Advanced

Positioning the Bronze Age in Social Theory and Research Context

Gröhn, Anna LU (2004) In Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8° 47.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen undersöker den teoretiska bakgrund och den forskningskontext inom vilken tolkningar av den Nordiska bronsåldern har formats. Avhandlingens teoretiska analys betonar teorier om social praxis och fenomenologiska perspektiv. Analysens syfte är att undersöka hur teorierna kan användas som verktyg för att förstå den dynamiska relationen mellan bronsålderns materiella kultur, landskap och samhällsutveckling. Vidare diskuterar avhandlingen den skandinaviska bronsåldersarkeologins forskningskontext. De skilda forskningshistorierna för landskapsarkeologi och samhällstolkande arkeologi (social archaeology) diskuteras med fokus på vilka olika historier om bronsålderssamhället som dessa två... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen undersöker den teoretiska bakgrund och den forskningskontext inom vilken tolkningar av den Nordiska bronsåldern har formats. Avhandlingens teoretiska analys betonar teorier om social praxis och fenomenologiska perspektiv. Analysens syfte är att undersöka hur teorierna kan användas som verktyg för att förstå den dynamiska relationen mellan bronsålderns materiella kultur, landskap och samhällsutveckling. Vidare diskuterar avhandlingen den skandinaviska bronsåldersarkeologins forskningskontext. De skilda forskningshistorierna för landskapsarkeologi och samhällstolkande arkeologi (social archaeology) diskuteras med fokus på vilka olika historier om bronsålderssamhället som dessa två arkeologiska perspektiv har skapat. Bronsåldersforskningens politiska kontext analyseras också i ett europeiskt perspektiv. Här ligger fokus på hur EUs och Europarådets främjande av ett gemensamt arkeologiskt kulturarv kan komma att påverka nya tolkningar av förhistoriska samhällen i Europa, och speciellt av bronsålderssamhällena. Avhandlingen innehåller även en studie av ett lokalt bronsålderslandskap i Stora Köpinge socken i sydöstra Skåne. Studien fokuserar på långhusens roll i det sena stenålderssamhället och i bronsålderssamhället. Denna del av avhandlingen undersöker också hur det lokala bronsålderslandskapet kontinuerligt återskapades genom människors val av boplatser, rörelser i landskapet och lokaliseringen av gravar, monument och speciella nedläggelser av föremål. (Less)
Abstract
The thesis investigates the theoretical background and the research context within which interpretations of the Nordic Bronze Age have been formed in Scandinavian archaeology. A theoretical analysis that emphasises theories of social practice and phenomenological perspectives is presented. The purpose of the analysis is to explore theories of social practice as tools for grasping the dynamic relations between the Bronze Age material culture, landscape and social reproduction. Moreover, a detailed discussion of the contemporary research context of Scandinavian Bronze Age archaeology is presented. The partly divergent research histories of landscape archaeology and social archaeology are discussed, with focus on what different narratives of... (More)
The thesis investigates the theoretical background and the research context within which interpretations of the Nordic Bronze Age have been formed in Scandinavian archaeology. A theoretical analysis that emphasises theories of social practice and phenomenological perspectives is presented. The purpose of the analysis is to explore theories of social practice as tools for grasping the dynamic relations between the Bronze Age material culture, landscape and social reproduction. Moreover, a detailed discussion of the contemporary research context of Scandinavian Bronze Age archaeology is presented. The partly divergent research histories of landscape archaeology and social archaeology are discussed, with focus on what different narratives of the Bronze Age these archaeological perspectives have formed. Further, the political context of contemporary Bronze Age research is discussed in a European perspective. Here, the focus lies on what consequences the promotion of a common European archaeological heritage may have on the production of prehistory, and especially of the European Bronze Age. The thesis also includes a study of a local Bronze Age landscape in the Stora Köpinge parish, south-eastern Scania. The case study focuses on the social role of longhouses from the Late Neolithic to the end of the Bronze Age. This part explores how the local Bronze Age landscape was continuously recreated through people’s choices of settlement-sites, movement through the near surroundings and localisation of burials and monumental constructions, as well as special depositions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof Bradley, Richard, University of Reading
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
social theory, practice theory, landscape, European cultural heritage, Stora Köpinge, Archaeology, longhouses, Arkeologi, Scandinavia, Bronze Age
in
Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°
volume
47
pages
407 pages
publisher
Almqvist & Wiksell International
defense location
Kulturens Hörsal
defense date
2004-03-26 10:15
ISSN
0065-0994
ISBN
91-22-02060-8
language
English
LU publication?
yes
id
42370d73-8743-4f89-838d-bb9d0ee32107 (old id 21608)
date added to LUP
2007-05-28 11:31:27
date last changed
2019-05-21 09:47:24
@phdthesis{42370d73-8743-4f89-838d-bb9d0ee32107,
 abstract   = {The thesis investigates the theoretical background and the research context within which interpretations of the Nordic Bronze Age have been formed in Scandinavian archaeology. A theoretical analysis that emphasises theories of social practice and phenomenological perspectives is presented. The purpose of the analysis is to explore theories of social practice as tools for grasping the dynamic relations between the Bronze Age material culture, landscape and social reproduction. Moreover, a detailed discussion of the contemporary research context of Scandinavian Bronze Age archaeology is presented. The partly divergent research histories of landscape archaeology and social archaeology are discussed, with focus on what different narratives of the Bronze Age these archaeological perspectives have formed. Further, the political context of contemporary Bronze Age research is discussed in a European perspective. Here, the focus lies on what consequences the promotion of a common European archaeological heritage may have on the production of prehistory, and especially of the European Bronze Age. The thesis also includes a study of a local Bronze Age landscape in the Stora Köpinge parish, south-eastern Scania. The case study focuses on the social role of longhouses from the Late Neolithic to the end of the Bronze Age. This part explores how the local Bronze Age landscape was continuously recreated through people’s choices of settlement-sites, movement through the near surroundings and localisation of burials and monumental constructions, as well as special depositions.},
 author    = {Gröhn, Anna},
 isbn     = {91-22-02060-8},
 issn     = {0065-0994},
 keyword   = {social theory,practice theory,landscape,European cultural heritage,Stora Köpinge,Archaeology,longhouses,Arkeologi,Scandinavia,Bronze Age},
 language   = {eng},
 pages    = {407},
 publisher  = {Almqvist & Wiksell International},
 school    = {Lund University},
 series    = {Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°},
 title    = {Positioning the Bronze Age in Social Theory and Research Context},
 volume    = {47},
 year     = {2004},
}