Advanced

Säkrare flöden genom effektivare riskhantering

(2013)
Abstract (Swedish)
Boken beskriver hur man på ett kostnadseffektivt sätt minskar risken för avbrott i flödet av varor och tjänster mellan olika led i försörjningskedjan samt säkerställer en snabb återgång till ett stabilt flöde om ett avbrott trots allt inträffar. Ämnesmässigt hamnar boken inom områdena Risk Management, Business Continuity Management och Supply Chain Risk Management. Boken ger läsaren kunskaper om hur man identifierar och värderar avbrottsrisker i försörjningskedjor samt hur man kan skapa nya mer effektiva sätt att hantera dessa risker.

Inledningsvis ges en översikt av dagens flödesbaserade samhälle och dess sårbarhet. Därefter presenteras en modell – den s.k. DRISC-modellen – som systematiskt går igenom risk management-processens... (More)
Boken beskriver hur man på ett kostnadseffektivt sätt minskar risken för avbrott i flödet av varor och tjänster mellan olika led i försörjningskedjan samt säkerställer en snabb återgång till ett stabilt flöde om ett avbrott trots allt inträffar. Ämnesmässigt hamnar boken inom områdena Risk Management, Business Continuity Management och Supply Chain Risk Management. Boken ger läsaren kunskaper om hur man identifierar och värderar avbrottsrisker i försörjningskedjor samt hur man kan skapa nya mer effektiva sätt att hantera dessa risker.

Inledningsvis ges en översikt av dagens flödesbaserade samhälle och dess sårbarhet. Därefter presenteras en modell – den s.k. DRISC-modellen – som systematiskt går igenom risk management-processens olika huvuddelar – riskanalys, riskvärdering samt riskreduktion/riskkontroll. Modellens användning illustreras med hjälp av tre olika verklighetsbaserade fallstudier där DRISC-modellens olika delar appliceras på respektive fallstudie och resultaten diskuteras. Boken innehåller också separata kapitel med fokus på en fördjupad diskussion av samhällsperspektivet/offentlig verksamhet, finansiella flöden respektive kontraktsbaserad riskdelning. Slutligen diskuteras olika allmänna obalanser och myter som påverkar avbrottsriskerna i flödeskedjan och avslutningsvis knyts de olika kapitlen ihop i en övergripande modell.

Boken vänder sig till alla beslutsfattare i företag, organisationer eller myndigheter som genom sitt agerande påverkar avbrottsriskerna, bl.a. chefer på olika nivåer samt risk managers. Boken är också lämpad som kursbok vid riskrelaterade kurser inom högskolor och universitet samt vid internutbildningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
riskhanteringsmetoder., risk handling methods, risk handling, negative result impact, riskhantering, negativ resultatpåverkan, sårbarhet, vulnerability, disturbances, störningar, disruptions, Risk management, avbrott, Business continuity management, Supply chain risk management
categories
Higher Education
Popular Science
editor
Paulsson, Ulf LU
pages
164 pages
publisher
Studentlitteratur AB
ISBN
978-91-44-09067-2
language
Swedish
LU publication?
yes
id
b6944284-6bde-426c-9bb4-1fcfcef6bd4b (old id 4075945)
date added to LUP
2013-10-04 14:32:18
date last changed
2016-07-04 13:54:56
@book{b6944284-6bde-426c-9bb4-1fcfcef6bd4b,
 abstract   = {Boken beskriver hur man på ett kostnadseffektivt sätt minskar risken för avbrott i flödet av varor och tjänster mellan olika led i försörjningskedjan samt säkerställer en snabb återgång till ett stabilt flöde om ett avbrott trots allt inträffar. Ämnesmässigt hamnar boken inom områdena Risk Management, Business Continuity Management och Supply Chain Risk Management. Boken ger läsaren kunskaper om hur man identifierar och värderar avbrottsrisker i försörjningskedjor samt hur man kan skapa nya mer effektiva sätt att hantera dessa risker.<br/><br>
Inledningsvis ges en översikt av dagens flödesbaserade samhälle och dess sårbarhet. Därefter presenteras en modell – den s.k. DRISC-modellen – som systematiskt går igenom risk management-processens olika huvuddelar – riskanalys, riskvärdering samt riskreduktion/riskkontroll. Modellens användning illustreras med hjälp av tre olika verklighetsbaserade fallstudier där DRISC-modellens olika delar appliceras på respektive fallstudie och resultaten diskuteras. Boken innehåller också separata kapitel med fokus på en fördjupad diskussion av samhällsperspektivet/offentlig verksamhet, finansiella flöden respektive kontraktsbaserad riskdelning. Slutligen diskuteras olika allmänna obalanser och myter som påverkar avbrottsriskerna i flödeskedjan och avslutningsvis knyts de olika kapitlen ihop i en övergripande modell.<br/><br>
Boken vänder sig till alla beslutsfattare i företag, organisationer eller myndigheter som genom sitt agerande påverkar avbrottsriskerna, bl.a. chefer på olika nivåer samt risk managers. Boken är också lämpad som kursbok vid riskrelaterade kurser inom högskolor och universitet samt vid internutbildningar.},
 editor    = {Paulsson, Ulf},
 isbn     = {978-91-44-09067-2},
 keyword   = {riskhanteringsmetoder.,risk handling methods,risk handling,negative result impact,riskhantering,negativ resultatpåverkan,sårbarhet,vulnerability,disturbances,störningar,disruptions,Risk management,avbrott,Business continuity management,Supply chain risk management},
 language   = {swe},
 note     = {Book Editor},
 pages    = {164},
 publisher  = {Studentlitteratur AB},
 title    = {Säkrare flöden genom effektivare riskhantering},
 year     = {2013},
}