Advanced

Human Metabolism and Ecological Transfer of Radioactive Caesium

Rääf, Christopher LU (2000)
Abstract
The whole-body content of radiocaesium was measured in a South-Swedish urban group of people residing in the city of Lund (55.7<sup>°</sup>N, 13.2<sup>°</sup>E) between 1960 and 1994. The results from the survey have been analysed in order to estimate the ecological half-time, <i>T<sub>eco,eff</sub></i>, of fallout radiocaesium and the aggregate transfer from ground deposition to man in the region. After 1987, the biological half-times, <i>T<sub>e</sub></i>, of <sup>137</sup>Cs and <sup>40</sup>K in man were also determined in the reference group through whole-body content measurements in combination with 24-hour urine sampling. Relationships... (More)
The whole-body content of radiocaesium was measured in a South-Swedish urban group of people residing in the city of Lund (55.7<sup>°</sup>N, 13.2<sup>°</sup>E) between 1960 and 1994. The results from the survey have been analysed in order to estimate the ecological half-time, <i>T<sub>eco,eff</sub></i>, of fallout radiocaesium and the aggregate transfer from ground deposition to man in the region. After 1987, the biological half-times, <i>T<sub>e</sub></i>, of <sup>137</sup>Cs and <sup>40</sup>K in man were also determined in the reference group through whole-body content measurements in combination with 24-hour urine sampling. Relationships between 24-hour urinary excretion and body burden of <sup>137</sup>Cs in the group together with data from the literature were then applied to urine samples collected in 1994 and 1995 from adult subjects living in the highly contaminated region of Bryansk, Russia, in order to estimate their average body burden of <sup>137</sup>Cs.The equivalent biological half-time for <sup>137</sup>Cs in females of the Lund reference group was, on average (±1 WSE), 66±3 d, which agrees with other findings, whereas the value for the males, 81±4 d, was, on average, significantly lower than what is found in the literature. This is partly explained by the elevated mean age and relatively low mean body muscle mass of the males investigated in the group during the post-Chernobyl study period.The effective ecological half-time for <sup>137</sup>Cs from Chernobyl was found to be 1.8± 0.2 y. The aggregate transfer of <sup>137</sup>Cs from deposition to mean activity concentration in man was estimated to be 1.7 Bq kg<sup>-1</sup>/kBq m<sup>-2</sup>. These values may be compared with an effective ecological half-time of 1.3 years found in the reference group in the 1960s, and an aggregate transfer factor of 9.8 Bq kg<sup>-1</sup>/kBq m<sup>-2</sup>. The average committed effective dose from ingested <sup>137</sup>Cs Chernobyl fallout in the study group was estimated to be 0.02 mSv and from the nuclear weapons fallout to 0.20 mSv.The estimates of whole-body content of <sup>137</sup>Cs in the Russian subjects obtained through creatinine normalisation of the <sup>137</sup>Cs content in urine were, on average, a factor of 2 higher than estimates obtained through a potassium normalisation procedure; 55±8 (1 SE) kBq for creatinine and 29±4 (1 SE) kBq for potassium normalisation in the year 1994. This was due to a significant difference in the relationship between the urinary potassium and creatinine concentration between the Swedish and Russian group. The elevated potassium concentration found in the rural Russian subjects indicated a higher dietary intake of potassium, which greatly influences the accuracy and applicability of the potassium normalisation method when estimating body burden of <sup>137</sup>Cs through urine assay. It is therefore recommended not to use the potassium normalisation procedure in cases where the daily intake of potassium is unknown. The estimated body burden of <sup>137</sup>Cs in the Bryansk group in 1994 corresponds to a contribution to the estimated annual effective dose of 1.8 mSv y<sup>-1</sup>, which is approximately 200 times greater than the average annual dose received from ingested <sup>137</sup>Cs by the subjects of the Lund reference group during the period 1987-1994. