Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konturer av ett kvinnligt fält : Om missbrukande kvinnors möten i familjeliv och behandling

Trulsson, Karin LU (2003) In Lund Dissertations in Social Work
Abstract
The aim of the dissertation is to describe the conditions under which substance abusing women live with regard to their families, the substance abuse and treatment. The interaction between the substance abusing women and the institutional expectations is analysed from gender and class perspective. The dissertation is based on interviews with two groups of substance abusing women: 12 mothers, living apart from their children due to their substance abuse and 26 women in treatment. Both studies involve repeated life historic interviews with the women. The analysis is based on such concepts as gender and gender contract (the ideal image, socialization and division of labour between genders). The interaction between substance abusing women and... (More)
The aim of the dissertation is to describe the conditions under which substance abusing women live with regard to their families, the substance abuse and treatment. The interaction between the substance abusing women and the institutional expectations is analysed from gender and class perspective. The dissertation is based on interviews with two groups of substance abusing women: 12 mothers, living apart from their children due to their substance abuse and 26 women in treatment. Both studies involve repeated life historic interviews with the women. The analysis is based on such concepts as gender and gender contract (the ideal image, socialization and division of labour between genders). The interaction between substance abusing women and society in the thesis is based on Bourdieu’s concept of capital.It is pointed out that family and treatment ideologies are materialized both in the substance abusing women’s family lives and in the ”institutional apparatus”. The women’s life histories display the course of their lives and how turning points closely relate to the development of the substance abuse. During their childhood and adolescence, this mainly concerns separations and sexual abuse. As adults, the turning points significant to the women’s lives, include motherhood and their relationship with men. A majority of the women wanted to live up to a sense of respectability by using their female cultural capital. They were aware of and tried to meet societal expectations on traditional gender performance. Out of that awareness of society’s expectations they developed strategies of concealment (”choreography with authorities”) in an effort to avoid being judged as non-respectable and bad mothers with regard to society’s welfare apparatus. Women who receive considerable social support and treatment during their pregnancy benefit from it when they terminate their substance abuse. The life histories indicate, that women who experienced isolation or deficient social support risk not being able to care for their children. It is important that society helps the substance abusing women by the reinforcement of capital: financial, social and cultural and of the frequently poor social conditions under which most women live. The turning points, described by the women, are probably not unique for the development of their substance abuse. Men’s statements in connection with treatment indicate similarities rather than differences between men and women concerning substance abuse and need for treatment. They do, however, risk being overlooked because the specific needs of men have not been the subject of the same interests as the needs of women. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Missbrukande kvinnor och mammor har ofta fördömts av samhället och av människor i sin omgivning. De har setts som ansvarslösa kvinnor och olämpliga mammor utifrån en samhällssyn, att barn och missbruk inte går ihop. De livshistoriska intervjuerna med missbrukande kvinnor och mammor, som avhandlingen bygger på visar, att kvinnorna både vill vara respektabla och ta väl hand om sina barn, men missbruk och andra problem lägger hinder ivägen. Ofta har de egna erfarenheter både av stöd och ingripanden från samhällets sida från barndomen in i vuxen ålder. Tidigt har de blivit medvetna om samhällets syn på familjeliv och missbruk. Detta gör att de måste finna strategier att balansera mellan ideal och... (More)
Popular Abstract in Swedish

Missbrukande kvinnor och mammor har ofta fördömts av samhället och av människor i sin omgivning. De har setts som ansvarslösa kvinnor och olämpliga mammor utifrån en samhällssyn, att barn och missbruk inte går ihop. De livshistoriska intervjuerna med missbrukande kvinnor och mammor, som avhandlingen bygger på visar, att kvinnorna både vill vara respektabla och ta väl hand om sina barn, men missbruk och andra problem lägger hinder ivägen. Ofta har de egna erfarenheter både av stöd och ingripanden från samhällets sida från barndomen in i vuxen ålder. Tidigt har de blivit medvetna om samhällets syn på familjeliv och missbruk. Detta gör att de måste finna strategier att balansera mellan ideal och vardagsverklighet och skydda sin familj från insyn. De lär sig att hävda sina intressen i mötet med olika samhällsrepresentanter och utvecklar en ”koreografi med myndigheter”. Samtidigt är kvinnorna beroende av vad samhället kan erbjuda när det gäller behandling och olika slag av socialt stöd. Det är anledningen till att de underordnar sig de olika självregleringstekniker i form av behandling, som samhället erbjuder dem med syftet att bli betraktade som godtagbara kvinnor och mammor.Kvinnornas berättelser analyseras utifrån ett genus- och ett klassperspektiv. De sätts in i sitt strukturella sammanhang genom att vi får följa utvecklingen av kvinnobehandlingen under l900-talet. Kvinnornas berättelser ger en bild av vad de ser som betydelsefullt beträffande behandling och socialt stöd både för att förverkliga sig som kvinnor och finna vägar ut ur missbruket. