Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att välja sitt liv – iivsföringsmodeller i det tjugoförsta århundradet. Ett kultursociologiskt försök

Isenberg, Bo LU (2003) Sveriges Sociologförbunds Årskonferens, 2003
Abstract (Swedish)
Papret diskuterar vad vi kallar profilerade livsföringsgrupper i 20-30-årsåldern i Sverige idag. Närmare bestämt handlar det om att förstå de specifika möjligheter och svårigheter som är knutna till mening, värde och identitet under de kulturella och sociala villkor som präglar vad man kan kalla det senmoderna samhället. Centrala begrepp är livsföring respektive livsföringsmodeller. Livsföring var ett centralt begrepp redan i den klassiska sociologin. Hos Weber är det helt avgörande. Hos Simmel finns säkerligen en föreställning likaså. Skrider vi fram till vår egen samtid, eller nästan, så utgör Foucaults senare studier likaså diskussioner om livsföring. I samtliga fall kan man knyta begrppet till olika föreställningar om etik, samhälle,... (More)
Papret diskuterar vad vi kallar profilerade livsföringsgrupper i 20-30-årsåldern i Sverige idag. Närmare bestämt handlar det om att förstå de specifika möjligheter och svårigheter som är knutna till mening, värde och identitet under de kulturella och sociala villkor som präglar vad man kan kalla det senmoderna samhället. Centrala begrepp är livsföring respektive livsföringsmodeller. Livsföring var ett centralt begrepp redan i den klassiska sociologin. Hos Weber är det helt avgörande. Hos Simmel finns säkerligen en föreställning likaså. Skrider vi fram till vår egen samtid, eller nästan, så utgör Foucaults senare studier likaså diskussioner om livsföring. I samtliga fall kan man knyta begrppet till olika föreställningar om etik, samhälle, kultur. Primärt är begreppet livsföring handlingsteoretiskt. Det betecknar ett medvetet valt och aktivt sätt att gestalta sitt liv. En livsföring - konsekvent, kontinuerlig - skänker orientering och mening. Begreppet är intimt knutet till begrepp som värden och identitet. En livsföringsmodell betecknar i sin tur en renodlad form av livsföring. Det konstrueras idealtypiskt i syfte att fånga in en grupp individer som delar grundläggande värderingar och sätt att förhålla sig till världen. Vi har utarbetat tre preliminära, idealtypiskt karakteriserade livsföringsmodeller: 1. Visionär förvärvsorientering, 2. Politisk-social protestorientering, 3. Kulturell tillhörighetsorientering (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
unpublished
subject
keywords
Livsföring, livsstil, livsföringsmodell, kultursociologi
pages
15 pages
conference name
Sveriges Sociologförbunds Årskonferens, 2003
conference location
Örebro, Sweden
conference dates
2003-01-30 - 2003-01-31
language
Swedish
LU publication?
yes
id
50d3ffa5-a3b2-4ba2-999b-3b24d968b020 (old id 4361909)
date added to LUP
2016-04-04 13:18:41
date last changed
2018-11-21 21:13:09
@misc{50d3ffa5-a3b2-4ba2-999b-3b24d968b020,
 abstract   = {Papret diskuterar vad vi kallar profilerade livsföringsgrupper i 20-30-årsåldern i Sverige idag. Närmare bestämt handlar det om att förstå de specifika möjligheter och svårigheter som är knutna till mening, värde och identitet under de kulturella och sociala villkor som präglar vad man kan kalla det senmoderna samhället. Centrala begrepp är livsföring respektive livsföringsmodeller. Livsföring var ett centralt begrepp redan i den klassiska sociologin. Hos Weber är det helt avgörande. Hos Simmel finns säkerligen en föreställning likaså. Skrider vi fram till vår egen samtid, eller nästan, så utgör Foucaults senare studier likaså diskussioner om livsföring. I samtliga fall kan man knyta begrppet till olika föreställningar om etik, samhälle, kultur. Primärt är begreppet livsföring handlingsteoretiskt. Det betecknar ett medvetet valt och aktivt sätt att gestalta sitt liv. En livsföring - konsekvent, kontinuerlig - skänker orientering och mening. Begreppet är intimt knutet till begrepp som värden och identitet. En livsföringsmodell betecknar i sin tur en renodlad form av livsföring. Det konstrueras idealtypiskt i syfte att fånga in en grupp individer som delar grundläggande värderingar och sätt att förhålla sig till världen. Vi har utarbetat tre preliminära, idealtypiskt karakteriserade livsföringsmodeller: 1. Visionär förvärvsorientering, 2. Politisk-social protestorientering, 3. Kulturell tillhörighetsorientering},
 author    = {Isenberg, Bo},
 language   = {swe},
 title    = {Att välja sitt liv – iivsföringsmodeller i det tjugoförsta århundradet. Ett kultursociologiskt försök},
 year     = {2003},
}