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Helkroppsinnehållet av radioaktivt cesium mättes regelbundet hos en grupp individer bosatta i Lund med omnejd mellan åren 1960 och 1994. I denna avhandling presenteras en utvärdering av resultaten från denna mätserie. Ekologisk halveringstid och överföring från markbeläggning till människa via livsmedel har bestämts genom analys av den genomsnittliga helkroppsinnehållet cesium som funktion av tiden. Från 1960 och fram till 1980, då mätserien tillfälligt upphörde, härrörde sig cesiumet från de atmosfäriska kärnvapenprov som utfördes framför allt i slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet. Cesium kan ses som en spillprodukt efter en kärnvapendetonation. Ämnet spreds till atmosfärens övre... (More)
Popular Abstract in Swedish

Helkroppsinnehållet av radioaktivt cesium mättes regelbundet hos en grupp individer bosatta i Lund med omnejd mellan åren 1960 och 1994. I denna avhandling presenteras en utvärdering av resultaten från denna mätserie. Ekologisk halveringstid och överföring från markbeläggning till människa via livsmedel har bestämts genom analys av den genomsnittliga helkroppsinnehållet cesium som funktion av tiden. Från 1960 och fram till 1980, då mätserien tillfälligt upphörde, härrörde sig cesiumet från de atmosfäriska kärnvapenprov som utfördes framför allt i slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet. Cesium kan ses som en spillprodukt efter en kärnvapendetonation. Ämnet spreds till atmosfärens övre lager, och förblev där i flera års tid även efter provstoppsavtalet 1963 då de flesta stora kärnvapenprov upphörde. Efter 1986 kom merparten av det radioaktiva cesium som nådde människorna i Skåneregionen från Tjernobylolyckan (april 1986). Ekologisk halveringstid och överföring från mark till människa i Skåneregionen för de två olika nedfallsscenarierna visade att överföringen av cesium från kärnvapenproven var ca 10 ggr effektivare jämfört med cesium från Tjernobylolyckan.Mätresultaten från den skånska mätgruppen jämfördes också med en grupp individer bosatta i Brjanskregionen, Ryssland, vilket drabbades svårt av nedfall av radioaktivt cesium från Tjernobylolyckan. Urinprover insamlade från den ryska gruppen under september månad (1994 och 1995), fraktades till Malmö för analys av cesiumkoncentration varvid en uppskattning av deras helkroppsinnehåll kunde göras, bl.a. med hjälp av förhållandet mellan helkroppsinnehåll och urinutsöndring som erhållits från studien av Lundaborna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • PhD Johansson, Lennart, Department of Radiation Physics, Norrlands universitetssjukhus, SE-901 85 Umeå, Sweden
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
committed effective dose, aggregate transfer, ecological half-time, equivalent biological half-time, urianry excretion, radiocaesium, body burden, Environmental health, Miljömedicin, creatinine-normalisation, potassium-normalisation
pages
66 pages
publisher
Christopher L. Rääf, Dept. of Radiation Physics, Lund university, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden,
defense location
Malmö University Hospital (entrance no. 42, Kirurgiska avdelningen)
defense date
2000-05-06 09:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUNDFD6/NRFR -- 00/1012 -- SE
ISBN
91-628-4065-7
language
English
LU publication?
