Advanced

Leg ulcer management in primary care with special reference to pinch grafting

Öien, Rut LU (2002)
Abstract
Wound management in primary and community care was investigated throughout a period of 12 years within a well-defined population in one county in Southern Sweden. The estimated prevalence of chronic leg and foot ulcers was 0.19% in 1998 and the mean prevalence was 0.20% during the years 1994-1998. Venous ulcers were the most common (38%) and 7% of the nurses’ workload was devoted to ulcer care. During the period 1986 to 1998 ulcers with missing or unknown aetiology decreased from 31% to 6%, while treatment time per ulcer decreased from 2.1 to 1.7 hours/week. Pinch grafting for treatment of chronic leg ulcers of different aetiologies, sizes and duration has been used in primary care by the author since 1987. The results from 199 operations... (More)
Wound management in primary and community care was investigated throughout a period of 12 years within a well-defined population in one county in Southern Sweden. The estimated prevalence of chronic leg and foot ulcers was 0.19% in 1998 and the mean prevalence was 0.20% during the years 1994-1998. Venous ulcers were the most common (38%) and 7% of the nurses’ workload was devoted to ulcer care. During the period 1986 to 1998 ulcers with missing or unknown aetiology decreased from 31% to 6%, while treatment time per ulcer decreased from 2.1 to 1.7 hours/week. Pinch grafting for treatment of chronic leg ulcers of different aetiologies, sizes and duration has been used in primary care by the author since 1987. The results from 199 operations of 126 ulcers on 85 patients treated at one health centre were specifically studied showing healing rate within three months to be 33%, and 60% within 12 months. Smaller ulcers and ulcers with shorter duration healed better than larger ulcers and ulcers of longer duration, both within three and 12 months. For patients with rheumatoid arthritis 50% of the ulcers were of multi-factorial aetiology with signs of venous insufficiency or vasculitis. Healing after pinch grafting was seen in ulcers with an area less than 15 cm2 and significant pain reduction postoperatively was also found. The costs of treating venous leg ulcers with pinch grafting were evaluated for 58 consecutive patients, 29 in hospital care and 29 in primary care. The healing rate within three months was the same (31%) but the costs were 3.3 to 5.9 times less for patients in primary care. Ulcer area was calculated using four different devices, digital and mechanical planimeter, grid tracing, and the diameter product. Digital planimetry appeared to be a quick and practical method and can be recommended for a dermatological department or a specialised larger health centre with extensive ulcer care. This investigation has shown that pinch grafting is suitable for treating chronic leg ulcers, particularly venous ulcers, in primary care. For patients with RA and leg ulcers pinch grafting was successful for minor ulcers, both regarding healing and pain relief. Monitoring standards for assessment of ulcer aetiology through repeated questionnaires and educating medical staff seemed to assure more accurate diagnoses, a prerequisite for effective leg ulcer treatment. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Kroniska bensår utgör en av våra folksjukdomar, där 1% av befolkningen någon gång drabbas. Uppkomsten av sår kan ha en mängd olika orsaker. Den största gruppen är venösa sår, dvs sådana som orsakats av vensjukdom. Behandling av sår har i långa tider betraktats som komplicerad, då såren ofta varit svårläkta och återkommit efter läkning. För den enskilde patienten innebär ett öppet bensår betydande inskränkningar i livskvalitet med smärta och bundenhet till hemmet. För samhället innebär vården av kroniska sår stora ekonomiska kostnader med frekventa omläggningar utförda av distrikts- och kommunsköterskor. I Sverige finns åtminstone 40.000 patienter med kroniska bensår och sjukvårdens årliga... (More)
Popular Abstract in Swedish

