Advanced

Jurassic and Early Cretaceous selachians - focus on southern Scandinavia

Rees, Jan LU (2001)
Abstract
The Jurassic and Early Cretaceous selachian faunas of Scania (Skåne), southern Sweden and the island of Bornholm (Denmark) have been investigated. Three Early Jurassic shark tooth assemblages have been recorded and investigated, one from Hettangian strata and the other two from Pliensbachian sediments. The Hettangian assemblage originates from non-marine deposits in the southern part of Helsingborg. The fauna comprises four hybodont taxa and is the first non-marine Hettangian assemblage to be recorded from northwest Europe. The two Pliensbachian faunas are both of marine origin but their composition is very different. Sediments of the Hasle Formation on Bornholm have yielded a fauna comprising three neoselachians and three hybodonts,... (More)
The Jurassic and Early Cretaceous selachian faunas of Scania (Skåne), southern Sweden and the island of Bornholm (Denmark) have been investigated. Three Early Jurassic shark tooth assemblages have been recorded and investigated, one from Hettangian strata and the other two from Pliensbachian sediments. The Hettangian assemblage originates from non-marine deposits in the southern part of Helsingborg. The fauna comprises four hybodont taxa and is the first non-marine Hettangian assemblage to be recorded from northwest Europe. The two Pliensbachian faunas are both of marine origin but their composition is very different. Sediments of the Hasle Formation on Bornholm have yielded a fauna comprising three neoselachians and three hybodonts, including the new species Lissodus hasleensis. The other Pliensbachian assemblage, extracted from sediments of the Rya Formation at Katslösa in Scania, includes a single hybodont, five synechodontiforms, an indeterminate hexanchiform and Agaleus dorsetensis. The last species forms the basis of the new monotypic family, the Agaleidae. The non-marine Early Cretaceous of southern Scandinavia have yielded selachian assemblages where hybodonts are the dominating group. In southern Sweden, an assemblage comprising three hybodont species and an indeterminate squatinid has been found in the Berriasian part of the Vitabäck Clays. Two other small selachian tooth assemblages have been discovered within sediments of the Nyker Group on Bornholm. The combined fauna includes three hybodont taxa, of which two Hybodus species appear to be previously undescribed. The Berriasian selachian fauna of the Purbeck sediments in southern England has been revised. The hybodont component of this assemblage comprises six species occurring within a single bed and constituting the most diverse Berriasian hybodont fauna encountered so far. Two species of rhinobatoid rays occur in the Corbula beds, a unit where the mollusc fauna indicates higher palaeosalinity. Two selachian species within the Purbeck are new, Lonchidion inflexum and Belemnobatis variabilis. The hybodont genus Lissodus is revised and found to include a number of separate lineages. The revised record of Lissodus includes twelve species and has a stratigraphic range from the Scythian (Early Triassic) to the Albian (Early Cretaceous). Lonchidion is considered valid and includes thirteen named species and several undescribed species, ranging from the Ladinian (Middle Triassic) to the Maastrichtian (Late Cretaceous). Two new genera, the monotypic Vectiselachos from the Barremian (Early Cretaceous) and Parvodus including three species ranging from the Bathonian (Middle Jurassic) to the Valanginian (Early Cretaceous), are described and include former Lissodus species. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

De äldsta hajfossil man känner till kommer från devonperioden och är minst 380 miljoner år gamla. Under Mesozoikum (trias, jura och krita) dominerades hajfaunorna av hybodonta hajar under trias och första halvan av jura medan de moderna hajarna (Neoselachii) tog över från slutet av jura och numera är de enda levande hajarna på vår planet.Detta arbete har fokuserats på hajar från jura och tidig krita från Skåne och Bornholm. Mesozoiska sediment finns endast sparsamt bevarade i dessa områden och de är ofta täckta av kvartära avlagringar. Genom att provta sediment och tvätta dessa genom en sikt har sammanlagt fem hajfaunor kunnat identifieras. En uppsats behandlar dessutom... (More)
Popular Abstract in Swedish

