Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Swedish forensic psychiatric nursing care, nurse's views of values theories and practice.

Rask, Mikael LU (2001)
Abstract
Introduction: The forensic psychiatric care of mentally disordered offenders is extensive in Sweden. Approximately 1000 persons are cared for on different treatment levels - the treatment periods are long (median slightly more than 3 years). The nursing care staffs are doing the majority of the treatment and rehabilitation work with these patients. Method: For this study a structured questionnaire, developed by Hallberg and co-workers and used in Swedish general psychiatric nursing care research, For this study the questionnaire was modified to suit forensic psychiatric nursing care and data have been gathered from nurses at five large forensic psychiatric units, in total 246 respondents. The aim of this study is mainly explorative.... (More)
Introduction: The forensic psychiatric care of mentally disordered offenders is extensive in Sweden. Approximately 1000 persons are cared for on different treatment levels - the treatment periods are long (median slightly more than 3 years). The nursing care staffs are doing the majority of the treatment and rehabilitation work with these patients. Method: For this study a structured questionnaire, developed by Hallberg and co-workers and used in Swedish general psychiatric nursing care research, For this study the questionnaire was modified to suit forensic psychiatric nursing care and data have been gathered from nurses at five large forensic psychiatric units, in total 246 respondents. The aim of this study is mainly explorative. Results: The results of Paper I illuminate nurses' areas of responsibilities and content in daily work. The work content was mainly directed to the patients ADL and there were only small differences between the LMN group and the RN group. Paper II showed that the character of the interventions were mainly verbal interactions dominated by confrontative elements, even though other studies shows that patients with similar psychiatric disorders could get worse of these interventions. In Paper III it was found that, in spite of working in a stressful environment, work satisfaction was almost the same as nurses and occupational therapists in Swedish general psychiatric care. In Paper IV it was found that an interpersonal patient-nurse relationship based on trust, empathy, respect and responsibility for the patients' personal recourses and knowledge seems to be the essence of nursing care and a way to improve care. The organisation ought to be more influenced by and based on, nursing care including increased clinical supervision and access to the patient's social networks. The nurses' educational needs have their bases in different treatment modalities, how to perform different treatments, how to establish developing relationships and in-service training adapted to the ward-specific problems. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Den psykiatriska tvångsvården av lagöverträdare är omfattande i Sverige. Omkring 1000 personer vårdas på olika omhändertagandenivåer – vårdtiderna är långa (median drygt 3 år). Omvårdnadspersonalen står för det mesta av behandlings- och rehabiliteringsarbetet med dessa patienter. Det finns nästan ingen nordisk forskning som har granskat verksamheten (det enda undantaget är Liv Berit Augestad, Trondheim), och väldigt lite internationell forskning, av tveksam relevans eftersom de svenska förhållandena är så annorlunda. Även den psykiatriska vården har utforskats i alltför begränsad omfattning. Metod: Ett strukturerat instrument för bl.a. psykiatrisk omvårdnadsforskning har utvecklats av Hallberg... (More)
Popular Abstract in Swedish

Den psykiatriska tvångsvården av lagöverträdare är omfattande i Sverige. Omkring 1000 personer vårdas på olika omhändertagandenivåer – vårdtiderna är långa (median drygt 3 år). Omvårdnadspersonalen står för det mesta av behandlings- och rehabiliteringsarbetet med dessa patienter. Det finns nästan ingen nordisk forskning som har granskat verksamheten (det enda undantaget är Liv Berit Augestad, Trondheim), och väldigt lite internationell forskning, av tveksam relevans eftersom de svenska förhållandena är så annorlunda. Även den psykiatriska vården har utforskats i alltför begränsad omfattning. Metod: Ett strukturerat instrument för bl.a. psykiatrisk omvårdnadsforskning har utvecklats av Hallberg och medarbetare. Instrumentet har modifierats för den rättspsykiatriska tvångsvården och data har insamlats från personal vid fem större rättspsykiatriska vårdenheter, totalt 246 individer. En avsikt med undersökningen är explorativ – det finns inte mycket tidigare forskning att luta sig mot för att formulera distinkta frågeställningar. En viktig delfråga rör rollfördelningen mellan sjuksköterskor och mentalskötare. Andra “naturliga” kontraster inom individmaterialet som analyseras är de fem olika “enheterna”, kön, ålder och tid i yrket. Resultat: I Delstudie I redovisas i huvudsak resultat rörande arbetsinnehåll och ansvarsområden. Skillnaden mellan de två yrkeskategorierna var liten, arbetsinnehållet i huvudsak praktiskt inriktad, man hänvisade till många olika teorier för att motivera det man gjorde men det fanns i stort sett inget sammanhang mellan teori och