Kroniska bensår utgör en av våra folksjukdomar, där 1% av befolkningen någon gång drabbas. Uppkomsten av sår kan ha en mängd olika orsaker. Den största gruppen är venösa sår, dvs sådana som orsakats av vensjukdom. Behandling av sår har i långa tider betraktats som komplicerad, då såren ofta varit svårläkta och återkommit efter läkning. För den enskilde patienten innebär ett öppet bensår betydande inskränkningar i livskvalitet med smärta och bundenhet till hemmet. För samhället innebär vården av kroniska sår stora ekonomiska kostnader med frekventa omläggningar utförda av distrikts- och kommunsköterskor. I Sverige finns åtminstone 40.000 patienter med kroniska bensår och sjukvårdens årliga kostnader för bensårsbehandling har beräknats till 2,3 miljarder kronor. Majoriteten av bensårpatienter behandlas i primärvården medan patienter som också lider av samtidig diabetes, svår arterioscleros eller reumatism behandlas i samråd med sjukhusspecialister eller remitteras till dessa. Syftet med denna undersökning var att samla data om bensårspatienter i Blekinge län (ca. 150,000 invånare) med fokus på den tid som åtgår till såromläggningar. Studien visade att det fanns 287 patienter med kroniska bensår i Blekinge, vilket ger 1,9 fall per 1,000 invånare. Såren var till största delen venösa (38%) och 87% av dessa behandlades med kompression. För sårvård användes 7% av sköterskornas tid, vilket motsvarar 12 heltidstjänster för hela länet. Under åren 1986 till 1998 minskade andelen sår med okänd diagnos från 31% till 6%, samtidigt som andelen sår med lång duration (>2 år) minskade från 44% till 27%. De upprepade enkätundersökningarna till länets samtliga distrikts- och kommunsköterskor tycks ha ökat intresset för diagnostik och behandling av ben- och fotsår. Fortlöpande undervisning samt gemensamma riktlinjer för sårvård inom primär-, kommun- och sjukhusvård verkar också ha bidragit till de positiva långtidsfynden. Vidare studerades en speciell metod för sårbehandling, pinch grafting. Vid denna typ av hudtransplantation tages små hudöar (grafter), 3-4 mm i diameter, från patientens lår. Hudöarna placeras sedan ut på bensåret med några millimeters mellanrum. Operationen, som tar ungefär 30 minuter, kan utföras på vårdcentral och patienten återvänder hem direkt efter operationen. All utrustning som behövs för pinch grafting finns på en vårdcentral: lokalbedövning, nål, skalpell och pincett. Operationen kan även utföras på distriktssköterskemottagning eller i patientens hem. Pinch grafting, som tidigare mest utförts på bensårspatienter på sjukhus, har i denna avhandling utvärderats som behandlingsmetod i primärvården. Den samlade erfarenheten av pinch grafting på bensårspatienter i Blekinge under 14 års tid (1987-2001) uppgick till totalt 326 operationer. Speciellt studerades de 199 pinch graft operationer, som utfördes på Lyckeby Vårdcentral, där resultaten visade en sårläkningsfrekvens på 33% inom 3 månader och 60% inom 12 månader för samtliga sår och 48% respektive 67% för venösa sår. Det förekom inga komplikationer varken på låret varifrån hudöarna togs, eller i det opererade såret. Särskilt svår är behandlingen av smärtande bensår hos reumatiker. Vi fann att sårsmärtan minskade betydligt efter pinch grafting hos denna grupp av patienter och att operationen bidrog till läkning av de mindre såren (<15 cm2). Vidare jämfördes kostnaderna för pinch grafting i primärvård och på sjukhus. Sårläkningsfrekvensen inom 3 månader var identisk för de båda patientgrupperna (31%) men kostnaderna för pinch grafting i primärvården var 3,3-5,9 gånger lägre jämfört med motsvarande behandling på sjukhus. För att kliniskt och praktiskt kunna följa sårläkning jämfördes även fyra olika metoder att mäta en såryta: mätning med digital respektive mekanisk planimeter, räkning av rutorna på millimeterpapper och mätning av längden gånger bredden med linjal. Resultaten visade att mätmetoden längden gånger bredden övervärderade sårens storlek främst för sår >10 cm2 och att digital planimeter kan rekommenderas till hudklinik eller större vårdcentral med många bensårspatienter, medan millimeterpapper är ett alternativ på mindre vårdcentral. Sammanfattningsvis har avhandlingen pekat på att behandling av kroniska sår är ett stort problem inom primärvården. Den har också visat att pinch grafting går att använda på vårdcentral, att resultaten är likvärdiga med dem som uppnås om patienten behandlas på sjukhus men att behandlingskostnaderna är betydligt lägre och att den postoperativa immobiliseringen är minimal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Svärdsudd, Kurt
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
rheumatology locomotion, Skelett, muskelsystem, reumatologi, General practice, medical training, Allmän medicinsk utövning, medicinsk utbildning, muscle system, Skeleton, diameter product, grid tracing, digital planimetry, ulcer size, pain relief, vasculitis, rheumatoid arthritis, cost analysis, healing rate, pinch grafting, aetiology, prevalence, Leg ulcer, primary care
pages
118 pages
publisher
Rut F Öien, Department of Community Medicine, Malmö University Hospital
defense location
Jubileumsaulan, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
defense date
2002-06-14 10:15:00
ISBN
91-628-5297-3
language
English
LU publication?
