Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Systemoptimerad produktion av fordonsgas - En miljö- och energisystemanalys av Söderåsens biogasanläggning

Lantz, Mikael LU ; Ekman, Anna LU and Börjesson, Pål LU (2009) In LUTFD2/TFEM--09/3060--SE + (1-110) 69.
Abstract (Swedish)
Syftet med föreliggande studie är att presentera en energi- och miljösystemanalys för en specifik biogasanläggning samt att beskriva och kostnadsberäkna åtgärder för att optimera systemet. En övergripande målsättning är också att studien ska kunna fungera som modell för kommande energi- och miljösystemstudier av andra specifika biogasanläggningar.

Analysen innefattar direkta effekter som energianvändning och emissioner från produktion av biogas, uppgradering, transporter samt lagring och spridning av biogödsel. Dessutom inkluderas indirekta effekter i form av minskade metanläckage från konventionell gödselhantering, ersättning av mineralgödsel med biogödsel

och olika markeffekter med mera.... (More)
Syftet med föreliggande studie är att presentera en energi- och miljösystemanalys för en specifik biogasanläggning samt att beskriva och kostnadsberäkna åtgärder för att optimera systemet. En övergripande målsättning är också att studien ska kunna fungera som modell för kommande energi- och miljösystemstudier av andra specifika biogasanläggningar.

Analysen innefattar direkta effekter som energianvändning och emissioner från produktion av biogas, uppgradering, transporter samt lagring och spridning av biogödsel. Dessutom inkluderas indirekta effekter i form av minskade metanläckage från konventionell gödselhantering, ersättning av mineralgödsel med biogödsel

och olika markeffekter med mera.Produktion och distribution av fordonsgas från Söderåsens biogasanläggning beräknas ha en energibalans på cirka 5,5 vilket kan jämföras med etanol från vete där energibalansen normalt ligger mellan 2 och 3.Emissionerna av växthusgaser uppgår till 16 gram CO2-ekvivalenter/kWh vilket är cirka 95 % lägre jämfört med bensin. Det kan jämföras med etanol från vete och RME som i andra studier beräknats minska emissionerna med cirka 80 % respektive 65 %. Resultatet påverkas framförallt av metanläckaget från uppgraderingsanläggningen och minskade emissionerna av lustgas när biogödsel ersätter mineralgödsel samt antaganden om hur den elektricitet som används har producerats. Biogassystemets påverkan på övergödningen kan nästan uteslutande kopplas till hanteringen av biogödsel och uppgår till cirka 6 gram

NO3-ekv. /kWh vilket är något lägre än vad som beräknats för etanol och RME i andra studier.Genom att täcka biogödsellagren och värma anläggningen med flis, vilka bedöms vara kostnadsneutrala eller lönsamma åtgärder för producenten, beräknas emissionerna av växthusgaser minska till -13 gram/kWh. Om

samtliga identifierade förbättringsåtgärder genomfördes skulle emissionerna minska med 120 % jämfört med bensin till en kostnad av ett par ören per kWh fordonsgas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
alternative title
Optimized production of vehicle gas - an environmental and energy system analyses of Söderåsens biogas plant
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
greenhouse gases, energy balance, vehicle gas, kostnader, övergödning, växthusgaser, energibalans, biogas, fordonsgas, eutrophication, cost calculations
in
LUTFD2/TFEM--09/3060--SE + (1-110)
volume
69
pages
110 pages
publisher
Lunds universitet. Avdelningen för miljö- och energisystem
report number
69
ISSN
1102-3651
ISBN
9188360954
language
Swedish
LU publication?
yes
id
9073fcf8-1eeb-4bc9-bd9a-0d5ca95418a9 (old id 4463230)
date added to LUP
2016-04-01 12:56:32
date last changed
2018-11-21 20:10:28
@techreport{9073fcf8-1eeb-4bc9-bd9a-0d5ca95418a9,
 abstract   = {Syftet med föreliggande studie är att presentera en energi- och miljösystemanalys för en specifik biogasanläggning samt att beskriva och kostnadsberäkna åtgärder för att optimera systemet. En övergripande målsättning är också att studien ska kunna fungera som modell för kommande energi- och miljösystemstudier av andra specifika biogasanläggningar. <br/><br>
Analysen innefattar direkta effekter som energianvändning och emissioner från produktion av biogas, uppgradering, transporter samt lagring och spridning av biogödsel. Dessutom inkluderas indirekta effekter i form av minskade metanläckage från konventionell gödselhantering, ersättning av mineralgödsel med biogödsel <br/><br>
och olika markeffekter med mera. <br/><br>
 <br/><br>
Produktion och distribution av fordonsgas från Söderåsens biogasanläggning beräknas ha en energibalans på cirka 5,5 vilket kan jämföras med etanol från vete där energibalansen normalt ligger mellan 2 och 3. <br/><br>
 <br/><br>
Emissionerna av växthusgaser uppgår till 16 gram CO2-ekvivalenter/kWh vilket är cirka 95 % lägre jämfört med bensin. Det kan jämföras med etanol från vete och RME som i andra studier beräknats minska emissionerna med cirka 80 % respektive 65 %. Resultatet påverkas framförallt av metanläckaget från uppgraderingsanläggningen och minskade emissionerna av lustgas när biogödsel ersätter mineralgödsel samt antaganden om hur den elektricitet som används har producerats. Biogassystemets påverkan på övergödningen kan nästan uteslutande kopplas till hanteringen av biogödsel och uppgår till cirka 6 gram <br/><br>
NO3-ekv. /kWh vilket är något lägre än vad som beräknats för etanol och RME i andra studier. <br/><br>
 <br/><br>
Genom att täcka biogödsellagren och värma anläggningen med flis, vilka bedöms vara kostnadsneutrala eller lönsamma åtgärder för producenten, beräknas emissionerna av växthusgaser minska till -13 gram/kWh. Om <br/><br>
samtliga identifierade förbättringsåtgärder genomfördes skulle emissionerna minska med 120 % jämfört med bensin till en kostnad av ett par ören per kWh fordonsgas.},
 author    = {Lantz, Mikael and Ekman, Anna and Börjesson, Pål},
 institution = {Lunds universitet. Avdelningen för miljö- och energisystem},
 isbn     = {9188360954},
 issn     = {1102-3651},
 language   = {swe},
 number    = {69},
 series    = {LUTFD2/TFEM--09/3060--SE + (1-110)},
 title    = {Systemoptimerad produktion av fordonsgas - En miljö- och energisystemanalys av Söderåsens biogasanläggning},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/3059208/4463235.pdf},
 volume    = {69},
 year     = {2009},
}