Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Financing Small Businesses - Developing our Understanding of Financial Bootstrapping Behavior

Winborg, Joakim LU (2000)
Abstract
The overall aim of this composite thesis, consisting of five articles, is to develop concepts for furthering the understanding of small business managers´ handling of finance. The main contribution is the development of a conceptual understanding of so-called financial bootstrapping behavior in small businesses (referring to the use of methods for minimizing and/or eliminating the need for financial means for resource acquisition). Empirical data has been collected through two survey studies and one case study. The aim of the first survey study is to describe small business managers´ attitudes towards and use of financial sources and to identify variables influencing the use of financial sources. The overall conclusion is that the small... (More)
The overall aim of this composite thesis, consisting of five articles, is to develop concepts for furthering the understanding of small business managers´ handling of finance. The main contribution is the development of a conceptual understanding of so-called financial bootstrapping behavior in small businesses (referring to the use of methods for minimizing and/or eliminating the need for financial means for resource acquisition). Empirical data has been collected through two survey studies and one case study. The aim of the first survey study is to describe small business managers´ attitudes towards and use of financial sources and to identify variables influencing the use of financial sources. The overall conclusion is that the small business managers´ financial preferences and behaviors are in line with Myers´ (1984) Pecking Order Framework (POF). In the second survey, the use of financial bootstrapping in small businesses is examined. On the basis of a cluster analysis, different groups of bootstrappers are identified and named. Furthermore, variables separating the groups of bootstrappers are isolated. Finally, it is shown how the groups of bootstrappers differ in terms of their orientation towards handling the need for resources, referring to an internal, social and a quasi-market mode of resource acquisition. One of the groups identified from the analysis of the data was labeled relationship-oriented financial bootstrappers, distinguished by their reliance on personal relations with external actors for securing resources at favorable terms. In a third stage, a case study was undertaken focusing exclusively on the use of relationship-oriented financial bootstrapping. The findings from the case study show, among other things, that different modes of trust are important means for the relationship-oriented bootstrapper in securing access to, and use of, resources. It is moreover, shown how the use of different modes of trust changes over the development of the business. Furthermore, insights from the case study, together with literature studies within sociology, indicate that the behavior of the relationship-oriented financial bootstrapper can be understood as a social contracting behavior for securing the needed resources. Against this background, the final step in the thesis is to develop the conceptual understanding of the unique characteristic of social contracting, as opposed to financial contracting, for resources. In so doing, it is shown, among other things, how the concepts of social obligation, social capital, and trust together constitute the basis for social contracting. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling, bestående av fem artiklar, kring hur finansiella behov hanteras i nya och små företag. Den empiriska datan har insamlats genom två enkätstudier och en fallstudie. Det viktigaste bidraget i avhandlingen består i utvecklingen av begrepp som gör det möjligt att förstå s.k. finansiell bootstrapping i nya och små företag. Med finansiell bootstrapping avses metoder för att minimera och/eller helt eliminera behovet (och användningen) av finansiella medel för anskaffning av resurser. Exempel på metoder som innebär att finansieringsbehovet elimineras är att låna resurser av andra utan kostnad, att bygga kompetens utan kostnad genom att engagera studenter i... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling, bestående av fem artiklar, kring hur finansiella behov hanteras i nya och små företag. Den empiriska datan har insamlats genom två enkätstudier och en fallstudie. Det viktigaste bidraget i avhandlingen består i utvecklingen av begrepp som gör det möjligt att förstå s.k. finansiell bootstrapping i nya och små företag. Med finansiell bootstrapping avses metoder för att minimera och/eller helt eliminera behovet (och användningen) av finansiella medel för anskaffning av resurser. Exempel på metoder som innebär att finansieringsbehovet elimineras är att låna resurser av andra utan kostnad, att bygga kompetens utan kostnad genom att engagera studenter i examensprojekt, att aktivt söka kunder som efterfrågar konsulthjälp inom det område som företaget vill fördjupa sig inom (vilket innebär att dessa första kunder egentligen finansierar utvecklingen av kompetens som sedan kan "produktifieras" och till låg marginalkostnad erbjudas en bredare marknad) och att arrangera så att kund eller annan aktör bekostar marknadsföring av företagets varumärke eller produkt utan kostnad för företaget. Exempel på metoder som innebär att finansieringsbehovet minimeras är att dela resurser med andra företag (t ex lokal, utrustning, personal etc.) och att köpa begagnade resurser istället för nya.I en analys av den empiriska data som insamlats i enkätundersökningen identifieras olika grupper av bootstrappers, d v s företag som på ett väsentligt sätt utmärker sig i termer av användningen av finansiella bootstrappingmetoder. En av de identifierade grupperna benämns "relationsorienterade