Advanced

Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige.

Rosén, Annika LU (2010) In Lund Dissertation in Social Work 40.
Abstract (Swedish)
I avhandlingen studeras migration i form av anhöriginvandring till Sverige. I fokus ställs parförhållande där parets seriositet prövas av Migrationsverket. Parets väg genom ansökningsprocessen beskrivs liksom den legala ramen kring anhöriginvandring. Vidare tar avhandlingen upp handläggning av anhöriginvandring och vilka föreställningar om anhöriginvandring och seriösa parförhållanden som finns, dels hos handläggaren och beslutsfattaren som tillämpar lagen, dels hos den enskilde individen som ingår i parförhållandet. Syftet med avhandlingen är att belysa subjektpositioneringar och hur myndigheter respektive berörda individer hanterar anhöriginvandring till Sverige, hur de tolkar begreppet seriöst förhållande och hur föreställningar om... (More)
I avhandlingen studeras migration i form av anhöriginvandring till Sverige. I fokus ställs parförhållande där parets seriositet prövas av Migrationsverket. Parets väg genom ansökningsprocessen beskrivs liksom den legala ramen kring anhöriginvandring. Vidare tar avhandlingen upp handläggning av anhöriginvandring och vilka föreställningar om anhöriginvandring och seriösa parförhållanden som finns, dels hos handläggaren och beslutsfattaren som tillämpar lagen, dels hos den enskilde individen som ingår i parförhållandet. Syftet med avhandlingen är att belysa subjektpositioneringar och hur myndigheter respektive berörda individer hanterar anhöriginvandring till Sverige, hur de tolkar begreppet seriöst förhållande och hur föreställningar om begreppet seriöst förhållande konstrueras. Syftet är vidare att analysera och förstå hur föreställningar om begreppet seriöst förhållande påverkar praktiken. Utifrån detta syfte följer två specifika frågeställningar: 1. Hur konstrueras och hanteras begreppet seriöst förhållande av rättstillämparen och de sökande? 2. Hur handläggs ärenden om anhöriginvandring? För att studera och belysa dessa frågeställningar har t.ex. följande aspekter undersökts: Hur skriver handläggarna om klienternas förhållanden? Hur konstruerar handläggarna parterna i förhållandet? Vilka normativa föreställningar framträder hos såväl rättstillämparen som hos de sökande? Hur går det till när anhörigärenden handläggs vid Migrationsverket? Hur påverkar de sökandes kännetecken handläggningen och beslutsutfallet? Hur framgår myndighetens makt och handläggarnas selektion och rationalitet under handläggningen? De huvudsakliga teoretiska perspektiven och inspirationskällorna som använts i avhandlingen är normvetenskap, diskurs- och intersektionell analys samt olika socialkonstruktivistiska perspektiv såsom feministisk teori och postkolonial teori. Det empiriska undersökningsmaterialet består av aktmaterial från Migrationsverket. I avhandlingen belyses olika diskurser som förekommer i Migrationsverkets texter, utredningar och under handläggningen. (Less)
Abstract
Immigration for family reunion makes up about 30-50 per cent of all immigration to Sweden. The present thesis deals with the handling of applications for reunion immigration and with the comprehension of the concept of reunion immigration and of a “serious relationship”, partly by the executing officer/decision maker who apply the law, partly by the individual who is part of the couple relationship. A further purpose is to analyze and understand how interpretations of the concept serious relationship affect decisions in practice. The empirical material for study consists of documents from Migration Board. The thesis elucidates various discourses existing in the texts of the Migration Board, investigations, and during case handling. These... (More)
Immigration for family reunion makes up about 30-50 per cent of all immigration to Sweden. The present thesis deals with the handling of applications for reunion immigration and with the comprehension of the concept of reunion immigration and of a “serious relationship”, partly by the executing officer/decision maker who apply the law, partly by the individual who is part of the couple relationship. A further purpose is to analyze and understand how interpretations of the concept serious relationship affect decisions in practice. The empirical material for study consists of documents from Migration Board. The thesis elucidates various discourses existing in the texts of the Migration Board, investigations, and during case handling. These discourses are more or less clear and explicit, but mirror how the concept serious relationship is expressed. Discourses which are demonstrated have different themes where notions of gender, ethnicity and social class are recurrent when the individual positions itself as a subject. Throughout the thesis, significant associations are demonstrated when the characteristics of the referent persons are studied, e.g., level of education, gainful employment, and citizenship. The characteristics of the referents seem to be regarded as very important while characteristics of the applicants seem to be of less importance. The characteristics of the referent influence both the handling of the case and the decision. The results of the study of the handling of the Migration Board can be interpreted as if the handling is marked by and affected by whiteness as a norm, where Europe and whiteness are constructed in terms of rationality, intelligence, common sense, and control. White Westerners, in contrast to The Others, are systematically given admittance, precedence, and possibilities. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Docent Schlytter, Astrid, Socialhögskolan, Stockholms universitet
organization
alternative title
Is this serious? A study of family reunion immigration to Sweden.
