Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Weichselian glaciations in the middle Notec River region, northwest Poland

Pettersson, Gert LU (2002) In Lundqua thesis
Abstract
This thesis presents results of studies on the ice flow pattern and ice movement mechanism during the Weichselian glaciations in the middle Notec River area, NW Poland. A new lithostratigraphy of the study area has been established, based on correlation of stratigraphical position, clast lithology, fabrics and grain size composition of till units. The lithostratigraphy covers two glacial advances of presumed Weichselian (Vistulian) age. The ice flow pattern during these glacial events was reconstructed using directional elements such as clast fabrics, striations and deformations. The first ice (Dziembowo ice advance), tentatively assigned to the Middle or Late Weichselian, initially moved towards the SE while creating large thrust ridges.... (More)
This thesis presents results of studies on the ice flow pattern and ice movement mechanism during the Weichselian glaciations in the middle Notec River area, NW Poland. A new lithostratigraphy of the study area has been established, based on correlation of stratigraphical position, clast lithology, fabrics and grain size composition of till units. The lithostratigraphy covers two glacial advances of presumed Weichselian (Vistulian) age. The ice flow pattern during these glacial events was reconstructed using directional elements such as clast fabrics, striations and deformations. The first ice (Dziembowo ice advance), tentatively assigned to the Middle or Late Weichselian, initially moved towards the SE while creating large thrust ridges. The ice movement direction shifted towards the SW at the time of till deposition. The last glacial advance (Ujscie ice advance), assumed to be Late Weichselian, has a twofold history with an initial advance towards the WSW and a final radial ice flow pattern towards the W. The occurrence of an ice readvance during the Chodziez subphase of the last deglaciation is rejected. The present results and information on the last ice flow direction in adjacent areas suggest that the western flank of a lobate ice front, centred in the Wisla Valley, covered the study area during the last deglaciation. The lobate ice front seems to have existed during the deglaciation from the Late Weichselian maximum ice marginal position in the Wisla Valley and probably back to the present Baltic Sea coastline. It is suggested that the lobate ice front represents the terrestrial termination of an ice stream following the Wisla Valley. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Nedisningar under Weichsel-istiden kring floden Notec i nordvästra Polen.Inlandsisar är en viktig komponent i jordens klimatsystem. Deras utbredning och rörelsemekanismer styrs till stor del av klimatet samtidigt som isarna i sin tur också påverkar klimatsystemet. Genom kunskap om hur inlandsisarna växte till och smälte av under den senaste istiden kan man utvärdera och utveckla de modeller vi har över hur jordens klimat fungerar. Denna avhandling behandlar de nedisningar som har förekommit i området runt floden Notec i nordvästra Polen under den senaste istiden (Weichsel-istiden, 115.000-10.000 år sedan). Notec-området ligger centralt i den del av norra Polen som blev nedisad... (More)
Popular Abstract in Swedish

Nedisningar under Weichsel-istiden kring floden Notec i nordvästra Polen.Inlandsisar är en viktig komponent i jordens klimatsystem. Deras utbredning och rörelsemekanismer styrs till stor del av klimatet samtidigt som isarna i sin tur också påverkar klimatsystemet. Genom kunskap om hur inlandsisarna växte till och smälte av under den senaste istiden kan man utvärdera och utveckla de modeller vi har över hur jordens klimat fungerar. Denna avhandling behandlar de nedisningar som har förekommit i området runt floden Notec i nordvästra Polen under den senaste istiden (Weichsel-istiden, 115.000-10.000 år sedan). Notec-området ligger centralt i den del av norra Polen som blev nedisad under den senaste istiden. Det är viktigt att förstå nedisningsförloppet i detta område när man försöker rekonstruera hur hela den Skandinaviska inlandsisen fungerade. De rekonstruktioner som har gjorts för Notec-området har dock varit motsägande och innehållit en del problem. Enligt olika teorier har det varit mellan en och fyra isframstötar i området under den senaste istiden. Det finns också olika uppfattningar om utbredningen av dessa framstötar. Ett annat svårförklarat fenomen var att den senaste isframstöten i området rörde