praktik. I Delstudie II redovisas vilken karaktär de terapeutiska interventionerna har och vilken teoretisk modell man hänvisar till när man legitimerar interventionerna. Verbala interaktioner dominerade. Många av dessa omfattade konfrontativa element, trots att andra studier talar för att det aktuella patientklientelet kan försämras av sådana interventioner. Deltagarna hänvisade till olika teoretiska modeller för att legitimera interventionerna – det fanns en bättre överensstämmelse mellan teori och praktik med avseende på val av interventioner. I Delstudie III redovisas arbetstillfredsställelse och stressmoment. Trots rikligt med stressmoment redovisades en hög grad av arbetstillfredsställelse likvärdigt med allmänpsykiatrisk och allmänmedicinsk omvårdnad. Sjuksköterskor var mer positiva än mentalskötare. I Delstudie 4 redovisas vårdarnas syn på hur omvårdnad som profession kan bidra till att förbättra vården och hur vården bör vara organiserad samt vilken kunskap vårdarna anser sig behöva för att kunna möta kraven i framtiden. Tydligare fokus på relationen mellan patient och vårdare baserad på tillit, empati, respekt för patientens personliga resurser och kunskap förefaller vara det som kan bidra till en förbättring av vården. Organisationen bör ha en tydligare prägel av omvårdnad där klinisk handledning och patientens nätverk har mer framträdande roller. Vårdarnas utbildningsbehov har karaktären av kunskap om olika behandlingsmetoder och modeller samt att arbeta med utvecklande relationer. Betydelse och nyhetsvärde: Undersökningen är i huvudsak explorativ och har värde genom att så litet är känt sedan tidigare. Jämförelsedata från annan medicinsk verksamhet redovisas. Därigenom kan den rättspsykiatriska omvårdnaden karakteriseras på ett värdefullt sätt. Problem inom verksamheten som identifieras rör otydlighet i roller och rolldiffusion mellan sjuksköterskor och mentalskötare, bristande överensstämmelse mellan teori och praktik, och en påtagligt stor användning av potentiellt kontraproduktiva konfrontativa verbala interaktioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • PhD Augestad, Liv Berit, Fakultet for Samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Idrettsvitensk. inst. Trondheim
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
relatives influence, clinical supervision, work satisfaction, nurses' role, nursing interventions, Forensic psychiatry, nursing care, Psychiatry, clinical psychology, psychosomatics, Psykiatri, klinisk psykologi, psykosomatik
pages
148 pages
defense location
Jubileumsaulan, University Hospital of Malmö
defense date
2002-01-11 09:00:00
language
English
LU publication?
yes
id
1a6bab25-9d3d-442b-8a9b-6c0f17bc3096 (old id 42254)
date added to LUP
2016-04-04 13:15:36
date last changed
2018-11-21 21:12:55
@phdthesis{1a6bab25-9d3d-442b-8a9b-6c0f17bc3096,
 abstract   = {{Introduction: The forensic psychiatric care of mentally disordered offenders is extensive in Sweden. Approximately 1000 persons are cared for on different treatment levels - the treatment periods are long (median slightly more than 3 years). The nursing care staffs are doing the majority of the treatment and rehabilitation work with these patients. Method: For this study a structured questionnaire, developed by Hallberg and co-workers and used in Swedish general psychiatric nursing care research, For this study the questionnaire was modified to suit forensic psychiatric nursing care and data have been gathered from nurses at five large forensic psychiatric units, in total 246 respondents. The aim of this study is mainly explorative. Results: The results of Paper I illuminate nurses' areas of responsibilities and content in daily work. The work content was mainly directed to the patients ADL and there were only small differences between the LMN group and the RN group. Paper II showed that the character of the interventions were mainly verbal interactions dominated by confrontative elements, even though other studies shows that patients with similar psychiatric disorders could get worse of these interventions. In Paper III it was found that, in spite of working in a stressful environment, work satisfaction was almost the same as nurses and occupational therapists in Swedish general psychiatric care. In Paper IV it was found that an interpersonal patient-nurse relationship based on trust, empathy, respect and responsibility for the patients' personal recourses and knowledge seems to be the essence of nursing care and a way to improve care. The organisation ought to be more influenced by and based on, nursing care including increased clinical supervision and access to the patient's social networks. The nurses' educational needs have their bases in different treatment modalities, how to perform different treatments, how to establish developing relationships and in-service training adapted to the ward-specific problems.}},
 author    = {{Rask, Mikael}},
 keywords   = {{relatives influence; clinical supervision; work satisfaction; nurses' role; nursing interventions; Forensic psychiatry; nursing care; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik}},
 language   = {{eng}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Swedish forensic psychiatric nursing care, nurse's views of values theories and practice.}},
 year     = {{2001}},
}