Advanced

Tracing local hyaluronan after ocular anterior segment trauma

Makar, Anna LU (2002)
Abstract
Hyaluronan has been found in the eye in varying amounts and at different sites. It is involved in physiological and pathological processes, though many aspects of its bio-logi-cal functions are still unclear. We have studied the role of iris tissue in hyal-uro-nan production in the anterior segment of the eye, and its changes after trauma.After peripheral iridectomy or argon laser treatment, the hyaluronan concentration in the iris tissue increased rapidly, reaching a maximum at 1-2 days. It then slowly returned to normal values. The increase was most prominent at the trauma site.Traumatized and normal irides were treated with a radiolabeled precursor to hyaluronan for the demonstration of hyaluronan... (More)
Hyaluronan has been found in the eye in varying amounts and at different sites. It is involved in physiological and pathological processes, though many aspects of its bio-logi-cal functions are still unclear. We have studied the role of iris tissue in hyal-uro-nan production in the anterior segment of the eye, and its changes after trauma.After peripheral iridectomy or argon laser treatment, the hyaluronan concentration in the iris tissue increased rapidly, reaching a maximum at 1-2 days. It then slowly returned to normal values. The increase was most prominent at the trauma site.Traumatized and normal irides were treated with a radiolabeled precursor to hyaluronan for the demonstration of hyaluronan synthesis in vivo and in vitro.Aqueous humor hyaluronan concentrations followed the changes in iris hyaluronan with the highest values at 1-2 days after iris surgery. Considering the relatively large amount of iris tissue in the anterior segment of the eye and its high hyaluronan content, it seems that the iris is the most important source of aqueous humor hyaluronan.Sympathetic denervation of the eye resulted in a moderate increase in iris and aqueous hyaluronan. It does not seem to influence the iris hyaluronan responses to ocular trauma.Treatment of laser induced iritis with COX-2 inhibitors resulted in a prolonged hyaluronan elevation in the traumatized iris tissue. This is seen also in fetal wounds, which heal without scar formation. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Populärvetenskaplig sammanfattning Hyaluronan (hyaluronsyra) är en högmolekylär polysackarid som förekommer i all biologisk vävnad i olika koncentrationer, med särskilt höga nivåer i bindväv. Den kan bildas av de flesta celltyper. På molekylär nivå föreligger den i form av ett nystan, har förmågan att binda stora mängder vatten, och har en uttalad pseudoplasticitet. Hyaluronan har viktiga roller i embryogenesen, i normal vävnad, i läkningsprocessen och vid olika sjukdomstillstånd. Man har fastställt att hyaluronankoncentrationen ökar vid t. ex. inflammationer, vid vissa cancertyper och i sårläkningsprocessen. Exogent hyal-uronan används som ett viskoelastiskt hjälpmedel vid de flesta ingrepp i... (More)
Popular Abstract in Swedish