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Ravndal, Forsker Edle
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
national insurance, Social problems and welfare, substance abuse treatment, social support, family life, life history, habitus, social and cultural capital, gender, masculinity, motherhood, femininity, Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring
in
Lund Dissertations in Social Work
pages
294 pages
publisher
Karin Trulsson, Pl 3248, 243 92 HÖÖR
defense location
Edebalksalen, Bredgatan 26
defense date
2003-04-25 10:15:00
ISSN
1650-3872
ISBN
91-89604-17-2
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Article: Trulsson, K. (l999) . "Moderskap och missbruk". Nordisk Alkohol och Narkotikatidskrift. Nr.6 1999, s 335-351. Article: Trulsson, K. (2000) "Kvinnoidentitet och missbruksbehandling". Socialvetenskaplig Tidskrift nr. l-2: 2000, s. 120 - 136. Article: Trulsson, K. & Hedin U-C. (2002) The role of social support when giving up drug abuse – a female perspective. Submitted. International Journal of Social Welfare Article: Trulsson, K. (2003) ”Manligt och kvinnligt i smältdegeln – Om könets betydelse för missbruk”. Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift. Nr. 1 2003, s. 254-268.
id
da37ccfe-ad41-4876-baf2-7df343207d7d (old id 465763)
date added to LUP
2016-04-01 15:52:37
date last changed
2021-11-26 17:57:42
@phdthesis{da37ccfe-ad41-4876-baf2-7df343207d7d,
 abstract   = {The aim of the dissertation is to describe the conditions under which substance abusing women live with regard to their families, the substance abuse and treatment. The interaction between the substance abusing women and the institutional expectations is analysed from gender and class perspective. The dissertation is based on interviews with two groups of substance abusing women: 12 mothers, living apart from their children due to their substance abuse and 26 women in treatment. Both studies involve repeated life historic interviews with the women. The analysis is based on such concepts as gender and gender contract (the ideal image, socialization and division of labour between genders). The interaction between substance abusing women and society in the thesis is based on Bourdieu’s concept of capital.<br/><br>
<br/><br>
It is pointed out that family and treatment ideologies are materialized both in the substance abusing women’s family lives and in the ”institutional apparatus”. The women’s life histories display the course of their lives and how turning points closely relate to the development of the substance abuse. During their childhood and adolescence, this mainly concerns separations and sexual abuse. As adults, the turning points significant to the women’s lives, include motherhood and their relationship with men. A majority of the women wanted to live up to a sense of respectability by using their female cultural capital. They were aware of and tried to meet societal expectations on traditional gender performance. Out of that awareness of society’s expectations they developed strategies of concealment (”choreography with authorities”) in an effort to avoid being judged as non-respectable and bad mothers with regard to society’s welfare apparatus. Women who receive considerable social support and treatment during their pregnancy benefit from it when they terminate their substance abuse. The life histories indicate, that women who experienced isolation or deficient social support risk not being able to care for their children. It is important that society helps the substance abusing women by the reinforcement of capital: financial, social and cultural and of the frequently poor social conditions under which most women live. The turning points, described by the women, are probably not unique for the development of their substance abuse. Men’s statements in connection with treatment indicate similarities rather than differences between men and women concerning substance abuse and need for treatment. They do, however, risk being overlooked because the specific needs of men have not been the subject of the same interests as the needs of women.},
 author    = {Trulsson, Karin},
 isbn     = {91-89604-17-2},
 issn     = {1650-3872},
 language   = {swe},
 publisher  = {Karin Trulsson, Pl 3248, 243 92 HÖÖR},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Dissertations in Social Work},
 title    = {Konturer av ett kvinnligt fält : Om missbrukande kvinnors möten i familjeliv och behandling},
 year     = {2003},
}