Advanced

LYME BORRELIOSIS Detection and identification of the infecting genotype

Ornstein, Katharina LU (2002)
Abstract
Lyme borreliosis is caused by the spirochete Borrelia burgdorferi sensu lato, a bacterium with a parasitic life-style, which is transmitted between hosts by the Ixodes tick-vector. Humans will incidentally become infected. The resulting illness can involve the skin, nervous system, joints and heart. Southern Sweden has been identified as an area endemic for Lyme borreliosis. The most common clinical manifestations are erythema migrans and neuroborreliosis. Three major species have been associated with Lyme borreliosis in Europe, B. burgdorferi sensu stricto (s. s.), B. afzelii and B. garinii. The presence of the two latter species was indicated in a seroepidemiological study where a Lyme borreliosis infected population, living in southern... (More)
Lyme borreliosis is caused by the spirochete Borrelia burgdorferi sensu lato, a bacterium with a parasitic life-style, which is transmitted between hosts by the Ixodes tick-vector. Humans will incidentally become infected. The resulting illness can involve the skin, nervous system, joints and heart. Southern Sweden has been identified as an area endemic for Lyme borreliosis. The most common clinical manifestations are erythema migrans and neuroborreliosis. Three major species have been associated with Lyme borreliosis in Europe, B. burgdorferi sensu stricto (s. s.), B. afzelii and B. garinii. The presence of the two latter species was indicated in a seroepidemiological study where a Lyme borreliosis infected population, living in southern Sweden, showed preferential seroreactivity to the species-specific loop of the surface membrane protein P66 originating from B. afzelii and B. garinii. In parallel, a study was performed using culture-based analytical method. Subsequently determination of the OspA serotype (protein-based), and the 16S rDNA genotype, indicated that, B. afzelii (OspA serotype 2) and B. garinii (OspA serotype 5 and 6) were present in skin and cerebrospinal fluid from patients in the region. Using a direct molecular method, that combines nested OspA PCR and sequence analysis, the third major species, B. burgdorferi s. s., was identified in a clinical specimen for the first time in Sweden. In order to further improve the sensitivity and quantification of Borrelia spirochetes, we designed a RT real-time PCR assay directed against 16S rRNA, a method providing both excellent sensitivity and reproducibility. In conclusion, the three major Lyme Borrelia species, B. burgdorferi s. s., B. afzelii and B. garinii, have been found to be associated with Lyme borreliosis in southern Sweden. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Borrelios är en fästingöverförd infektionssjukdom som orsakas av spiroketen Borrelia burgdorferi sensu lato. Borrelia infektionen är en zoonos, en sjukdom som överförs från djur till människa. I Sverige lever bakterien framför allt i smågnagare men också fåglar kan utgöra en s.k. reservoar. Reservoaren utgör källan varifrån bakterien kan infektera fästingar som tar sig ett blodmål på en infekterad smågnagare. En Borrelia infekterad fästing kan i sin tur sprida bakterien till människa i samband med att fästingen tar sitt nästa blodmål. Fästingar tillhörande arten Ixodes utgör vektorn som bär infektionen från reservoaren till människa. Vid fästingbettet överförs bakterien till människans hud och... (More)
Popular Abstract in Swedish