Populärvetenskaplig sammanfattning Hyaluronan (hyaluronsyra) är en högmolekylär polysackarid som förekommer i all biologisk vävnad i olika koncentrationer, med särskilt höga nivåer i bindväv. Den kan bildas av de flesta celltyper. På molekylär nivå föreligger den i form av ett nystan, har förmågan att binda stora mängder vatten, och har en uttalad pseudoplasticitet. Hyaluronan har viktiga roller i embryogenesen, i normal vävnad, i läkningsprocessen och vid olika sjukdomstillstånd. Man har fastställt att hyaluronankoncentrationen ökar vid t. ex. inflammationer, vid vissa cancertyper och i sårläkningsprocessen. Exogent hyal-uronan används som ett viskoelastiskt hjälpmedel vid de flesta ingrepp i ögats främre segment. Det kan flytta strukturer och därmed skapa utrymme för kirurgen att arbeta i, och det har en skyddande effekt på ögats känsliga vävnader. Olika mängder av hyaluronan påträffas i olika delar av ögat, men hittills är det oklart var i ögat kammarvattnets hyaluronan bildas. Det finns fynd talande för att syntesen av hyaluronan i ögats främre segment sker på plats. Eliminationen sker huvudsakligen via cirkulationssystemet, med degradation i leverns endotelceller.Det är känt att hyaluronanhalten ökar i främre segmentet efter olika trauma som t.ex. kataraktextraktion, radiär keratotomi, excimerlaserbehandling eller alkaliska skador. Biologiska orsaker till dessa ändringar och funktionen av det endogena hyaluronanet i ögat är ännu inte klarlagda.Iris med dess epitel är en metaboliskt aktiv vävnad. Dessutom utgör den en stor del av ögats främre segment. Vi har därför riktat vårt intresse mot att undersöka dess roll i hyaluronanproduktionen i ögat i samband med kirurgiska ingrepp på iris som är snarlika de som används på människa i klinisk praxis. Våra experiment genomfördes med kanin som djurmodell.Vi har fastställt hyaluronankoncentrationen i irisvävnad till 26 mikrogr/gr våtvikt. Vi har också visat att efter perifer iridektomi ökar hyaluronankoncentrationen kraftigt i iris redan 1 dag efter ingreppet, med högsta nivå efter 2 dagar. Sedan går halterna ned mot normala värden efter 3-5 veckor. Kvantitativa bestämningar visade att ökningen av hyaluronan kommer från irisdelen närmast ingreppet, medan den övriga vävnaden visade samma koncentrationer som i icke opererat öga. Även histokemiskt ses det mesta av hyaluronanet kring operationssåret. Vi har även funnit en liknande reaktion efter behandling av iris med laser.Ökningen av hyaluronankoncentrationen i kammarvätskan följde förändringarna av hyaluronan i irisvävnad, med högsta nivåer under de två första dagarna efter irisskadan.Genom att använda radioaktivt märkt prekursor till hyaluronan har vi även påvisat att hyaluronan syntetiseras i både normal och traumatiserad iris, såväl in vivo som in vitro.Iris utgör en stor del av främre segment och visar ett relativt högt innehåll av hyaluronan. Att hyaluronankoncentrationen i kammarvatten följer förändringar i hyaluronan i irisvävnad talar starkt för att hyaluronan i kammarvätskan i stor utsträckning kommer från iris.Sympatisk denervation orsakar endast en måttlig hyaluronanökning i iris. Dessutom förefaller ingreppet inte påverka hur hyaluronan i iris reagerar på trauma.Behandling av laserinducerad regnbågshinneinflammation med nya generationens antiinflammatoriska medel, selektiva COX-2 hämmare, resulterar i snabbare minskning av inflammationstecken i ögat och i ett fördröjt hyaluronansvar i irisvävnad. Förloppet liknar sårläkningen i foster, vilket sker utan ärrbildning. Detta kan möjligen användas för att minska ärrbildning i skadad iris.Sammanfattningsvis har vi påvisat att iris är i högsta grad delaktig i hyaluronanproduktionen i ögats främre segment. Denna produktion påverkas ej av en sympatisk denervation. Genom att behandla en laserframkallad regnbågshinneinflammation med COX-2-hämmare påverkar man hyaluronansvaret i iris mot ett tillstånd som påminner om sårläkning i foster, och som möjligen kan få betydelse för att minska ärrbildning i iris efter skada. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Fagerholm, Per, Universitetssjukhuset, Linköping
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Oftalmologi, Ophtalmology, COX-2 inhibitors, radiolabeling, trauma response, aqueous humor, hyaluronan, iris
pages
124 pages
publisher
Department of Ophthalmology, Lund University
defense location
Segerfalksalen, Wallenberg Neurocenter, Sölveg. 17, Universitetssjukhuset i Lund, kl. 9.00
defense date
2002-12-20 10:15:00
ISBN
91-6285351-1
language
English
LU publication?
yes
additional info
Article: I. Anna Koralewska-Makár, Nils Molander, Kjell Madsen, Maj-Lis Lind, Ulf Stenevi, Berndt Ehinger; Endogenous hyaluronan in the normal and traumatized rabbit iris. Acta Ophthalmol Scand. 1998; 76:391-395. Article: II. Anna Koralewska-Makár, Yngve Sommarin, Anita Bruun, Nils Molander, Ulf Stenevi, Berndt Ehinger; Synthesis of hyaluronan by normal and wounded rabbit iris. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol. 2000; 238:520-524. Article: III. Anna Koralewska-Makár, Cecilia Johnsson, Anitha Bruun, Ulf Stenevi, Berndt Ehinger; Effects of sympathetic denervation on the hyaluronan content of the anterior segment in the normal and traumatized rabbit eyes. Acta Ophthalmol Scand. 2002; 80:327-331. Article: IV. Anna Koralewska-Makár, Cecilia Johnsson, Anitha Bruun, Ulf Stenevi, Berndt Ehinger; Influence of laser irradiation on endogenous hyaluronan in rabbit iris and aqueous humor. Acta Ophthalmol Scand. 2001; 79:493-496. Article: V. Anna Koralewska-Makár, Cecilia Johnsson, Anitha Bruun, Ulf Stenevi, Berndt Ehinger; COX-2 inhibitors prolong trauma induced elevation of iris hyaluronan. Submitted to Matrix Biology.
id
55405136-0719-4ef2-9d71-dfc689c27581 (old id 465218)
date added to LUP
2016-04-04 10:24:53
date last changed
2018-11-21 20:58:37
@phdthesis{55405136-0719-4ef2-9d71-dfc689c27581,
 abstract   = {Hyaluronan has been found in the eye in varying amounts and at different sites. It is involved in physiological and pathological processes, though many aspects of its bio-logi-cal functions are still unclear. We have studied the role of iris tissue in hyal-uro-nan production in the anterior segment of the eye, and its changes after trauma.<br/><br>
<br/><br>
After peripheral iridectomy or argon laser treatment, the hyaluronan concentration in the iris tissue increased rapidly, reaching a maximum at 1-2 days. It then slowly returned to normal values. The increase was most prominent at the trauma site.<br/><br>
<br/><br>
Traumatized and normal irides were treated with a radiolabeled precursor to hyaluronan for the demonstration of hyaluronan synthesis in vivo and in vitro.<br/><br>
<br/><br>
Aqueous humor hyaluronan concentrations followed the changes in iris hyaluronan with the highest values at 1-2 days after iris surgery. Considering the relatively large amount of iris tissue in the anterior segment of the eye and its high hyaluronan content, it seems that the iris is the most important source of aqueous humor hyaluronan.<br/><br>
<br/><br>
Sympathetic denervation of the eye resulted in a moderate increase in iris and aqueous hyaluronan. It does not seem to influence the iris hyaluronan responses to ocular trauma.<br/><br>
<br/><br>
Treatment of laser induced iritis with COX-2 inhibitors resulted in a prolonged hyaluronan elevation in the traumatized iris tissue. This is seen also in fetal wounds, which heal without scar formation.},
 author    = {Makar, Anna},
 isbn     = {91-6285351-1},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Ophthalmology, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Tracing local hyaluronan after ocular anterior segment trauma},
 year     = {2002},
}