yes
additional info
Article: Öien RF, Håkansson A, Ovhed I, Hansen BU. Wound management for 287 patients with chronic leg ulcers demands 12 full-time nurses. Leg ulcer epidemiology and care in a well-defined population in southern Sweden. Scand J Prim Health Care 2000:18;220-5. Article: Öien RF, Håkansson A, Hansen BU, Bjellerup M. Pinch grafting of chronic leg ulcers in primary care - 14 years’ experience. Acta Derm Venereol 2002;in press. Article: Öien RF, Håkansson A, Ahnlide I, Bjellerup M, Hansen BU, Borgquist L. Pinch grafting in hospital and primary care: a cost analysis. J Wound Care 2001;10:164-9. Article: Öien RF, Håkansson A, Hansen BU. Leg ulcers in patients with rheumatoid arthritis - a prospective study of aetiology, wound healing and pain reduction after pinch grafting. Rheumatology 2001;40:816-20. Article: Öien RF, Håkansson A, Hansen BU, Bjellerup M. Measuring the size of ulcers by planimetry: a useful method in the clinical setting. J Wound Care 2002;11:165-8. The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Community Medicine (013241810), Psychiatry/Primary Care/Public Health (013240500)
id
f860de5a-c1c5-4bc0-aa71-418d10f5c882 (old id 464667)
date added to LUP
2016-04-04 10:48:16
date last changed
2018-11-21 21:00:52
@phdthesis{f860de5a-c1c5-4bc0-aa71-418d10f5c882,
 abstract   = {Wound management in primary and community care was investigated throughout a period of 12 years within a well-defined population in one county in Southern Sweden. The estimated prevalence of chronic leg and foot ulcers was 0.19% in 1998 and the mean prevalence was 0.20% during the years 1994-1998. Venous ulcers were the most common (38%) and 7% of the nurses’ workload was devoted to ulcer care. During the period 1986 to 1998 ulcers with missing or unknown aetiology decreased from 31% to 6%, while treatment time per ulcer decreased from 2.1 to 1.7 hours/week. Pinch grafting for treatment of chronic leg ulcers of different aetiologies, sizes and duration has been used in primary care by the author since 1987. The results from 199 operations of 126 ulcers on 85 patients treated at one health centre were specifically studied showing healing rate within three months to be 33%, and 60% within 12 months. Smaller ulcers and ulcers with shorter duration healed better than larger ulcers and ulcers of longer duration, both within three and 12 months. For patients with rheumatoid arthritis 50% of the ulcers were of multi-factorial aetiology with signs of venous insufficiency or vasculitis. Healing after pinch grafting was seen in ulcers with an area less than 15 cm2 and significant pain reduction postoperatively was also found. The costs of treating venous leg ulcers with pinch grafting were evaluated for 58 consecutive patients, 29 in hospital care and 29 in primary care. The healing rate within three months was the same (31%) but the costs were 3.3 to 5.9 times less for patients in primary care. Ulcer area was calculated using four different devices, digital and mechanical planimeter, grid tracing, and the diameter product. Digital planimetry appeared to be a quick and practical method and can be recommended for a dermatological department or a specialised larger health centre with extensive ulcer care. This investigation has shown that pinch grafting is suitable for treating chronic leg ulcers, particularly venous ulcers, in primary care. For patients with RA and leg ulcers pinch grafting was successful for minor ulcers, both regarding healing and pain relief. Monitoring standards for assessment of ulcer aetiology through repeated questionnaires and educating medical staff seemed to assure more accurate diagnoses, a prerequisite for effective leg ulcer treatment.},
 author    = {Öien, Rut},
 isbn     = {91-628-5297-3},
 language   = {eng},
 publisher  = {Rut F Öien, Department of Community Medicine, Malmö University Hospital},
 school    = {Lund University},
 title    = {Leg ulcer management in primary care with special reference to pinch grafting},
 year     = {2002},
}