkningsutveckling eller utmaningar som har att göra med infrastruktursatsningar och svårigheter att få till stånd sådana. Sammantaget innebär programmet en mångsidig, djuplodande, problematiserande och lösningsorienterad fokusering på kommuners handlande i besvärliga situationer som kan uppkomma till följd av förändrade förutsättningar . Inom ramen för programmet söks förklaringar till hur anpassning sker till förändrade villkor och varför vissa organisationer lyckas bättre än andra att framgångsrikt förändra verksamhet och organisation.

Erfarenheter av besvärliga situationer kommer att beskrivas och tolkas

till grund för utveckling av resonemang kring hur förändrade förutsättningar

kan bemästras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Research program, local government, change
volume
2010:1
pages
24 pages
publisher
Kommunforskning i Väst
ISBN
978-91-978520-8-1
language
Swedish
LU publication?
yes
id
3a01ffd9-5eca-47c9-8f6e-fdaa165fae86 (old id 1764497)
date added to LUP
2011-01-27 10:02:00
date last changed
2018-11-21 21:02:58
@techreport{3a01ffd9-5eca-47c9-8f6e-fdaa165fae86,
 abstract   = {Programmets innehåll har vuxit fram i samtal mellan forskare från de fem<br/><br>
forskningsmiljöerna och företrädare för de kommuner som har uttalat intresse<br/><br>
för att delta i programmet. Intresset har kommit till uttryck i samtal<br/><br>
med kommunföreträdare som har berättat om erfarenheter från besvärliga<br/><br>
situationer, erfarenheter som behöver analyseras och ställas i relation till andra kommuners erfarenheter och på så sätt rusta organisationen för framtiden. Intresse för att utveckla kunskap har också uttryckts i form av utmaningar som behöver hanteras. Det kan handla om utmaningar i form av att kunna skapa bra förutsättningar för stora och växande industriföretag i kommunen, om utmaningar relaterade till hög ungdomsarbetslöshet och de påfrestningar detta innebär på välfärden, om utmaningar relaterade till befolkningsutveckling eller utmaningar som har att göra med infrastruktursatsningar och svårigheter att få till stånd sådana. Sammantaget innebär programmet en mångsidig, djuplodande, problematiserande och lösningsorienterad fokusering på kommuners handlande i besvärliga situationer som kan uppkomma till följd av förändrade förutsättningar . Inom ramen för programmet söks förklaringar till hur anpassning sker till förändrade villkor och varför vissa organisationer lyckas bättre än andra att framgångsrikt förändra verksamhet och organisation.<br/><br>
Erfarenheter av besvärliga situationer kommer att beskrivas och tolkas<br/><br>
till grund för utveckling av resonemang kring hur förändrade förutsättningar<br/><br>
kan bemästras.},
 author    = {Almqvist, Roland and Brorström, Björn and Jonsson, Leif and Montin, Stig and Ramberg, Ulf},
 institution = {Kommunforskning i Väst},
 isbn     = {978-91-978520-8-1},
 keyword   = {Research program,local government,change},
 language   = {swe},
 pages    = {24},
 title    = {Framgångsrik Förändring – ett nationellt kommunforskningsprogram om hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer},
 volume    = {2010:1},
 year     = {2010},
}