Borrelios är en fästingöverförd infektionssjukdom som orsakas av spiroketen Borrelia burgdorferi sensu lato. Borrelia infektionen är en zoonos, en sjukdom som överförs från djur till människa. I Sverige lever bakterien framför allt i smågnagare men också fåglar kan utgöra en s.k. reservoar. Reservoaren utgör källan varifrån bakterien kan infektera fästingar som tar sig ett blodmål på en infekterad smågnagare. En Borrelia infekterad fästing kan i sin tur sprida bakterien till människa i samband med att fästingen tar sitt nästa blodmål. Fästingar tillhörande arten Ixodes utgör vektorn som bär infektionen från reservoaren till människa. Vid fästingbettet överförs bakterien till människans hud och kan då orsaka en hudinfektion, erythema migrans. Hudinfektionen har ett karakteristiskt utseende i form av en rundad förändring omgiven av en rodnad ytterkant med bleknad mitt. Erythema migrans har en god möjlighet att läka spontant men ska behandlas med antibiotika för att förhindra att infektionen sprider sig i kroppen. Bakterien kan sprida sig till centrala nervsystemet och orsaka en lindrigare form av hjärnhinneinflammation som inte så sällan är kombinerad med en ansiktsförlamning och nervrots smärtor. Infektionen kan också engagera leder och hjärta. Borrelios diagnostiseras med hjälp av den kliniska bilden (symptom) och patientens sjukhistoria (fästingbett) tillsammans med fynd av antikroppar mot Borrelia. Borrelia bakterien och Ixodes fästingar finns över hela norra halvklotet. Det finns åtminstone 11 olika Borrelia arter och 3 av dessa ger sjukdom hos människa, B. burgdorferi (sensu stricto), B. afzelii och B. garinii. Tidigare studier har visat att uppemot 20% av fästingarna i södra Sverige bär på bakterien. Dessutom har B. afzelii och B. garinii odlats fram från patienter med borrelios i Stockholmstrakten. De aktuella studierna syftade till att kartlägga den kliniska bilden av borrelios samt att påvisa och typa Borrelia bakterier som ger sjukdom hos människa i södra Sverige. I den inledande studien studerades borrelios ur ett kliniskt epidemiologiskt perspektiv och vi fann att hela södra Sverige utgör ett endemiskt område för infektionen. Hudinfektion, erythema migrans, följt av infektion i centrala nervsystemet, neuroborrelios, är de vanligaste sjukdomsformerna. En grupp patienter med fastställd borrelios i södra Sverige visade sig ha antikroppar mot ett ytprotein (P66) härrörande från B. afzelii och B. garinii, ett indirekt bevis för att dessa arter är orsak till infektionen i området. Dessutom lyckades vi isolera de båda arterna från patienter med erythema migrans och neuroborrelios bosatta i området i en studie baserad på en odlingsmetod. Ytterliggare information om de Borrelia arter som ger infektion hos människa i södra Sverige fick vi genom att använda en metod som påvisar genfragment (DNA) från bakterien i patientprov. Med denna teknik kunde vi visa att också den tredje arten B. burgdorferi sensu stricto orsakar sjukdom i södra Sverige. Resultaten från våra delstudier talar för att borrelios är en vanlig fästingburen infektionssjukdom i södra Sverige. Infektionen orsakas av de 3 arterna B. burgdorferi (sensu stricto), B. afzelii och B. garinii. Tillgång till de Borrelia stammar som vi isolerat kommer att ha betydelse för fortsatta studier samt utveckling av diagnostik och vaccin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Stanek, Gerold, Medical Faculty,Institute of Hygiene, University of Vienna, Austria
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Parasitologi (människa och djur), Parasitology (human and animal), Infektioner, Infections, PCR, genospecies, Lyme borreliosis, Borrelia burgdorferi, Microbiology, bacteriology, virology, mycology, Mikrobiologi, bakteriologi, virologi, mykologi
pages
82 pages
publisher
Katharina Ornstein, Dep of Infectious Diseases, University Hospital, 221 85 Lund,
defense location
Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Lund
defense date
2002-05-29 10:00:00
ISBN
91-628-5192-6
language
English
LU publication?
yes
additional info
Article: Berglund J., R. Eitrem, K. Ornstein, A. Lindberg, Å. Ringnér, H. Elmrud, M. Carlsson, A. Runehagen, C. Svanborg, and R. Norrby. 1995. An epidemiological study of Lyme disease in southern Sweden. N. Engl. J. of Med. 333:1319-1324.Ornstein, K., J. Berglund, I. Nilsson, R. Norrby, and S. Bergstrom. 2001. Characterization of Lyme borreliosis isolates from patients with erythema migrans and neuroborreliosis in Southern Sweden. J.Clin.Microbiol. 39:1294-1298.Ornstein, K., J. Berglund, S. Bergström, R. Norrby, and A. G. Barbour. 2002. Three major Lyme Borrelia species (B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii and B. garinii) identified by polymerase chain reaction in cerebrospinal fluid from patients with neuroborreliosis in Sweden. Manuscript . Scand. J. Inf. Dis. 34:341-346.Ornstein Katharina, Yngve Östberg, Jonas Bunikis, Laila Noppa, Johan Berglund , Ragnar Norrby, and Sven Bergström. Differential immune response to the variable surface loop antigen of P66 of Borrelia burgdorferi sensu lato species in geographically diverse Lyme borreliosis patient populations. 2002. Submitted.Ornstein Katharina, Hossein Mirian, Durland Fish and Alan G. Barbour. Quantification of spirochete burden in Borrelia burgdorferi infected ticks by reverse transcriptase real-time polymerase chain reaction with the small-subunit ribosomal RNA. Manuscript.
id
43bfcaeb-7ae0-4c4a-829b-396a0050c7f4 (old id 464663)
date added to LUP
2016-04-04 12:04:08
date last changed
2018-11-21 21:08:49
@phdthesis{43bfcaeb-7ae0-4c4a-829b-396a0050c7f4,
 abstract   = {Lyme borreliosis is caused by the spirochete Borrelia burgdorferi sensu lato, a bacterium with a parasitic life-style, which is transmitted between hosts by the Ixodes tick-vector. Humans will incidentally become infected. The resulting illness can involve the skin, nervous system, joints and heart. Southern Sweden has been identified as an area endemic for Lyme borreliosis. The most common clinical manifestations are erythema migrans and neuroborreliosis. Three major species have been associated with Lyme borreliosis in Europe, B. burgdorferi sensu stricto (s. s.), B. afzelii and B. garinii. The presence of the two latter species was indicated in a seroepidemiological study where a Lyme borreliosis infected population, living in southern Sweden, showed preferential seroreactivity to the species-specific loop of the surface membrane protein P66 originating from B. afzelii and B. garinii. In parallel, a study was performed using culture-based analytical method. Subsequently determination of the OspA serotype (protein-based), and the 16S rDNA genotype, indicated that, B. afzelii (OspA serotype 2) and B. garinii (OspA serotype 5 and 6) were present in skin and cerebrospinal fluid from patients in the region. Using a direct molecular method, that combines nested OspA PCR and sequence analysis, the third major species, B. burgdorferi s. s., was identified in a clinical specimen for the first time in Sweden. In order to further improve the sensitivity and quantification of Borrelia spirochetes, we designed a RT real-time PCR assay directed against 16S rRNA, a method providing both excellent sensitivity and reproducibility. In conclusion, the three major Lyme Borrelia species, B. burgdorferi s. s., B. afzelii and B. garinii, have been found to be associated with Lyme borreliosis in southern Sweden.},
 author    = {Ornstein, Katharina},
 isbn     = {91-628-5192-6},
 language   = {eng},
 publisher  = {Katharina Ornstein, Dep of Infectious Diseases, University Hospital, 221 85 Lund,},
 school    = {Lund University},
 title    = {LYME BORRELIOSIS Detection and identification of the infecting genotype},
 year     = {2002},
}