Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Long-term outcome of vesicoureteral reflux and reflux nephropathy in adults - clinical and radiological aspects

Köhler, Jan LU (2001)
Abstract
The aim was to study the long-term consequencies of vesicoureteral reflux and reflux nephropathy (RN) in adults, with regard to radiological progression, urinary tract infections, renal functional impairment, hypertension, and to determine if the extent of renal damage can predict the outcome. Attempts to differentiate between acquired and developmental renal damage were also made. 115 patients with reflux were identified at a median age of 28 years and were followed clinically and radiologically for a median of 16 years. Half of the patients had antireflux surgery performed. Urographic renal damage was graded and related to the clinical outcome. Renal damage was found in 87% of the patients, and a history of acute pyelonephritis (APN) in... (More)
The aim was to study the long-term consequencies of vesicoureteral reflux and reflux nephropathy (RN) in adults, with regard to radiological progression, urinary tract infections, renal functional impairment, hypertension, and to determine if the extent of renal damage can predict the outcome. Attempts to differentiate between acquired and developmental renal damage were also made. 115 patients with reflux were identified at a median age of 28 years and were followed clinically and radiologically for a median of 16 years. Half of the patients had antireflux surgery performed. Urographic renal damage was graded and related to the clinical outcome. Renal damage was found in 87% of the patients, and a history of acute pyelonephritis (APN) in 72%. Urographic and histological (n=25) analyses did not reveal maldevelopment as a cause of renal damage, but a family history of urinary tract disorders was common, suggesting that genetic factors are of importance. Renal function deteriorated in 25 patients and 16 reached end-stage renal disease. Urographic progression of renal damage occurred in only 4 of 120 kidneys, despite APN and persisting reflux. Therefore, repeated urography in adults with RN is rarely justified. Antireflux surgery in adults appears beneficial in relieving loin pain, but did not prevent renal functional deterioration, and reduction in APN frequency was comparable with that of conservative treatment. Urographic grading of renal damage can predict the risk of deterioration of renal function, but not of hypertension. Early detection and treatment of APN in childhood appear to be important measures in the long-term prevention of renal damage and subsequent functional deterioration. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Målsättningen med denna studien var att undersöka följderna på lång sikt av bakflöde av urin från blåsa till urinledare (reflux) och av njurärr hos vuxna med hänsyn till: uppkomst av nya njurärr, urinvägsinfektioner, ländsmärta, nedsatt njurfunktion, högt blodtryck, och om utbredningen av njurärr kan förutsäga den framtida utvecklingen av blodtryck och njurfunktion. Ett försök att skilja mellan förvärvade och medfödda njurärr utfördes genom undersökning av den röntgenologiska bilden av ärrskadade njurar och genomgång av resultaten från tidigare utförda njurvävnadsundersökningar medelst mikroskopering (histologi). 115 patienter med reflux upptäcktes vid en medelålder av 28 år. Patienterna följdes... (More)
Popular Abstract in Swedish

Målsättningen med denna studien var att undersöka följderna på lång sikt av bakflöde av urin från blåsa till urinledare (reflux) och av njurärr hos vuxna med hänsyn till: uppkomst av nya njurärr, urinvägsinfektioner, ländsmärta, nedsatt njurfunktion, högt blodtryck, och om utbredningen av njurärr kan förutsäga den framtida utvecklingen av blodtryck och njurfunktion. Ett försök att skilja mellan förvärvade och medfödda njurärr utfördes genom undersökning av den röntgenologiska bilden av ärrskadade njurar och genomgång av resultaten från tidigare utförda njurvävnadsundersökningar medelst mikroskopering (histologi). 