Advanced

Bokens rematerialisering i det digitala rummet : historiska spår och förlusten av titelspecifik materialitet.

Lundblad, Kristina LU (2012) Digital materialitet
Abstract (Swedish)
Jag har tidigare behandlat det jag kallar kodexsimualtioner, d.v.s. sådana digitala böcker som gjorts blädderbara och som alltså simulerar kodexens fysiska särdrag. (Lundblad 2007) Jag vill i detta paper föra diskussionen av bokens och litteraturens materialitet i den digitala kulturen vidare genom att undersöka hur de meningsskapande uttryck som fogat sig till ett litterärt verk i form av olika utgåvors fysiska och formgivningsmässiga särdrag rematerialiseras, omskapas eller suddas ut i digitaliseringen av samma verk. Jag kommer också att diskutera vad den elektroniska hårdvaran gör med litteraturen och upplevelsen av den. Hårdvaran ersätter, tillsammans med mjukvaran, boken. Mjukvaran medierar det abstrakta verket, ungefär som... (More)
Jag har tidigare behandlat det jag kallar kodexsimualtioner, d.v.s. sådana digitala böcker som gjorts blädderbara och som alltså simulerar kodexens fysiska särdrag. (Lundblad 2007) Jag vill i detta paper föra diskussionen av bokens och litteraturens materialitet i den digitala kulturen vidare genom att undersöka hur de meningsskapande uttryck som fogat sig till ett litterärt verk i form av olika utgåvors fysiska och formgivningsmässiga särdrag rematerialiseras, omskapas eller suddas ut i digitaliseringen av samma verk. Jag kommer också att diskutera vad den elektroniska hårdvaran gör med litteraturen och upplevelsen av den. Hårdvaran ersätter, tillsammans med mjukvaran, boken. Mjukvaran medierar det abstrakta verket, ungefär som tryckfärgen gjort tidigare. Den största skillnaden härvidlag är att varje enskilt verk genom digitaliseringen skiljs från sin specifika materialitet, den titelspecifika materialiteten, dokumentet, för att istället få dela materialitet med allt annat som medieras via datorn i fråga. Hanteringen av böcker och datorer skiljer sig åt, dock tycks vissa parametrar, peritextuella och formgivningsmässiga, bevaras och jag misstänker att det har med betydelsen av kroppens medverkan i den epistemologiska eller estetiska processen att göra. Att bläddra, exempelvis, skulle kunna betraktas som ett läsningens gränssnitt på kroppslig nivå. För rummet, de litterära verkens fysiska space, bokhyllan etc, bli skillnaden desto större eftersom detta fullständigt töms. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
unpublished
subject
keywords
digital materiality, digital materialitet, e-boken, papperböcker, bokhistoria, analoga böcker, digitala böcker, analog-digital, kodexsimuletion, kodex
conference name
Digital materialitet
language
Swedish
LU publication?
yes
id
82194ad1-aec8-4a38-98a0-0059c45367fd (old id 4279560)
date added to LUP
2014-01-30 15:51:58
date last changed
2016-04-16 12:31:12
@misc{82194ad1-aec8-4a38-98a0-0059c45367fd,
 abstract   = {Jag har tidigare behandlat det jag kallar kodexsimualtioner, d.v.s. sådana digitala böcker som gjorts blädderbara och som alltså simulerar kodexens fysiska särdrag. (Lundblad 2007) Jag vill i detta paper föra diskussionen av bokens och litteraturens materialitet i den digitala kulturen vidare genom att undersöka hur de meningsskapande uttryck som fogat sig till ett litterärt verk i form av olika utgåvors fysiska och formgivningsmässiga särdrag rematerialiseras, omskapas eller suddas ut i digitaliseringen av samma verk. Jag kommer också att diskutera vad den elektroniska hårdvaran gör med litteraturen och upplevelsen av den. Hårdvaran ersätter, tillsammans med mjukvaran, boken. Mjukvaran medierar det abstrakta verket, ungefär som tryckfärgen gjort tidigare. Den största skillnaden härvidlag är att varje enskilt verk genom digitaliseringen skiljs från sin specifika materialitet, den titelspecifika materialiteten, dokumentet, för att istället få dela materialitet med allt annat som medieras via datorn i fråga. Hanteringen av böcker och datorer skiljer sig åt, dock tycks vissa parametrar, peritextuella och formgivningsmässiga, bevaras och jag misstänker att det har med betydelsen av kroppens medverkan i den epistemologiska eller estetiska processen att göra. Att bläddra, exempelvis, skulle kunna betraktas som ett läsningens gränssnitt på kroppslig nivå. För rummet, de litterära verkens fysiska space, bokhyllan etc, bli skillnaden desto större eftersom detta fullständigt töms.},
 author    = {Lundblad, Kristina},
 keyword   = {digital materiality,digital materialitet,e-boken,papperböcker,bokhistoria,analoga böcker,digitala böcker,analog-digital,kodexsimuletion,kodex},
 language   = {swe},
 title    = {Bokens rematerialisering i det digitala rummet : historiska spår och förlusten av titelspecifik materialitet.},
 year     = {2012},
}