Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Stärkande samtal : fyra fallstudier av invandrarfamiljers läkarbesök i barndiabetesvården

Gustafsson, Anna W LU (2014) In Nordlund 33.
Abstract (Swedish)
I denna rapport redovisas en studie av kommunikationsmönster och strategier i konsultationer inom barndiabetesvården. En utgångspunkt för studien är att samtalsstrategier för att stödja upplevelsen av tilltro till sin förmåga att utföra vården av barnet kan urskiljas på mikronivå i samtalet. Fyra läkarkonsultationer inom barndiabetesvården har spelats in, transkriberats, analyserats och kompletterats med intervjuer. Metoden är inspirerad av etnografisk kommu-nikationsforskning såväl som språkvetenskaplig interaktionellt inriktad samtalsanalys.

Det första samtalet illustrerar hur det kan se ut när föräldern har god tilltro till sin förmåga att utföra vården och när det finns utpräglat barnfokus i samtalet. Det andra samtalet är... (More)
I denna rapport redovisas en studie av kommunikationsmönster och strategier i konsultationer inom barndiabetesvården. En utgångspunkt för studien är att samtalsstrategier för att stödja upplevelsen av tilltro till sin förmåga att utföra vården av barnet kan urskiljas på mikronivå i samtalet. Fyra läkarkonsultationer inom barndiabetesvården har spelats in, transkriberats, analyserats och kompletterats med intervjuer. Metoden är inspirerad av etnografisk kommu-nikationsforskning såväl som språkvetenskaplig interaktionellt inriktad samtalsanalys.

Det första samtalet illustrerar hur det kan se ut när föräldern har god tilltro till sin förmåga att utföra vården och när det finns utpräglat barnfokus i samtalet. Det andra samtalet är tolkat vilket gör det komplext och problematiskt. En viktig slutsats av analysen är att den typ av pragmatisk information som förmedlas genom en medveten stärkande kommunikationsstil försvinner i tolkningen. I det tredje samtalet illustreras på ett påtagligt sätt att konsten att hantera rädsla är en viktig aspekt av diabeteskonsultationen. I det fjärde samtalet uttrycker mamman stor frustration och osäkerhet men trots detta finns förhållandevis lite beröm och uppmuntran riktat till föräldrarna. Läkaren är tydlig och auktoritativ, men tonar också ner sig genom frekvent användning av försiktighetsstrategier.

I studien diskuteras stärkande samtalsstrategier i relation till samtalsmetoden Motiverande samtal och riktlinjer för personcentrerad vård. Att hantera rädsla är centralt i barndiabetes-samtalen: Det tycks alltså viktigare att stärka än att motivera föräldrarna. För att göra detta måste man etablera en god relation: Analysen pekar på vikten av att uppmärksamma samtals-strategier som fungerar relationsbyggande. Andra centrala funktioner i stärkande kommuni-kation kan sägas vara utforskande, stödjande och överlämnande av ansvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Empowering communication strategies, mediated, interpreter, diabetes, second language speakers, health care, politeness strategies, person centred care, stärkande samtalsstrategier, medierad, tolk, andraspråkstalare, vård, artighetsstrategier, personcentrerad vård
in
Nordlund
volume
33
pages
133 pages
publisher
Lunds universitet, Institutionen för nordiska språk
ISSN
0281-5427
ISBN
978-91-87833-02-1
978-91-87833-03-8
project
Communicative strategies in diabetes care in when doctors meet immigrant families
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
http://www.ht.lu.se/serie/nordlund/ The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: The Vårdal Institute (016540000), Swedish (015011001)
id
21f10c7f-2fe4-4808-b571-a0de36f447f7 (old id 4466064)
alternative location
http://projekt.ht.lu.se/uploads/media/Nordlund_33.pdf
date added to LUP
2016-04-01 13:53:11
date last changed
2018-11-21 20:20:54
@book{21f10c7f-2fe4-4808-b571-a0de36f447f7,
 abstract   = {I denna rapport redovisas en studie av kommunikationsmönster och strategier i konsultationer inom barndiabetesvården. En utgångspunkt för studien är att samtalsstrategier för att stödja upplevelsen av tilltro till sin förmåga att utföra vården av barnet kan urskiljas på mikronivå i samtalet. Fyra läkarkonsultationer inom barndiabetesvården har spelats in, transkriberats, analyserats och kompletterats med intervjuer. Metoden är inspirerad av etnografisk kommu-nikationsforskning såväl som språkvetenskaplig interaktionellt inriktad samtalsanalys. <br/><br>
 Det första samtalet illustrerar hur det kan se ut när föräldern har god tilltro till sin förmåga att utföra vården och när det finns utpräglat barnfokus i samtalet. Det andra samtalet är tolkat vilket gör det komplext och problematiskt. En viktig slutsats av analysen är att den typ av pragmatisk information som förmedlas genom en medveten stärkande kommunikationsstil försvinner i tolkningen. I det tredje samtalet illustreras på ett påtagligt sätt att konsten att hantera rädsla är en viktig aspekt av diabeteskonsultationen. I det fjärde samtalet uttrycker mamman stor frustration och osäkerhet men trots detta finns förhållandevis lite beröm och uppmuntran riktat till föräldrarna. Läkaren är tydlig och auktoritativ, men tonar också ner sig genom frekvent användning av försiktighetsstrategier. <br/><br>
 I studien diskuteras stärkande samtalsstrategier i relation till samtalsmetoden Motiverande samtal och riktlinjer för personcentrerad vård. Att hantera rädsla är centralt i barndiabetes-samtalen: Det tycks alltså viktigare att stärka än att motivera föräldrarna. För att göra detta måste man etablera en god relation: Analysen pekar på vikten av att uppmärksamma samtals-strategier som fungerar relationsbyggande. Andra centrala funktioner i stärkande kommuni-kation kan sägas vara utforskande, stödjande och överlämnande av ansvar.},
 author    = {Gustafsson, Anna W},
 isbn     = {978-91-87833-02-1},
 issn     = {0281-5427},
 language   = {swe},
 publisher  = {Lunds universitet, Institutionen för nordiska språk},
 series    = {Nordlund},
 title    = {Stärkande samtal : fyra fallstudier av invandrarfamiljers läkarbesök i barndiabetesvården},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/3649941/4466071.pdf},
 volume    = {33},
 year     = {2014},
}