Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Inkomstskyddet vid övergång från sjukskrivning till arbete eller arbetslöshet. : Om hur och varför den sjuke alltid haft ett bättre skydd än den arbetslöse och det problem som det medför

Norberg, Per LU (2014)
Abstract (Swedish)
Det centrala i 2008-års sjukreform var att förmå människor att ta tillvara den arbetsförmåga de har kvar. Den tanken har funnits sedan 1990-talet. Reformens innehåll präglas av en koppling till en tankekedja där sjukdom förknippats med ett starkt skyddsvärde, högre statligt ersättningstak, obligatorisk deltagande i försäkringen och ett betydande skydd mot påtvingad omskolning till enklare arbetsuppgifter. Arbetslöshet förknippas istället med ett svagare skyddsvärde som syns i det lägre ersättningstaket, att den försäkrade tillåts avstå från en central del av skyddet och i att omskolning är själva kärnan i arbetslöshetsförsäkringen. I boken presenteras den rättsliga utvecklingen av sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och... (More)
Det centrala i 2008-års sjukreform var att förmå människor att ta tillvara den arbetsförmåga de har kvar. Den tanken har funnits sedan 1990-talet. Reformens innehåll präglas av en koppling till en tankekedja där sjukdom förknippats med ett starkt skyddsvärde, högre statligt ersättningstak, obligatorisk deltagande i försäkringen och ett betydande skydd mot påtvingad omskolning till enklare arbetsuppgifter. Arbetslöshet förknippas istället med ett svagare skyddsvärde som syns i det lägre ersättningstaket, att den försäkrade tillåts avstå från en central del av skyddet och i att omskolning är själva kärnan i arbetslöshetsförsäkringen. I boken presenteras den rättsliga utvecklingen av sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och arbetsgivarnas ansvar för sjuka arbetstagare, från försäkringarna skapades fram till idag.

Övergången från sjukskrivning till arbete eller arbetslöshet medför flera förlustrisker för den sjuke. Lagstiftarens lösning är en komplicerad reglering av arbetsförmågebedömningar. Den präglas av en tro att läkare och myndigheter genom övervakning kan skilja mellan de som är så sjuka att de ska ha sjukförsäkringens inkomstskydd och de som inte ska ha det.

Kanske vore det en bättre idé att lämna den mycket gamla tankekedja där sjukdom anses vara mera skyddsvärd än arbetslöshet. En sjuk människa som omskolar sig till ett annat yrke eller utför en viss mängd samhällsnyttigt inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd blir inte mindre skyddsvärd för det. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
Income protection for individuals who are transfered from sickness benefit to employment or unemployment benefits : On how and why the sick individual always are better protected than the unemployment and the problems that arises from this difference in treatment
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
incentives, unemplyment benefit, sickness benefit, over generosity, administrative law, social insurance, benefit ceiling, inability to work, expiring of social protection, arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, överutnyttjande, incitament, arbetsförmåga, ersättningstak, förvaltningsrätt, socialförsäkring
pages
265 pages
publisher
Iustus förlag
ISBN
978-91-7678-901-8
language
Swedish
LU publication?
yes
id
d8699050-7e11-4669-bf3f-5e3479cd47d4 (old id 4538953)
date added to LUP
2016-04-04 11:04:42
date last changed
2019-09-30 11:34:16
@book{d8699050-7e11-4669-bf3f-5e3479cd47d4,
 abstract   = {Det centrala i 2008-års sjukreform var att förmå människor att ta tillvara den arbetsförmåga de har kvar. Den tanken har funnits sedan 1990-talet. Reformens innehåll präglas av en koppling till en tankekedja där sjukdom förknippats med ett starkt skyddsvärde, högre statligt ersättningstak, obligatorisk deltagande i försäkringen och ett betydande skydd mot påtvingad omskolning till enklare arbetsuppgifter. Arbetslöshet förknippas istället med ett svagare skyddsvärde som syns i det lägre ersättningstaket, att den försäkrade tillåts avstå från en central del av skyddet och i att omskolning är själva kärnan i arbetslöshetsförsäkringen. I boken presenteras den rättsliga utvecklingen av sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och arbetsgivarnas ansvar för sjuka arbetstagare, från försäkringarna skapades fram till idag. <br/><br>
Övergången från sjukskrivning till arbete eller arbetslöshet medför flera förlustrisker för den sjuke. Lagstiftarens lösning är en komplicerad reglering av arbetsförmågebedömningar. Den präglas av en tro att läkare och myndigheter genom övervakning kan skilja mellan de som är så sjuka att de ska ha sjukförsäkringens inkomstskydd och de som inte ska ha det.<br/><br>
Kanske vore det en bättre idé att lämna den mycket gamla tankekedja där sjukdom anses vara mera skyddsvärd än arbetslöshet. En sjuk människa som omskolar sig till ett annat yrke eller utför en viss mängd samhällsnyttigt inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd blir inte mindre skyddsvärd för det.},
 author    = {Norberg, Per},
 isbn     = {978-91-7678-901-8},
 language   = {swe},
 publisher  = {Iustus förlag},
 title    = {Inkomstskyddet vid övergång från sjukskrivning till arbete eller arbetslöshet. : Om hur och varför den sjuke alltid haft ett bättre skydd än den arbetslöse och det problem som det medför},
 year     = {2014},
}