Advanced

Presentation of Salmonella antigens by dendritic cells

Yrlid, Ulf LU (2001)
Abstract
This study investigates the interaction between dendritic cells (DC) and the Gram negative intracellular bacterium Salmonella typhimurium. Using in vitro and in vivo approaches, the capacity of DC to directly and indirectly present antigens from Salmonella-infected cells, cytokine production by infected DC, and activation of bacteria-specific T cells was analyzed. These studies revealed differential modulation of splenic DC subsets with regard to in situ distribution, absolute number, and cytokine production in mice orally infected with S. typhimurium. DC loaded with Salmonella in vitro were also capable of eliciting Salmonella-specific CD4+ and CD8+ T cells after transfer into naïve mice, and DC were activated in mice infected with... (More)
This study investigates the interaction between dendritic cells (DC) and the Gram negative intracellular bacterium Salmonella typhimurium. Using in vitro and in vivo approaches, the capacity of DC to directly and indirectly present antigens from Salmonella-infected cells, cytokine production by infected DC, and activation of bacteria-specific T cells was analyzed. These studies revealed differential modulation of splenic DC subsets with regard to in situ distribution, absolute number, and cytokine production in mice orally infected with S. typhimurium. DC loaded with Salmonella in vitro were also capable of eliciting Salmonella-specific CD4+ and CD8+ T cells after transfer into naïve mice, and DC were activated in mice infected with Salmonella. In addition, splenic DC infected with S. typhimurium in vitro produced IL-12 and TNF-a, and the number of splenic DC producing TNF-a increased in Salmonella-infected mice. Furthermore, all three splenic DC subsets were capable of engulfing and processing Salmonella for MHC-I and MHC-II presentation of bacterial peptides to T cells, both in vitro and in vivo. In addition to this capacity to directly present Salmonella antigens, DC could also act as bystander cells capable of presenting antigens from neighboring macrophages induced to undergo apoptotic death following infection with Salmonella expressing the Type III secretion system. Together these data suggest that DC are key antigen presenting cells important in activating Salmonella-specific immunity. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Tyfoidfeber är en sjukdom som orsakas av bakterien Salmonella typhi. Denna bakterie, som sprids via vatten eller föda, orsakar buksmärtor, feber och illamående. Om infektionen inte behandlas med antibiotika, kan bakterien sprida sig till blodet och leda till döden. Årligen rapporteras 16 miljoner fall av salmonella i världen och av dessa får ungefär 600 000 dödlig utgång. Salmonella typhi infekterar endast människor, vilket gör sjukdomen komplicerad att studera. Hos möss orsakar Salmonella typhimurium en sjukdom som påminner om tyfoidfeber hos människan. Denna infektion används därför idag som modell för att studera sjukdomsförloppet av Salmonella. Denna avhandling behandlar interaktionen mellan... (More)
Popular Abstract in Swedish

Tyfoidfeber är en sjukdom som orsakas av bakterien Salmonella typhi. Denna bakterie, som sprids via vatten eller föda, orsakar buksmärtor, feber och illamående. Om infektionen inte behandlas med antibiotika, kan bakterien sprida sig till blodet och leda till döden. Årligen rapporteras 16 miljoner fall av salmonella i världen och av dessa får ungefär 600 000 dödlig utgång. Salmonella typhi infekterar endast människor, vilket gör sjukdomen komplicerad att studera. Hos möss orsakar Salmonella typhimurium en sjukdom som påminner om tyfoidfeber hos människan. Denna infektion används därför idag som modell för att studera sjukdomsförloppet av Salmonella. Denna avhandling behandlar interaktionen mellan Salmonella typhimurium och en särskild cell i vår kropp nämligen den dendritiska cellen. Denna celltyp spelar en mycket viktig roll i vårt immunförsvar eftersom den fungerar som "budbärare". I andra studier har visats, att denna cell har en unik förmåga att kunna aktivera de celler som utgör en central del i vårt immunologiska minne. Detta minne gör att vi vid en återinfektion snabbare kan generera ett effektivt immunförsvar för att göra oss av med den sjukdomsalstrande bakterien. I denna avhandling visas, att dessa dendritiska celler kan ta upp Salmonella typhimurium och dessutom bryta ned dessa bakterier. Här visas också att salmonellabakterien har lärt sig att utnyttja ett "självmordsprogram" i vita blodkroppar för att undvika nedbrytning. Det framgår också att det material som genereras vid en sådan celldöd kan tas upp av dendritiska celler. Dessa celler kan då med hjälp av den information de inhämtat från såväl de nedbrutna bakterierna som de döda cellerna aktivera så kallade effektorceller. Effektorcellerna kan då utsöndra substanser som ökar den bakteriedödande förmågan hos andra vita blodkroppar. I avhandlingen påvisas även att detta fenomen förekommer i djur då de injicerats med dendritiska celler som har varit i kontakt med Salmonella. Möss som blivit injicerade med sådana celler har efter två veckor utvecklat påvisbara bakteriespecifika effektorceller. Detta visar att dendritiska celler också vid en bakterieinfektion kan spela en central roll vid aktiveringen av effektorceller och slutligen bidraga till en avstötning av bakterien. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Moser, Muriel, Université Libre de Bruxelles
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
serology, Immunology, antigen processing and presentation, Dendritic cells, Salmonella, transplantation, Immunologi, serologi
pages
83 pages
publisher
Ulf Yrlid, Fredsgatan 2, 222 20 Lund,
defense location
Rune Grubb salen, Sölvegatan 19
defense date
2001-09-21 10:15:00
ISBN
91-628-4926-3
language
English
LU publication?
yes
id
08c0236f-ba54-4699-9391-30e111773c59 (old id 41736)
date added to LUP
2016-04-04 10:58:24
date last changed
2018-11-21 21:01:53
@phdthesis{08c0236f-ba54-4699-9391-30e111773c59,
 abstract   = {This study investigates the interaction between dendritic cells (DC) and the Gram negative intracellular bacterium Salmonella typhimurium. Using in vitro and in vivo approaches, the capacity of DC to directly and indirectly present antigens from Salmonella-infected cells, cytokine production by infected DC, and activation of bacteria-specific T cells was analyzed. These studies revealed differential modulation of splenic DC subsets with regard to in situ distribution, absolute number, and cytokine production in mice orally infected with S. typhimurium. DC loaded with Salmonella in vitro were also capable of eliciting Salmonella-specific CD4+ and CD8+ T cells after transfer into naïve mice, and DC were activated in mice infected with Salmonella. In addition, splenic DC infected with S. typhimurium in vitro produced IL-12 and TNF-a, and the number of splenic DC producing TNF-a increased in Salmonella-infected mice. Furthermore, all three splenic DC subsets were capable of engulfing and processing Salmonella for MHC-I and MHC-II presentation of bacterial peptides to T cells, both in vitro and in vivo. In addition to this capacity to directly present Salmonella antigens, DC could also act as bystander cells capable of presenting antigens from neighboring macrophages induced to undergo apoptotic death following infection with Salmonella expressing the Type III secretion system. Together these data suggest that DC are key antigen presenting cells important in activating Salmonella-specific immunity.},
 author    = {Yrlid, Ulf},
 isbn     = {91-628-4926-3},
 language   = {eng},
 publisher  = {Ulf Yrlid, Fredsgatan 2, 222 20 Lund,},
 school    = {Lund University},
 title    = {Presentation of Salmonella antigens by dendritic cells},
 year     = {2001},
}