Advanced

Avtal om vidareutnyttjande av offentlig information

Ledendal, Jonas LU ; Larsson, Stefan LU and Lundblad, Joakim (2013)
Abstract (Swedish)
Projektet har haft sitt största fokus vid att göra en djuplodande rättsutredning för att därmed kunna ange konkreta förslag på praktiskt användbara rättsliga lösningar för tillgängliggörande av öppna datakällor. Två tydliga förslag förs fram:1. Riktlinjer för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheten (datapolicy); och

2. En öppen licens för vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen.Föreslagna riktlinjer syftar till att både bestämma villkoren för vidareutnyttjande hos myndigheten och att underlätta vidareutnyttjande genom att klargöra vilka avgifter och andra villkor som gäller för tillhandahållande och vidareutnyttjande av handlingar som finns hos... (More)
Projektet har haft sitt största fokus vid att göra en djuplodande rättsutredning för att därmed kunna ange konkreta förslag på praktiskt användbara rättsliga lösningar för tillgängliggörande av öppna datakällor. Två tydliga förslag förs fram:1. Riktlinjer för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheten (datapolicy); och

2. En öppen licens för vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen.Föreslagna riktlinjer syftar till att både bestämma villkoren för vidareutnyttjande hos myndigheten och att underlätta vidareutnyttjande genom att klargöra vilka avgifter och andra villkor som gäller för tillhandahållande och vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheten. Reglering av tillhandahållande och vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn finns redan i stor utsträckning i lag och annan författning. För att undanröja rättsliga hinder för vidareutnyttjande av sådana handlingar krävs i första hand ett klargörande genom tillämpningsföreskrifter och förtydliganden. Detta bör ske i form av riktlinjer som fastställs genom beslut av myndigheten. Avtalsreglering är inte lämplig inom detta område.Syftet med den föreslagna licensen är att fastställa villkor för vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn som myndigheten vill göra fritt tillgänglig, men som inte fångas upp av bestämmelser i författningar eller nyssnämnda riktlinjer. För sådan information är avtalsreglering lämplig eftersom grunden för myndighetens behörighet i första hand är det allmännas (statens eller kommunens) innehav av immateriella rättigheter. Den föreslagna licensen har utformats med utgångspunkt från Open Government License (OGL) version 2.0, som har anpassats för svenska förhållande. Vi har även eftersträvat överensstämmelse med Open Definition 1.1.Förslaget till licens har utformats för att användas tillsammans med de föreslagna riktlinjerna. Eftersom förutsättningarna kan skilja sig åt mellan olika myndigheter och typer av information har avsikten varit att riktlinjerna även ska kunna användas tillsammans med andra licenser. Det är i många fall dessutom möjligt att göra offentlig information tillgänglig endast genom riktlinjerna utan någon kompletterande licens. Med anledning av att de rättsliga förutsättningarna skiljer sig förhållandevis mycket åt mellan myndigheter har riktlinjerna utformats som modellvillkor som kan behöva anpassas för den enskilda myndigheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
in press
subject
keywords
demokrati och självbestämmande., innovation, myndighet, offentlig sektor, rättsliga lösningar, Öppna data, tillgängliggörande
pages
96 pages
publisher
Lund University Internet Institute
language
Swedish
LU publication?
yes
id
850a3ead-2e69-493d-aa2f-9f46da8cd513 (old id 4146822)
date added to LUP
2013-11-12 10:09:10
date last changed
2016-04-16 08:15:17
@techreport{850a3ead-2e69-493d-aa2f-9f46da8cd513,
 abstract   = {Projektet har haft sitt största fokus vid att göra en djuplodande rättsutredning för att därmed kunna ange konkreta förslag på praktiskt användbara rättsliga lösningar för tillgängliggörande av öppna datakällor. Två tydliga förslag förs fram: <br/><br>
<br/><br>
1. Riktlinjer för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheten (datapolicy); och <br/><br>
2. En öppen licens för vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen.<br/><br>
<br/><br>
Föreslagna riktlinjer syftar till att både bestämma villkoren för vidareutnyttjande hos myndigheten och att underlätta vidareutnyttjande genom att klargöra vilka avgifter och andra villkor som gäller för tillhandahållande och vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheten. Reglering av tillhandahållande och vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn finns redan i stor utsträckning i lag och annan författning. För att undanröja rättsliga hinder för vidareutnyttjande av sådana handlingar krävs i första hand ett klargörande genom tillämpningsföreskrifter och förtydliganden. Detta bör ske i form av riktlinjer som fastställs genom beslut av myndigheten. Avtalsreglering är inte lämplig inom detta område.<br/><br>
<br/><br>
Syftet med den föreslagna licensen är att fastställa villkor för vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn som myndigheten vill göra fritt tillgänglig, men som inte fångas upp av bestämmelser i författningar eller nyssnämnda riktlinjer. För sådan information är avtalsreglering lämplig eftersom grunden för myndighetens behörighet i första hand är det allmännas (statens eller kommunens) innehav av immateriella rättigheter. Den föreslagna licensen har utformats med utgångspunkt från Open Government License (OGL) version 2.0, som har anpassats för svenska förhållande. Vi har även eftersträvat överensstämmelse med Open Definition 1.1.<br/><br>
<br/><br>
Förslaget till licens har utformats för att användas tillsammans med de föreslagna riktlinjerna. Eftersom förutsättningarna kan skilja sig åt mellan olika myndigheter och typer av information har avsikten varit att riktlinjerna även ska kunna användas tillsammans med andra licenser. Det är i många fall dessutom möjligt att göra offentlig information tillgänglig endast genom riktlinjerna utan någon kompletterande licens. Med anledning av att de rättsliga förutsättningarna skiljer sig förhållandevis mycket åt mellan myndigheter har riktlinjerna utformats som modellvillkor som kan behöva anpassas för den enskilda myndigheten.},
 author    = {Ledendal, Jonas and Larsson, Stefan and Lundblad, Joakim},
 institution = {Lund University Internet Institute},
 keyword   = {demokrati och självbestämmande.,innovation,myndighet,offentlig sektor,rättsliga lösningar,Öppna data,tillgängliggörande},
 language   = {swe},
 pages    = {96},
 title    = {Avtal om vidareutnyttjande av offentlig information},
 year     = {2013},
}