De äldsta hajfossil man känner till kommer från devonperioden och är minst 380 miljoner år gamla. Under Mesozoikum (trias, jura och krita) dominerades hajfaunorna av hybodonta hajar under trias och första halvan av jura medan de moderna hajarna (Neoselachii) tog över från slutet av jura och numera är de enda levande hajarna på vår planet.Detta arbete har fokuserats på hajar från jura och tidig krita från Skåne och Bornholm. Mesozoiska sediment finns endast sparsamt bevarade i dessa områden och de är ofta täckta av kvartära avlagringar. Genom att provta sediment och tvätta dessa genom en sikt har sammanlagt fem hajfaunor kunnat identifieras. En uppsats behandlar dessutom hajfaunan från Purbecksedimenten i södra England och en annan behandlar systematiken hos släktet Lissodus.Hajfaunor från tidig jura är ofta dominerade av hybodonter även om neoselachier uppträder mera sällsynt. Vid byggandet av ett industriområde i södra delen av Helsingborg 1939 samlades en mängd hajfossil in och denna fauna innehåller uteslutande hybodonter. Sedimenten avsattes i icke-marina förhållanden under Hettang (ca 204 miljoner år sedan) och vid denna tid var hybodonterna de enda kända sötvattenshajarna. Två marina hajfaunor hittades vid Katslösa i Skåne samt vid Hasle på Bornholm och de är båda av Pliensbachålder (ca 193 miljoner år gamla). Sammansättningen på dessa två faunor skiljer sig tydligt, Haslefaunan är typisk för tidig jura innehållande tre arter hybodonter och tre neoselachier där hybodonterna är numerärt överlägsna. Den vanligaste arten, Lissodus hasleensis, var tidigare obeskriven. I Katslösafaunan däremot är hybodonterna endast representerade av en art medan det finns inte mindre än sju arter moderna hajarna, en faunasammansättning som är betydligt ovanligare i tidig jura. Här ingår bland annat Agaleus dorsetensis som bildar grund för den nya monotypiska familjen Agaleidae.Sediment från tidig krita i undersökningsområdet deponerades framför allt under icke-marina förhållanden. Hajfaunorna, både på Bornholm (Nykersedimenten) och i Skåne (Vitabäcks-lerorna), dominerades därför av hybodonter. Det är bara i ett lager i Vitabäckslerorna som fossil av en neoselachie, en havsängelhaj, hittats och dessa fossil är mycket sällsynta. Åldern på hajfaunorna är Berrias-Valangin, ungefär 143 miljoner år. Purbecksedimenten från Englands sydkust är likåldriga med de studerade sedimenten i Skåne och på Bornholm men har avsatts i förhållanden med större marin påverkan. Hybodonterna dominerar även här men i en del av den provtagna sektionen finns tänder från två arter rockor. Molluskfaunan i denna del indikerar högre salthalt än i andra delar av sektionen. Två nya arter har beskrivits från Purbecksedimenten, Lonchidion inflexum och Belemnobatis variabilis.Ett släkte bland hybodonterna, Lissodus, har reviderats taxonomiskt. De nominella arterna inom släktet har visat sig tillhöra en mängd olika släkten och det reviderade släktet Lissodus innehåller numera tolv arter medan tretton arter placerats i släktet Lonchidion, tidigare behandlat som en synonym till Lissodus. Två nya släkten, Vectiselachos och Parvodus, har beskrivits och baseras på arter tidigare förda till Lissodus. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Dr Janvier, Philippe
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Geology, Paleontologi, Palaeontology, Lissodus, palaeoecology, England, Denmark, Sweden, sharks, selachians, Jurassic, Early Cretaceous, physical geography, Geologi, fysisk geografi
pages
104 pages
publisher
Department of Geology, Lund University
defense location
Room 308 at Sölvegatan 13
defense date
2001-03-30 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: SE-LUNBDS/NBGH-01/1026+19S
ISBN
91-86746-40-5
language
English
LU publication?
yes
id
2079e57e-de66-4109-bbdf-f930dc2a008a (old id 41399)
date added to LUP
2016-04-01 17:11:54
date last changed
2018-11-21 20:47:24
@phdthesis{2079e57e-de66-4109-bbdf-f930dc2a008a,
 abstract   = {The Jurassic and Early Cretaceous selachian faunas of Scania (Skåne), southern Sweden and the island of Bornholm (Denmark) have been investigated. Three Early Jurassic shark tooth assemblages have been recorded and investigated, one from Hettangian strata and the other two from Pliensbachian sediments. The Hettangian assemblage originates from non-marine deposits in the southern part of Helsingborg. The fauna comprises four hybodont taxa and is the first non-marine Hettangian assemblage to be recorded from northwest Europe. The two Pliensbachian faunas are both of marine origin but their composition is very different. Sediments of the Hasle Formation on Bornholm have yielded a fauna comprising three neoselachians and three hybodonts, including the new species Lissodus hasleensis. The other Pliensbachian assemblage, extracted from sediments of the Rya Formation at Katslösa in Scania, includes a single hybodont, five synechodontiforms, an indeterminate hexanchiform and Agaleus dorsetensis. The last species forms the basis of the new monotypic family, the Agaleidae. The non-marine Early Cretaceous of southern Scandinavia have yielded selachian assemblages where hybodonts are the dominating group. In southern Sweden, an assemblage comprising three hybodont species and an indeterminate squatinid has been found in the Berriasian part of the Vitabäck Clays. Two other small selachian tooth assemblages have been discovered within sediments of the Nyker Group on Bornholm. The combined fauna includes three hybodont taxa, of which two Hybodus species appear to be previously undescribed. The Berriasian selachian fauna of the Purbeck sediments in southern England has been revised. The hybodont component of this assemblage comprises six species occurring within a single bed and constituting the most diverse Berriasian hybodont fauna encountered so far. Two species of rhinobatoid rays occur in the Corbula beds, a unit where the mollusc fauna indicates higher palaeosalinity. Two selachian species within the Purbeck are new, Lonchidion inflexum and Belemnobatis variabilis. The hybodont genus Lissodus is revised and found to include a number of separate lineages. The revised record of Lissodus includes twelve species and has a stratigraphic range from the Scythian (Early Triassic) to the Albian (Early Cretaceous). Lonchidion is considered valid and includes thirteen named species and several undescribed species, ranging from the Ladinian (Middle Triassic) to the Maastrichtian (Late Cretaceous). Two new genera, the monotypic Vectiselachos from the Barremian (Early Cretaceous) and Parvodus including three species ranging from the Bathonian (Middle Jurassic) to the Valanginian (Early Cretaceous), are described and include former Lissodus species.},
 author    = {Rees, Jan},
 isbn     = {91-86746-40-5},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Geology, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Jurassic and Early Cretaceous selachians - focus on southern Scandinavia},
 year     = {2001},
}