115 patienter med reflux upptäcktes vid en medelålder av 28 år. Patienterna följdes upp kliniskt och röntgenologiskt under en medeltid av 16 år. Hälften av patienterna opererades för sin reflux. En röntgenundersökning (urografi) användes för att värdera utbredningen av njurskadan, vilken relaterades till patientens blodtryck och njurfunktion under uppföljningen. Njurärr påvisades hos 87% av patienterna. Njurbäckeninfektioner hade inträffat hos 72% av patienterna. Urografi och histologisk undersökning av njurvävnad avslöjade inga säkra tecken på utvecklingsrubbning som orsak till njurärr. Urinvägsmissbildningar inom släkten var emellertid vanlig och enskilda patienter hade andra medfödda missbildningar ej tillhörande urinvägsorganen, vilket antyder att genetiska faktorer kan ha betydelse. Njurfunktionen försämrades hos 25 patienter och 16 av dessa gick till final njursvikt som krävde konstgjord blodrening (dialys) eller njurtransplantation. Uppkomst av nya njurärr sågs bara hos 4 av tidigare 120 ärrskadade njurar och hos inga av tidigare 45 normala njurar, trots fortsatta njurbäckeninfektioner och reflux. Upprepade urografier hos vuxna med njurärr är därför sällan befogat. Operation ledande till att reflux upphör, tycks vara av nytta för att ta bort ländsmärta orsakad av reflux, men förhindrar inte försämring av njurfunktionen. En minskning av njurbäckeninfektioner sågs hos patienter opererade för reflux, men även hos patienter ej opererade för reflux. Njurskadans utbredning kan förutsäga risken för framtida försämring av njurfunktionen, men ej för framtida högt blodtryck. Tidig upptäckt och behandling av njurbäckeninfektioner i barnaåldern tycks vara viktiga åtgärder för att begränsa utvecklingen av njurärr, vilket i sig kan medföra framtida risk för försämring av njurfunktionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Jacobson, Stefan H., Karolinska sjukhuset, Stockholm
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
nefrologi, nephrology, Urology, Adults, antireflux surgery, pregnancy, reflux nephropathy, Urologi, urinary tract infection, vesicoureteral reflux, urography
pages
173 pages
publisher
Department of Nephrology, Lund University
defense location
Segerfalksalen, Sölvegatan 17, Lund
defense date
2001-05-09 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUMEDW/(MENM - 1020)-SE
ISBN
91-628-4603-5
language
English
LU publication?
yes
id
728714d9-05aa-49d9-b221-18640d6359d7 (old id 41476)
date added to LUP
2016-04-04 11:38:47
date last changed
2018-11-21 21:06:12
@phdthesis{728714d9-05aa-49d9-b221-18640d6359d7,
 abstract   = {{The aim was to study the long-term consequencies of vesicoureteral reflux and reflux nephropathy (RN) in adults, with regard to radiological progression, urinary tract infections, renal functional impairment, hypertension, and to determine if the extent of renal damage can predict the outcome. Attempts to differentiate between acquired and developmental renal damage were also made. 115 patients with reflux were identified at a median age of 28 years and were followed clinically and radiologically for a median of 16 years. Half of the patients had antireflux surgery performed. Urographic renal damage was graded and related to the clinical outcome. Renal damage was found in 87% of the patients, and a history of acute pyelonephritis (APN) in 72%. Urographic and histological (n=25) analyses did not reveal maldevelopment as a cause of renal damage, but a family history of urinary tract disorders was common, suggesting that genetic factors are of importance. Renal function deteriorated in 25 patients and 16 reached end-stage renal disease. Urographic progression of renal damage occurred in only 4 of 120 kidneys, despite APN and persisting reflux. Therefore, repeated urography in adults with RN is rarely justified. Antireflux surgery in adults appears beneficial in relieving loin pain, but did not prevent renal functional deterioration, and reduction in APN frequency was comparable with that of conservative treatment. Urographic grading of renal damage can predict the risk of deterioration of renal function, but not of hypertension. Early detection and treatment of APN in childhood appear to be important measures in the long-term prevention of renal damage and subsequent functional deterioration.}},
 author    = {{Köhler, Jan}},
 isbn     = {{91-628-4603-5}},
 keywords   = {{nefrologi; nephrology; Urology; Adults; antireflux surgery; pregnancy; reflux nephropathy; Urologi; urinary tract infection; vesicoureteral reflux; urography}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Department of Nephrology, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Long-term outcome of vesicoureteral reflux and reflux nephropathy in adults - clinical and radiological aspects}},
 year     = {{2001}},
}