Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rekommendationer för samverkan och delning av data, teknik och kunskap inom myndighetsdrivna öppna data-ekosystem

Linåker, Johan LU orcid and Runeson, Per LU orcid (2022) In Teknisk rapport
Abstract (Swedish)
Data utgör idag en kritisk resurs som genom bearbetning och öppet tillgängliggörande kan bidra till och ligga till grund för effektiviseringar, nya innovationer och tillika ett öppnare och mer demokratiskt samhälle. Mycket av detta värde skapas dock först när datan bearbetas, berikas och kombineras med annan data från andra källor utanför sin organisations.
Genom öppen samverkan och delning av data inom s.k. Öppna data-ekosystem kan dataproducenter och konsumenter bidra till detta värdeskapande, dels genom kollektiva bidrag och berikning av den gemensamma datan, dels genom delning av fler datamängder. Ytterligare värde kan därtill skapas genom att samverkan utökas till att även innefatta formen för hur datan samlas in och delas, samt... (More)
Data utgör idag en kritisk resurs som genom bearbetning och öppet tillgängliggörande kan bidra till och ligga till grund för effektiviseringar, nya innovationer och tillika ett öppnare och mer demokratiskt samhälle. Mycket av detta värde skapas dock först när datan bearbetas, berikas och kombineras med annan data från andra källor utanför sin organisations.
Genom öppen samverkan och delning av data inom s.k. Öppna data-ekosystem kan dataproducenter och konsumenter bidra till detta värdeskapande, dels genom kollektiva bidrag och berikning av den gemensamma datan, dels genom delning av fler datamängder. Ytterligare värde kan därtill skapas genom att samverkan utökas till att även innefatta formen för hur datan samlas in och delas, samt tekniken som möjliggör detta arbete.
I forskningsprojektet JobTech Research har forskare från Lunds universitet studerat hur öppna data-ekosystem kan förverkligas och faciliteras från ett myndighetsperspektiv. Syftet är att skapa ytterligare värde och ökad användning av öppen myndighetsdata. Delning och samverkan inom ekosystemet möjliggörs ofta genom någon form av teknisk plattform där data tillgängliggörs, ex. via API:er. Plattformen utvecklas och underhålls vanligen av den s.k. plattformsledaren, en aktör som också vanligtvis är den som initierat det öppna data-ekosystemet och leder dess gemensamma arbete.
Genom forskningsprojektet har flertalet myndighetsdrivna öppna data-ekosystem studerats där rollen som plattformsledare helt eller delvis fylls av en eller flera offentliga aktörer. Forskningen har tagit utgångspunkt från JobTech Dev, ett ekosystem som har skapats och faciliteras av Arbetsförmedlingen i syfte att främja utveckling av nya och förbättrade lösningar för digital matchning och vägledning för den svenska arbetsmarknaden.
Denna rapport summerar resultat och lärdomar från forskningsprojektetet i form av ett antal konkreta rekommendationer för hur myndigheter kan gå till väga för att utforma sina egna öppna data-ekosystem och hur de kan initiera och facilitera en värdeskapande samverkan inom dessa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
categories
Popular Science
in
Teknisk rapport
issue
109
pages
46 pages
publisher
Department of Computer Science, Lund University
ISSN
1404-1200
project
JobTech Dev Research Project - Exploring the role of Open Government Data Ecosystems and Cross-sector Collaboration of Data and Software
language
Swedish
LU publication?
yes
id
3d24bf5f-96ae-460c-9e01-9607882cc198
date added to LUP
2022-01-25 14:37:32
date last changed
2022-07-13 02:34:21
@techreport{3d24bf5f-96ae-460c-9e01-9607882cc198,
 abstract   = {{Data utgör idag en kritisk resurs som genom bearbetning och öppet tillgängliggörande kan bidra till och ligga till grund för effektiviseringar, nya innovationer och tillika ett öppnare och mer demokratiskt samhälle. Mycket av detta värde skapas dock först när datan bearbetas, berikas och kombineras med annan data från andra källor utanför sin organisations.<br/>Genom öppen samverkan och delning av data inom s.k. Öppna data-ekosystem kan dataproducenter och konsumenter bidra till detta värdeskapande, dels genom kollektiva bidrag och berikning av den gemensamma datan, dels genom delning av fler datamängder. Ytterligare värde kan därtill skapas genom att samverkan utökas till att även innefatta formen för hur datan samlas in och delas, samt tekniken som möjliggör detta arbete. <br/>I forskningsprojektet JobTech Research har forskare från Lunds universitet studerat hur öppna data-ekosystem kan förverkligas och faciliteras från ett myndighetsperspektiv. Syftet är att skapa ytterligare värde och ökad användning av öppen myndighetsdata. Delning och samverkan inom ekosystemet möjliggörs ofta genom någon form av teknisk plattform där data tillgängliggörs, ex. via API:er. Plattformen utvecklas och underhålls vanligen av den s.k. plattformsledaren, en aktör som också vanligtvis är den som initierat det öppna data-ekosystemet och leder dess gemensamma arbete.<br/>Genom forskningsprojektet har flertalet myndighetsdrivna öppna data-ekosystem studerats där rollen som plattformsledare helt eller delvis fylls av en eller flera offentliga aktörer. Forskningen har tagit utgångspunkt från JobTech Dev, ett ekosystem som har skapats och faciliteras av Arbetsförmedlingen i syfte att främja utveckling av nya och förbättrade lösningar för digital matchning och vägledning för den svenska arbetsmarknaden. <br/>Denna rapport summerar resultat och lärdomar från forskningsprojektetet i form av ett antal konkreta rekommendationer för hur myndigheter kan gå till väga för att utforma sina egna öppna data-ekosystem och hur de kan initiera och facilitera en värdeskapande samverkan inom dessa.}},
 author    = {{Linåker, Johan and Runeson, Per}},
 institution = {{Department of Computer Science, Lund University}},
 issn     = {{1404-1200}},
 language   = {{swe}},
 month    = {{01}},
 number    = {{109}},
 series    = {{Teknisk rapport}},
 title    = {{Rekommendationer för samverkan och delning av data, teknik och kunskap inom myndighetsdrivna öppna data-ekosystem}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/112560914/Rapport_Rekommendationer_f_r_samverkan_och_delning_av_data_teknik_och_kunskap_inom_myndighetsdrivna_ppna_data_ekosystem.pdf}},
 year     = {{2022}},
}