Advanced

Long-term effects of acupuncture

Carlsson, Christer LU (2000)
Abstract
In a retrospective follow-up study, n=202, long-term pain relief (>6 months) after a course of acupuncture treatments was found mainly among patients with chronic nociceptive pain while patients with neurogenic or psychogenic pain did not benefit much.In a placebo-controlled randomised single-blind long-term study with independent observer of chronic nociceptive low back pain, n=50, it was found that acupuncture, was significantly superior to true placebo in all outcome measurements, even more than 6 months after the treatment series.Together, these two studies also showed that among patients with chronic nociceptive pain 23-41% got pain relief >6 months after acupuncture even if their pain... (More)
In a retrospective follow-up study, n=202, long-term pain relief (>6 months) after a course of acupuncture treatments was found mainly among patients with chronic nociceptive pain while patients with neurogenic or psychogenic pain did not benefit much.In a placebo-controlled randomised single-blind long-term study with independent observer of chronic nociceptive low back pain, n=50, it was found that acupuncture, was significantly superior to true placebo in all outcome measurements, even more than 6 months after the treatment series.Together, these two studies also showed that among patients with chronic nociceptive pain 23-41% got pain relief >6 months after acupuncture even if their pain duration was very long.Significant, subjective as well as objective, improvements among elderly women (n=15) with urge- or mixed type urine incontinence, after a series of manual acupuncture treatments was found even at follow up at three months.In a placebo-controlled randomised crossover single-blind study of manual acupuncture for hyperemesis gravidarum, among 33 women, the addition of active acupuncture to standard fluid therapy, significantly improved the women faster than superficial acupuncture.In an experimental study on gentle segmental manual acupuncture in anaesthetised not stressed rats, a strong inhibition of C-fibre responses in WDR neurones, outlasting the period of acupuncture for more than 30 minutes was shown in half of the neurones.A hypothesis of possible mechanisms for therapeutic acupuncture, local improved function and central hormonal for long-term relief is described and discussed as it is argued that almost all earlier experimental animal research in fact only shows stress-induced analgesia or activation of diffuse noxious inhibitory control.Key words:Acupuncture, randomised placebo-controlled trial, chronic low back pain, long term effects, pain categories, manual acupuncture, WDR neurons, C-fibre response,urine incontinence, hyperemesis gravidarum, nausea, vomiting, strong vs gentle stimulation, stress-induced analgesia. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Akupunktur är en mer än 2000 år gammal terapeutisk metod, som ingår i den traditionella kinesiska medicinen (TCM), för lindring av en del sjukdomar och symtom såsom smärta. Tunna, solida nålar instickes i så kallade akupunkturpunkter, oftast belägna i muskulaturen och utspridda över hela kroppen längs linjer som kallas meridianer. Det finns ett flertal olika sätt att tekniskt genomföra behandlingarna på, exempelvis manuell akupunktur (MA), och elektroakupunktur (EA) där man ger en elektrisk stimulering genom ett par av akupunkturnålarna, och djupare akupunktur där man stimulerar skelettala strukturer (periostakupunktur). Akupunktur beskrevs på 1600 talet för första gången i ett västerländskt... (More)
Popular Abstract in Swedish

