Advanced

Fastighetsnära källsortering ur de boendes perspektiv : blev det lätt och rätt?

Åkesson, Lynn LU ; Henriksson, Greger ; Bernstad Saraiva Schott, Anna and Ewert, Susanne LU (2020) In Arkus skrift 78. p.234-244
Abstract (Swedish)
Studien handlar om hur de som bor i stadsdelen Augustenborg i Malmö använde och upplevde den avfallshantering som introducerades 2008. Hur hållbara avfallssystem kan åstadkommas diskuteras med utgångspunkt i användning och upplevelse av den lokala avfallshanteringen. De primära frågeställningarna är:
• Vilka begrepp och kategorier skapar och använder invånarna när det gäller avfall i vardagen? Hur fungerar dessa kategorier i praktiken när avfall ska sorteras, hur lärs de in och blir till självklarheter?
• Hur väl fungerar källsorteringen? Hur mycket är sorterat och hur mycket är korrekt sorterat?
• Hur förhåller sig invånarnas sätt att tänka om källsortering och deras faktiska agerande, till det sorteringssystem som finns i... (More)
Studien handlar om hur de som bor i stadsdelen Augustenborg i Malmö använde och upplevde den avfallshantering som introducerades 2008. Hur hållbara avfallssystem kan åstadkommas diskuteras med utgångspunkt i användning och upplevelse av den lokala avfallshanteringen. De primära frågeställningarna är:
• Vilka begrepp och kategorier skapar och använder invånarna när det gäller avfall i vardagen? Hur fungerar dessa kategorier i praktiken när avfall ska sorteras, hur lärs de in och blir till självklarheter?
• Hur väl fungerar källsorteringen? Hur mycket är sorterat och hur mycket är korrekt sorterat?
• Hur förhåller sig invånarnas sätt att tänka om källsortering och deras faktiska agerande, till det sorteringssystem som finns i Augustenborg? Finns det lärdomar att dra om hur klyftan mellan avfallssystemet och användarnas uppfattningar och vanor kan överbryggas? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
Ekostad, kretslopp, avfallshantering, källsortering, vanor och värderingar
host publication
Ekostaden Augustenborg : erfarenheter och lärdomar - erfarenheter och lärdomar
series title
Arkus skrift
editor
Månsson, Monika and Persson, Bengt
volume
78
pages
10 pages
publisher
Malmö stad
ISBN
978-91-519-7867-3
language
Swedish
LU publication?
yes
id
3b5c1c38-11ad-4021-a0c7-45d78fa15667
alternative location
https://greenroof.se/wp-content/uploads/antologi.pdf#page=119
date added to LUP
2021-01-23 17:55:31
date last changed
2021-01-29 16:28:01
@inbook{3b5c1c38-11ad-4021-a0c7-45d78fa15667,
 abstract   = {Studien handlar om hur de som bor i stadsdelen Augustenborg i Malmö använde och upplevde den avfallshantering som introducerades 2008. Hur hållbara avfallssystem kan åstadkommas diskuteras med utgångspunkt i användning och upplevelse av den lokala avfallshanteringen. De primära frågeställningarna är:<br/>• Vilka begrepp och kategorier skapar och använder invånarna när det gäller avfall i vardagen? Hur fungerar dessa kategorier i praktiken när avfall ska sorteras, hur lärs de in och blir till självklarheter?<br/>• Hur väl fungerar källsorteringen? Hur mycket är sorterat och hur mycket är korrekt sorterat?<br/>• Hur förhåller sig invånarnas sätt att tänka om källsortering och deras faktiska agerande, till det sorteringssystem som finns i Augustenborg? Finns det lärdomar att dra om hur klyftan mellan avfallssystemet och användarnas uppfattningar och vanor kan överbryggas?},
 author    = {Åkesson, Lynn and Henriksson, Greger and Bernstad Saraiva Schott, Anna and Ewert, Susanne},
 booktitle  = {Ekostaden Augustenborg : erfarenheter och lärdomar},
 editor    = {Månsson, Monika and Persson, Bengt},
 isbn     = {978-91-519-7867-3},
 language   = {swe},
 pages    = {234--244},
 publisher  = {Malmö stad},
 series    = {Arkus skrift},
 title    = {Fastighetsnära källsortering ur de boendes perspektiv : blev det lätt och rätt?},
 url     = {https://greenroof.se/wp-content/uploads/antologi.pdf#page=119},
 volume    = {78},
 year     = {2020},
}