bootstrappers". Denna grupp utmärks av att de i många situationer använder sitt nätverk av kontakter för att säkerställa tillgången till och användningen av andras resurser till låg eller ingen kostnad. I en fortsättning av avhandlingsprojektet genomförde Joakim Winborg en longitudinell fallstudie av ett nystartat företag, med fokus på hur grundarna av detta företag använt sig av s k relationsorienterad bootstrapping och hur detta resursanskaffningsbeteende förändras över företagets utveckling. Resultaten av fallstudien visar bl a att olika former av förtroende är basen för grundarna i sina försök att arrangera kreativa lösningar på uppkomna resursbehov. Fallstudien visar också att betydelsen av olika former av förtroende förändras över tiden.Resultaten från fallstudien tillsammans med en litteraturstudie inom sociologi och ekonomisk sociologi visar att det beteende som relationsorienterade bootstrappers uppvisar kan förstås som social kontraktering (social contracting) för att hantera resursbehov. Mot bakgrund av denna insikt syftar det slutliga steget i avhandlingen till att utveckla vår begreppsmässiga förståelse för hur social kontraktering utgör basen för hantering av resursbehov till låg eller ingen kostnad. Social kontraktering definieras i avhandlingen som ett beteende för att anskaffa resurser mot sociala förpliktelser (social obligations) och inte finansiella förpliktelser. Joakim Winborg diskuterar i sin avhandling hur begreppen sociala förpliktelser (social obligations), socialt kapital och förtroende tillsammans utgör grundstommen för social kontraktering för resursanskaffning, på samma sätt som finansiella förpliktelser och finansiellt kapital utgör stommen för finansiell kontraktering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Associate Professor Boter, Håkan, Umeå University.
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Commercial and industrial economics, Finansiering, Financial science, Small business manager, Small business, Social capital, Social contracting, Resource acquisition, Relationship-oriented financial bootstrapping, Finance, Financial bootstrapping, Industriell ekonomi, Social economics, Social ekonomi
pages
272 pages
publisher
SIRE, Halmstad University
defense location
Ekonomicentrum III (room 207)
defense date
2000-12-15 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUSADG/SAEK - 00/1065 - SE
ISBN
91-628-4559-4
language
English
LU publication?
yes
id
bb80651b-d4c4-49f1-9a97-8c3b22cde947 (old id 41124)
date added to LUP
2016-04-04 10:46:11
date last changed
2018-11-21 21:00:40
@phdthesis{bb80651b-d4c4-49f1-9a97-8c3b22cde947,
 abstract   = {{The overall aim of this composite thesis, consisting of five articles, is to develop concepts for furthering the understanding of small business managers´ handling of finance. The main contribution is the development of a conceptual understanding of so-called financial bootstrapping behavior in small businesses (referring to the use of methods for minimizing and/or eliminating the need for financial means for resource acquisition). Empirical data has been collected through two survey studies and one case study. The aim of the first survey study is to describe small business managers´ attitudes towards and use of financial sources and to identify variables influencing the use of financial sources. The overall conclusion is that the small business managers´ financial preferences and behaviors are in line with Myers´ (1984) Pecking Order Framework (POF). In the second survey, the use of financial bootstrapping in small businesses is examined. On the basis of a cluster analysis, different groups of bootstrappers are identified and named. Furthermore, variables separating the groups of bootstrappers are isolated. Finally, it is shown how the groups of bootstrappers differ in terms of their orientation towards handling the need for resources, referring to an internal, social and a quasi-market mode of resource acquisition. One of the groups identified from the analysis of the data was labeled relationship-oriented financial bootstrappers, distinguished by their reliance on personal relations with external actors for securing resources at favorable terms. In a third stage, a case study was undertaken focusing exclusively on the use of relationship-oriented financial bootstrapping. The findings from the case study show, among other things, that different modes of trust are important means for the relationship-oriented bootstrapper in securing access to, and use of, resources. It is moreover, shown how the use of different modes of trust changes over the development of the business. Furthermore, insights from the case study, together with literature studies within sociology, indicate that the behavior of the relationship-oriented financial bootstrapper can be understood as a social contracting behavior for securing the needed resources. Against this background, the final step in the thesis is to develop the conceptual understanding of the unique characteristic of social contracting, as opposed to financial contracting, for resources. In so doing, it is shown, among other things, how the concepts of social obligation, social capital, and trust together constitute the basis for social contracting.}},
 author    = {{Winborg, Joakim}},
 isbn     = {{91-628-4559-4}},
 keywords   = {{Commercial and industrial economics; Finansiering; Financial science; Small business manager; Small business; Social capital; Social contracting; Resource acquisition; Relationship-oriented financial bootstrapping; Finance; Financial bootstrapping; Industriell ekonomi; Social economics; Social ekonomi}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{SIRE, Halmstad University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Financing Small Businesses - Developing our Understanding of Financial Bootstrapping Behavior}},
 year     = {{2000}},
}