Akupunktur är en mer än 2000 år gammal terapeutisk metod, som ingår i den traditionella kinesiska medicinen (TCM), för lindring av en del sjukdomar och symtom såsom smärta. Tunna, solida nålar instickes i så kallade akupunkturpunkter, oftast belägna i muskulaturen och utspridda över hela kroppen längs linjer som kallas meridianer. Det finns ett flertal olika sätt att tekniskt genomföra behandlingarna på, exempelvis manuell akupunktur (MA), och elektroakupunktur (EA) där man ger en elektrisk stimulering genom ett par av akupunkturnålarna, och djupare akupunktur där man stimulerar skelettala strukturer (periostakupunktur). Akupunktur beskrevs på 1600 talet för första gången i ett västerländskt land, Holland, i en avhandling. Nu används akupunktur i skiftande omfattning i olika västerländska länders officiella sjukvårdssystem, framför allt i samband med smärtbehandling. Under de senaste årtiondena har det gjorts kliniska försök med akupunktur även för annan symtomkontroll än smärta, såsom illamående, urininkontinens, klimakteriebesvär, muntorrhet samt vid rehabilitering efter stroke. Terapeutisk akupunktur är en serie behandlingar vanligen omfattande 8-12 enskilda behandlingar, där varje behandling tar 20-30 minuter. Behandlingarna brukar genomföras med ett intervall på ½ - 2 veckor. Syftet med denna avhandling är att undersöka den kliniska effektiviteten av akupunktur, speciellt långtidseffekter, och belysa mekanismer bakom smärtlindringen. Fyra kliniska studier och en djurexperimentell studie har gjorts med detta syfte.I en uppföljningsstudie bland 202 kroniska smärtpatienter med mycket långvarig smärta erhölls långtids lindring (över 6 månader) efter en serie akupunkturbehandlingar framför allt hos de patienter som hade smärtor på grund av olika vävnadsskador. Patienter med nervsmärtor eller smärtor pga psykisk sjukdom svarade betydligt sämre på akupunktur, och vissa fick till och med tillfälligt förvärrade besvär.I en kontrollerad långtidsstudie bland 50 patienter med kronisk ryggsmärta av vävnadsskadetyp (exempelvis inte diskbråckssmärta) som slumpmässigt fördes till akupunktur eller placebobehandling (verkningslös behandling som patienterna var ovetande om), visade det sig att akupunktur var statistiskt säkerställt bättre än den overksamma behandlingen, även 6 månader efter behandlingsseriens slut. Smärtlindring åtföljdes, statistiskt säkerställt, av minskat intag av smärtstillande tabletter, av förbättrad sömnkvalitet och av en ökad aktivitet i hemmet och i arbetslivet.Tillsammans visade dessa två studier att mellan 23 och 41% av patienter med vävnadsskadesmärta erhöll smärtlindring lång tid (över 6 månader) efter akupunktur, trots att de hade haft smärtor mycket länge, i medeltal cirka 10 år.Hos 15 äldre kvinnor med urininkontinens påvisades säkerställda förbättringar efter en serie akupunkturbehandlingar i en öppen studie. Förbättringarna kunde registreras i nästan alla utvärderingsmått, såväl subjektiva som objektiva, som användes, även vid uppföljning 3 månader efter avslutad behandling.I en studie bland kvinnor (n=33) med svårt graviditetsillamående/kräkningar, som krävde sjukhusinläggning och droppbehandling, fick kvinnorna dels vanlig akupunktur, dels en ytlig form av akupunktur på ett slumpmässigt sätt under en vecka. Detta gavs som tillägg till sedvanlig behandling. Vanlig akupunktur befanns ge en säkerställd snabbare tillfriskning än den ytliga varianten av akupunktur.I en djurexperimentell studie av smärtsignalerande nervceller i ryggmärgen på sövda råttor kunde för första gången visas att försiktig manuell nålakupunktur ger minst ½ timmeslång undertryckning av smärtsignaleringen i hälften av de undersökta cellerna.Resultaten diskuteras i förhållande till den moderna akupunkturforskningen, och åtskillnad görs mellan akut, delvis stressutlöst smärtlindring, och långvarig, genom mild akupunkturstimulering utlöst, smärt- och symptomlindring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof Ekholm, Jan, Rehabilitation Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Physical medicine, stress-induced analgesia., strong vs gentle stimulation, vomiting, nausea, hyperemesis gravidarum, urine incontinence, C-fibre response, WDR neurons, manual acupuncture, long term effects, pain categories, chronic low back pain, Acupuncture, randomised placebo-controlled trial, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation, Rehabilitering (medicinsk och social), Neurology, neuropsychology, neurophysiology, Neurologi, neuropsykologi, neurofysiologi
pages
170 pages
publisher
Kavallerigränden 10. S-226 39 Lund. Sweden
defense location
Aulan, Lund University Hospital, Lund
defense date
2000-03-30 10:15:00
language
English
LU publication?
yes
id
7b4b9c8c-47f4-4779-9816-db7a29accf39 (old id 40306)
date added to LUP
2016-04-04 12:19:51
date last changed
2018-11-21 21:10:19
@phdthesis{7b4b9c8c-47f4-4779-9816-db7a29accf39,
 abstract   = {In a retrospective follow-up study, n=202, long-term pain relief (&gt;6 months) after a course of acupuncture treatments was found mainly among patients with chronic nociceptive pain while patients with neurogenic or psychogenic pain did not benefit much.<br/><br>
<br/><br>
In a placebo-controlled randomised single-blind long-term study with independent observer of chronic nociceptive low back pain, n=50, it was found that acupuncture, was significantly superior to true placebo in all outcome measurements, even more than 6 months after the treatment series.<br/><br>
<br/><br>
Together, these two studies also showed that among patients with chronic nociceptive pain 23-41% got pain relief &gt;6 months after acupuncture even if their pain duration was very long.<br/><br>
<br/><br>
Significant, subjective as well as objective, improvements among elderly women (n=15) with urge- or mixed type urine incontinence, after a series of manual acupuncture treatments was found even at follow up at three months.<br/><br>
<br/><br>
In a placebo-controlled randomised crossover single-blind study of manual acupuncture for hyperemesis gravidarum, among 33 women, the addition of active acupuncture to standard fluid therapy, significantly improved the women faster than superficial acupuncture.<br/><br>
<br/><br>
In an experimental study on gentle segmental manual acupuncture in anaesthetised not stressed rats, a strong inhibition of C-fibre responses in WDR neurones, outlasting the period of acupuncture for more than 30 minutes was shown in half of the neurones.<br/><br>
<br/><br>
A hypothesis of possible mechanisms for therapeutic acupuncture, local improved function and central hormonal for long-term relief is described and discussed as it is argued that almost all earlier experimental animal research in fact only shows stress-induced analgesia or activation of diffuse noxious inhibitory control.<br/><br>
<br/><br>
Key words:<br/><br>
<br/><br>
Acupuncture, randomised placebo-controlled trial, chronic low back pain, long term effects, pain categories, manual acupuncture, WDR neurons, C-fibre response,urine incontinence, hyperemesis gravidarum, nausea, vomiting, strong vs gentle stimulation, stress-induced analgesia.},
 author    = {Carlsson, Christer},
 language   = {eng},
 publisher  = {Kavallerigränden 10. S-226 39 Lund. Sweden},
 school    = {Lund University},
 title    = {Long-term effects of acupuncture},
 year     = {2000},
}