sig mot väst. Detta avviker från den normala isrörelseriktningen som har varit mot syd-sydväst. En så pass avvikande isrörelseriktning var svår att förklara med äldre teorier för hur inlandsisar rör sig.Min forskningsuppgift har varit att undersöka utbredning och isrörelsemönster för den senaste nedisningen, d.v.s. isframstöten med det avvikande isrörelsemönstret. Ytterligare en frågeställning har varit varför isen har haft en så avvikande isrörelseriktning.Metoden för att lösa problemet bygger till stor del på undersökningar av de moränbäddar som bildats när inlandsisarna har rört sig över området. Det man undersöker är sedimentstrukturer, deformationsstrukturer, bergartssammansättning, partikelorientering, kornstorlekssammansättning, räfflade stenar och block m.m. Genom att studera de olika egenskaperna hos moränbäddarna kan man se hur de är avsatta, dvs om de är avsatta under isen, och i så fall hur, om de är avsatta vid kanten av isen eller om de har avsatts från efterlämnade isblock vid isens tillbakaryckning från området. Det går också se åt vilket håll isen har rört sig. En annan viktig sak är att de olika isframstötarna efterlämnade moränbäddar med lite olika egenskaper. Det gör att det går att känna igen en viss moränbädd även på andra platser i närheten. Genom att undersöka ett antal olika platser i området kan man då se dels vilka platser en viss isframstöt har avsatt morän på och dels åt vilket håll isen rörde sig. För att komma åt att studera sedimenten måste de vara blottade, som t ex i grustag, dagbrott och vägarbeten. Totalt har jag gjort undersökningar på 12 olika platser.Resultaten visar att det har varit två isframstötar i området under den senaste istiden. Den första isframstöten, Dziembowo-framstöten, har lämnat spår efter sig på tre av de undersökta platserna. Övriga blottningar var inte tillräckligt djupa för att det skulle gå att nå ner till den aktuella moränbädden. Isen rörde sig i ett första skede mot sydost. Under framstöten deformerade den sitt underlag och bildade höga ryggar vid iskanten. Dessa sticker nu upp mellan 15 och 70 m över omgivande terräng. I ett senare skede hade isrörelsen vridit mot sydväst varefter isen smälte bort från området.Nästa isframstöt, Ujscie-framstöten, var den sista i området och rörde sig in över området mot väst-sydväst. Yttergränsen för denna isframstöt ligger utanför undersökningsområdet, vilket innebär att utbredningen av isen, under detta skede, var mycket större än man tidigare har trott. Det är sannolikt så att denna isframstöt utgör den yttersta gränsen för den senaste istidens isframstötar i Wisla-dalen. Isrörelsemönstret under avsmältningen av den senaste inlandsisen har visat sig vara väldigt styrt av topografin i området. Isen har rört sig mot väster längs Notecs dalgång och mot sydväst på platåerna lite längre söderut. När man kombinerar dessa resultat med resultat från undersökningar i kringliggande områden så visar det sig att Notec-området sannolikt har varit täckt av den västra flanken av en lobformad utbuktning från inlandsisen. Denna islob har haft sitt centrum i Wisla-dalen, ca 50 km öster om undersökningsområdet. Troligen har denna islob bildats på grund av snabbt strömmande is, en s.k. isström, som har följt Wisla-dalen. Isströmmen verkar ha varit aktiv under hela perioden för den senaste inlandsisens avsmältning från Polen, från den maximala utbredningen i Wisladalen, upp till den polska Östersjökusten. Denna nya rekonstruktion av isrörelsemönstret under isavsmältningen från området är väsentligt annorlunda mot de tidigare rekonstruktionerna från området. Dessa nya resultat kan användas till att förbättra modeller över hur den Skandinaviska inlandsisen fungerade under slutet av den senaste istiden, vilket i sin tur är viktigt när man försöker förstå sambanden mellan jordens klimat och dynamiken hos de stora inlandsisarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Wysota, Wojciech, PhD, Inst. of Geography, Nicholas Copernicus University, Torun, Poland
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Quaternary Geology, Kvartärgeologi, Geology, Geologi, Vistulian, Weichselian, Lithostratigraphy, Poland, Chodziez, Clast lithology, Clast fabrics, Deglaciation, Ice stream, Sedimentology, Sedimentologi, geomorphology, klimatologi, geomorfologi, climatology
in
Lundqua thesis
issue
48
pages
19 pages
publisher
Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University
defense location
Dept. of Geography, Sölvegatan 13, room 308
defense date
2002-10-18 10:15:00
ISSN
0281-3033
0281-3033
ISBN
91-86746-46-4
language
English
LU publication?
