Advanced

Essays on Corporate Exposure to Macroeconomic Risk

Andrén, Niclas LU (2001)
Abstract
Uncertainties in the macro economy are important sources of risk in today’s business world. Unexpected changes in exchange rates, interest rates, and inflation rates can lead to changes in corporate wealth and competitiveness and, in the extension, corporate market values – to what extent is the topic of this thesis.The thesis consists of four essays that explore different aspects of corporate exposures to macroeconomic risks. The first essay investigates to what extent market values of EU firms are exposed to changes in exchange, interest, and inflation rates, and analyses the importance of taking correlations among exchange, interest, and inflation rates into consideration when assessing risk exposure. The second... (More)
Uncertainties in the macro economy are important sources of risk in today’s business world. Unexpected changes in exchange rates, interest rates, and inflation rates can lead to changes in corporate wealth and competitiveness and, in the extension, corporate market values – to what extent is the topic of this thesis.The thesis consists of four essays that explore different aspects of corporate exposures to macroeconomic risks. The first essay investigates to what extent market values of EU firms are exposed to changes in exchange, interest, and inflation rates, and analyses the importance of taking correlations among exchange, interest, and inflation rates into consideration when assessing risk exposure. The second essay instead answers the question, do market values exhibit the same sensitivity to increases and decreases, and large and small changes, in exchange, interest, and inflation rates? The third essay investigates if firms operating in different industries and located in different countries are differently exposed to exchange-rate, interest-rate, and inflation risk. Finally, the fourth essay analyses the importance of country-differences in macroeconomic risk exposures to monetary policymaking within the Economic and Monetary Union. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Osäkerheter i makroekonomin är viktiga källor till risk för dagens företagare. Oväntade förändringar i växelkurser, räntor och inflationstakter kan leda till förändringar i företags resultat och konkurrenskraft och, i förlängningen, företags marknadsvärden – i vilken utsträckning är ämnet för denna avhandling.Avhandlingen består av fyra artiklar som behandlar olika aspekter av företags exponering mot makroekonomisk risk. Den första artikeln undersöker till vilken grad marknadsvärden i företag i EU är exponerade mot förändringar i växelkurser, räntor och inflationstakter och studerar betydelsen av att ta hänsyn till att växelkurser, räntor och inflationstakter är korrelerade då... (More)
Popular Abstract in Swedish

Osäkerheter i makroekonomin är viktiga källor till risk för dagens företagare. Oväntade förändringar i växelkurser, räntor och inflationstakter kan leda till förändringar i företags resultat och konkurrenskraft och, i förlängningen, företags marknadsvärden – i vilken utsträckning är ämnet för denna avhandling.Avhandlingen består av fyra artiklar som behandlar olika aspekter av företags exponering mot makroekonomisk risk. Den första artikeln undersöker till vilken grad marknadsvärden i företag i EU är exponerade mot förändringar i växelkurser, räntor och inflationstakter och studerar betydelsen av att ta hänsyn till att växelkurser, räntor och inflationstakter är korrelerade då riskexponering skattas. Den andra artikeln försöker i stället besvara frågan: är marknadsvärden lika exponerade mot ökningar och minskningar, och små och stora förändringar, i växelkurser, räntor och inflationstakter? Den tredje artikeln undersöker om företag som är verksamma inom olika branscher och i olika länder är exponerade i samma utsträckning mot makroekonomiska risker. Den fjärde artikeln, avslutningsvis, studerar betydelsen av länderskillnader i företags exponering mot makroekonomiska risker för monetärpolitiskt beslutsfattande inom EMU. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Aggarwal, Raj, Kent State University
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
inflation, interest rates, macroeconomic exposure, exchange rates, risk exposure, risk
pages
192 pages
publisher
Department of Business Administration, Lund University
defense location
Crafoord room, School of Economics and Management, Lund
defense date
2001-03-23 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUSADG/SAEK – 01/1067 - SE
ISBN
91-973738-9-3
language
English
LU publication?
yes
id
3d1eafdd-69b0-4251-846c-c7ce83f1900f (old id 41421)
date added to LUP
2016-04-04 10:48:53
date last changed
2018-11-21 21:00:55
@phdthesis{3d1eafdd-69b0-4251-846c-c7ce83f1900f,
 abstract   = {Uncertainties in the macro economy are important sources of risk in today’s business world. Unexpected changes in exchange rates, interest rates, and inflation rates can lead to changes in corporate wealth and competitiveness and, in the extension, corporate market values – to what extent is the topic of this thesis.<br/><br>
<br/><br>
The thesis consists of four essays that explore different aspects of corporate exposures to macroeconomic risks. The first essay investigates to what extent market values of EU firms are exposed to changes in exchange, interest, and inflation rates, and analyses the importance of taking correlations among exchange, interest, and inflation rates into consideration when assessing risk exposure. The second essay instead answers the question, do market values exhibit the same sensitivity to increases and decreases, and large and small changes, in exchange, interest, and inflation rates? The third essay investigates if firms operating in different industries and located in different countries are differently exposed to exchange-rate, interest-rate, and inflation risk. Finally, the fourth essay analyses the importance of country-differences in macroeconomic risk exposures to monetary policymaking within the Economic and Monetary Union.},
 author    = {Andrén, Niclas},
 isbn     = {91-973738-9-3},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Business Administration, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Essays on Corporate Exposure to Macroeconomic Risk},
 year     = {2001},
}