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Swedish Migration Board, anhöriginvandring, Migrationsverket, diskursanalys, intersektionell analys, subjektpositionering, handläggning, migration, handlingsutrymme Family reunion immigration, discourse analysis, intersectional analysis
in
Lund Dissertation in Social Work
volume
40
pages
288 pages
publisher
Lunds universitet, Socialhögskolan
defense location
Edens Hörsal, Paradisgatan 5, Hus H, Lund
defense date
2010-11-26 10:15
ISSN
1650-3872
ISBN
978-91-89604-47-6
language
Swedish
LU publication?
yes
id
3e954f5a-da26-4ccc-b606-3c0ec0c52d08 (old id 1710121)
date added to LUP
2010-11-22 11:30:59
date last changed
2019-05-21 15:17:44
@phdthesis{3e954f5a-da26-4ccc-b606-3c0ec0c52d08,
 abstract   = {Immigration for family reunion makes up about 30-50 per cent of all immigration to Sweden. The present thesis deals with the handling of applications for reunion immigration and with the comprehension of the concept of reunion immigration and of a “serious relationship”, partly by the executing officer/decision maker who apply the law, partly by the individual who is part of the couple relationship. A further purpose is to analyze and understand how interpretations of the concept serious relationship affect decisions in practice. The empirical material for study consists of documents from Migration Board. The thesis elucidates various discourses existing in the texts of the Migration Board, investigations, and during case handling. These discourses are more or less clear and explicit, but mirror how the concept serious relationship is expressed. Discourses which are demonstrated have different themes where notions of gender, ethnicity and social class are recurrent when the individual positions itself as a subject. Throughout the thesis, significant associations are demonstrated when the characteristics of the referent persons are studied, e.g., level of education, gainful employment, and citizenship. The characteristics of the referents seem to be regarded as very important while characteristics of the applicants seem to be of less importance. The characteristics of the referent influence both the handling of the case and the decision. The results of the study of the handling of the Migration Board can be interpreted as if the handling is marked by and affected by whiteness as a norm, where Europe and whiteness are constructed in terms of rationality, intelligence, common sense, and control. White Westerners, in contrast to The Others, are systematically given admittance, precedence, and possibilities.},
 author    = {Rosén, Annika},
 isbn     = {978-91-89604-47-6},
 issn     = {1650-3872},
 keyword   = {Swedish Migration Board,anhöriginvandring,Migrationsverket,diskursanalys,intersektionell analys,subjektpositionering,handläggning,migration,handlingsutrymme Family reunion immigration,discourse analysis,intersectional analysis},
 language   = {swe},
 pages    = {288},
 publisher  = {Lunds universitet, Socialhögskolan},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Dissertation in Social Work},
 title    = {Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige.},
 volume    = {40},
 year     = {2010},
}