yes
id
86b8569d-b43e-4f24-b9f8-9d96c539a7f0 (old id 40469)
date added to LUP
2016-04-04 12:06:26
date last changed
2018-11-21 21:09:02
@phdthesis{86b8569d-b43e-4f24-b9f8-9d96c539a7f0,
 abstract   = {The whole-body content of radiocaesium was measured in a South-Swedish urban group of people residing in the city of Lund (55.7&lt;sup&gt;°&lt;/sup&gt;N, 13.2&lt;sup&gt;°&lt;/sup&gt;E) between 1960 and 1994. The results from the survey have been analysed in order to estimate the ecological half-time, &lt;i&gt;T&lt;sub&gt;eco,eff&lt;/sub&gt;&lt;/i&gt;, of fallout radiocaesium and the aggregate transfer from ground deposition to man in the region. After 1987, the biological half-times, &lt;i&gt;T&lt;sub&gt;e&lt;/sub&gt;&lt;/i&gt;, of &lt;sup&gt;137&lt;/sup&gt;Cs and &lt;sup&gt;40&lt;/sup&gt;K in man were also determined in the reference group through whole-body content measurements in combination with 24-hour urine sampling. Relationships between 24-hour urinary excretion and body burden of &lt;sup&gt;137&lt;/sup&gt;Cs in the group together with data from the literature were then applied to urine samples collected in 1994 and 1995 from adult subjects living in the highly contaminated region of Bryansk, Russia, in order to estimate their average body burden of &lt;sup&gt;137&lt;/sup&gt;Cs.<br/><br>
<br/><br>
The equivalent biological half-time for &lt;sup&gt;137&lt;/sup&gt;Cs in females of the Lund reference group was, on average (±1 WSE), 66±3 d, which agrees with other findings, whereas the value for the males, 81±4 d, was, on average, significantly lower than what is found in the literature. This is partly explained by the elevated mean age and relatively low mean body muscle mass of the males investigated in the group during the post-Chernobyl study period.<br/><br>
<br/><br>
The effective ecological half-time for &lt;sup&gt;137&lt;/sup&gt;Cs from Chernobyl was found to be 1.8± 0.2 y. The aggregate transfer of &lt;sup&gt;137&lt;/sup&gt;Cs from deposition to mean activity concentration in man was estimated to be 1.7 Bq kg&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;/kBq m&lt;sup&gt;-2&lt;/sup&gt;. These values may be compared with an effective ecological half-time of 1.3 years found in the reference group in the 1960s, and an aggregate transfer factor of 9.8 Bq kg&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;/kBq m&lt;sup&gt;-2&lt;/sup&gt;. The average committed effective dose from ingested &lt;sup&gt;137&lt;/sup&gt;Cs Chernobyl fallout in the study group was estimated to be 0.02 mSv and from the nuclear weapons fallout to 0.20 mSv.<br/><br>
<br/><br>
The estimates of whole-body content of &lt;sup&gt;137&lt;/sup&gt;Cs in the Russian subjects obtained through creatinine normalisation of the &lt;sup&gt;137&lt;/sup&gt;Cs content in urine were, on average, a factor of 2 higher than estimates obtained through a potassium normalisation procedure; 55±8 (1 SE) kBq for creatinine and 29±4 (1 SE) kBq for potassium normalisation in the year 1994. This was due to a significant difference in the relationship between the urinary potassium and creatinine concentration between the Swedish and Russian group. The elevated potassium concentration found in the rural Russian subjects indicated a higher dietary intake of potassium, which greatly influences the accuracy and applicability of the potassium normalisation method when estimating body burden of &lt;sup&gt;137&lt;/sup&gt;Cs through urine assay. It is therefore recommended not to use the potassium normalisation procedure in cases where the daily intake of potassium is unknown. The estimated body burden of &lt;sup&gt;137&lt;/sup&gt;Cs in the Bryansk group in 1994 corresponds to a contribution to the estimated annual effective dose of 1.8 mSv y&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;, which is approximately 200 times greater than the average annual dose received from ingested &lt;sup&gt;137&lt;/sup&gt;Cs by the subjects of the Lund reference group during the period 1987-1994.},
 author    = {Rääf, Christopher},
 isbn     = {91-628-4065-7},
 language   = {eng},
 publisher  = {Christopher L. Rääf, Dept. of Radiation Physics, Lund university, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden,},
 school    = {Lund University},
 title    = {Human Metabolism and Ecological Transfer of Radioactive Caesium},
 year     = {2000},
}