yes
additional info
Article: Pettersson, G., 1997: Unexpected ice movement directions during the last deglaciation in Ujscie, NW Poland – stratigraphical investigations. Quaternary Studies in Poland 14: 85-95. Article: Pettersson, G., 2002: Vistulian (Weichselian) lithostratigraphy of the middle Notec River area, NW Poland. Submitted to Geological Quarterly. Article: Pettersson, G., 2002: Ice lobe formation during the Late Weichselian (Vistulian) deglaciation in NW Poland. Submitted to Journal of Quaternary Science.
id
914d7f09-ec94-4173-9357-9a969476f22d (old id 464952)
date added to LUP
2016-04-01 15:34:47
date last changed
2019-05-22 07:08:14
@phdthesis{914d7f09-ec94-4173-9357-9a969476f22d,
 abstract   = {{This thesis presents results of studies on the ice flow pattern and ice movement mechanism during the Weichselian glaciations in the middle Notec River area, NW Poland. A new lithostratigraphy of the study area has been established, based on correlation of stratigraphical position, clast lithology, fabrics and grain size composition of till units. The lithostratigraphy covers two glacial advances of presumed Weichselian (Vistulian) age. The ice flow pattern during these glacial events was reconstructed using directional elements such as clast fabrics, striations and deformations. The first ice (Dziembowo ice advance), tentatively assigned to the Middle or Late Weichselian, initially moved towards the SE while creating large thrust ridges. The ice movement direction shifted towards the SW at the time of till deposition. The last glacial advance (Ujscie ice advance), assumed to be Late Weichselian, has a twofold history with an initial advance towards the WSW and a final radial ice flow pattern towards the W. The occurrence of an ice readvance during the Chodziez subphase of the last deglaciation is rejected. The present results and information on the last ice flow direction in adjacent areas suggest that the western flank of a lobate ice front, centred in the Wisla Valley, covered the study area during the last deglaciation. The lobate ice front seems to have existed during the deglaciation from the Late Weichselian maximum ice marginal position in the Wisla Valley and probably back to the present Baltic Sea coastline. It is suggested that the lobate ice front represents the terrestrial termination of an ice stream following the Wisla Valley.}},
 author    = {{Pettersson, Gert}},
 isbn     = {{91-86746-46-4}},
 issn     = {{0281-3033}},
 keywords   = {{Quaternary Geology; Kvartärgeologi; Geology; Geologi; Vistulian; Weichselian; Lithostratigraphy; Poland; Chodziez; Clast lithology; Clast fabrics; Deglaciation; Ice stream; Sedimentology; Sedimentologi; geomorphology; klimatologi; geomorfologi; climatology}},
 language   = {{eng}},
 number    = {{48}},
 publisher  = {{Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lundqua thesis}},
 title    = {{Weichselian glaciations in the middle Notec River region, northwest Poland}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4424875/3044362.PDF}},
 year     = {{2002}},
}