Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Attitudes towards Sustainable Development. Priorities, Responsibility, Empowerment

Lindström, Marianne LU (2003)
Abstract
The UN conference in Rio on Environment and Development in 1992 was the starting point for the local Agenda 21 work and several Swedish municipalities began their local Agenda 21 processes in 1993. This thesis aims at investigating how people perceive sustainable development in four Swedish municipalities. What is important and who is responsible? Individual influence and strategies for implementation, feelings of empowerment as well as the connection between personality and environmental concern, were analysed. Based on the Agenda 21 document, 20 statements including social, environmental and participation-/implementation issues, were developed. 160 persons (politicians, officials, environmental representatives and the public) were... (More)
The UN conference in Rio on Environment and Development in 1992 was the starting point for the local Agenda 21 work and several Swedish municipalities began their local Agenda 21 processes in 1993. This thesis aims at investigating how people perceive sustainable development in four Swedish municipalities. What is important and who is responsible? Individual influence and strategies for implementation, feelings of empowerment as well as the connection between personality and environmental concern, were analysed. Based on the Agenda 21 document, 20 statements including social, environmental and participation-/implementation issues, were developed. 160 persons (politicians, officials, environmental representatives and the public) were interviewed in four municipalities in the south east of Sweden. The respondents were asked to sort the statements according to the importance to family, municipality and world, and to the responsibility of the individual, local politicians and governments, EU and UN. The results showed that sustainable development issues were experienced as more important to the world than to the municipality or to the family, and that people felt worried and anxious when they were facing global problems. Most important were clean air, protecting fresh water, and health. What was important to the family was also perceived as important to the world however the connection to issues important in the municipalities was much less pronounced. The responsibility for sustainable development was mostly allocated to governments and global organizations, whereas the individual responsibility was perceived as low. Although the municipalities used information, education and local projects in order to increase the awareness, the public felt less individual responsibility and less influence than the other groups. Environmental concern was investigated among childcare personnel, who perceived their influence on environmental issues to be small. Still they felt that their actions would be meaningful if only they were provided with a scope of action and the possibility to influence. To increase the feelings of empowerment and improve the understanding of the global situation, more international co-operation projects on the local level are suggested. It is important to make local problems visible and explain the connection to global issues. If people were to perceive more control the prerequisites for treating problems in a constructively way might increase considerably. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992 blev startpunkten för det lokala Agenda 21 arbetet och många svenska kommuner påbörjade lokala Agenda 21 processer under 1993. Avhandlingen syftar till att undersöka hur människor i fyra svenska kommuner upplever hållbar utveckling. Vad är viktigt för människor, och vem/vilka har ansvaret? Vidare analyseras individens känsla av att kunna påverka och strategier för detta. Sambandet mellan personlighet och miljömedvetande undersöks. Med utgångspunkt från Agenda 21-dokumentet formulerades 20 påståenden rörande sociala dimensioner, frågor om miljö och naturresurser, om olika gruppers deltagande samt om medel för genomförande. 160 personer (politiker,... (More)
Popular Abstract in Swedish

FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992 blev startpunkten för det lokala Agenda 21 arbetet och många svenska kommuner påbörjade lokala Agenda 21 processer under 1993. Avhandlingen syftar till att undersöka hur människor i fyra svenska kommuner upplever hållbar utveckling. Vad är viktigt för människor, och vem/vilka har ansvaret? Vidare analyseras individens känsla av att kunna påverka och strategier för detta. Sambandet mellan personlighet och miljömedvetande undersöks. Med utgångspunkt från Agenda 21-dokumentet formulerades 20 påståenden rörande sociala dimensioner, frågor om miljö och naturresurser, om olika gruppers deltagande samt om medel för genomförande. 160 personer (politiker, chefer/tjänstemän, miljöombud och allmänhet) intervjuades i fyra kommuner i sydöstra Sverige. De intervjuade sorterade påståendena efter hur viktiga de var för familjen, för kommunen och för världen. Påståendena sorterades också efter individuellt ansvar, de lokala politikernas ansvar och regeringars, EU:s och FN:s ansvar. Resultatet visar att hållbar utveckling upplevdes som viktigare för världen än för kommunen och för familjen. Människor kände sig oroliga, när de ställdes inför globala problem. Ren luft, rent vatten och hälsa uppfattades som mest viktigt. Det som var viktigt för familjen var också viktigt för världen, men frågor viktiga för kommunen uppfattades inte som särskilt viktiga för världen. Ansvaret för hållbar utveckling lades till största delen på regeringar och globala organisationer och det individuella ansvaret uppfattades som lågt. Allmänheten kände mindre ansvar och upplevde lägre påverkansmöjligheter än de andra grupperna trots att kommunerna har använt sig av information, utbildning och av lokala projekt för att inspirera till handling. Miljömedvetande och personlighet undersöktes bland barnomsorgspersonal i en av kommunerna. Personalen kände att de inte kunde påverka miljöfrågorna i kommunen eller globalt så mycket. De upplevde ändå att deras handlingar var meningsfulla om de gavs utrymme och möjlighet att handla och påverka. För att öka människors känsla av att kunna påverka, och deras förståelse för den globala situationen, föreslås att fler internationella samarbetsprojekt på lokal nivå genomförs. Det är viktigt att göra de lokala problemen synliga och att förklara kopplingen till globala frågor. Om människor känner en kontroll över vad som hände ökar förutsättningarna för att hantera problem på konstruktivt sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Associate Professor Biel, Anders
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
sustainable development, responsibilities, priorities, personality, feelings, empowerment, Agenda 21, control, Psychology, Psykologi
pages
142 pages
publisher
Environmental and Energy Systems Studies, Lund university
defense location
Room 310, Ingvar Kamprad Design Centre, Sölvegatan 26, Lund Institute of Technology, Lund.
defense date
2003-05-16 13:15:00
ISBN
91-628-5638-3
language
English
LU publication?
yes
additional info
Article: I. Lindström, M., and Küller, R. (submitted) Sustainable Development Priorities in four Swedish Municipalities. Lund Institute of Technology, Environmental Psychology Unit and University of Kalmar, Biology and Environmental Science. Article: II. Lindström, M. (manuscript) Perceived Responsibility for Sustainable Development in four Swedish Municipalities. Lund Institute of Technology, Environmental Psychology Unit and University of Kalmar, Biology and Environmental Science. Article: III. Adolfsson Jörby, S and Lindström, M . 2000 Local Agenda 21. A comparison between authorities and practice in two Swedish municipalities, Local Governance, 2, 101-116 (with kind permission from the Institute of Local Government Studies, University of Birmingham, UK). Article: IV. Lindström, M., and Johnsson, P. 2003 Environmental concern, self-concept and defence style. Environmental Education Research, 9, (1), 51-66 (with kind permission from Environmental Education Research, School of Education, University of Gloucestershire, UK). The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Environmental Psychology (011036009)
id
ac37ad90-cdfd-43e6-b6f0-705c13c4ab64 (old id 465792)
date added to LUP
2016-04-04 10:05:36
date last changed
2018-11-21 20:56:41
@phdthesis{ac37ad90-cdfd-43e6-b6f0-705c13c4ab64,
 abstract   = {The UN conference in Rio on Environment and Development in 1992 was the starting point for the local Agenda 21 work and several Swedish municipalities began their local Agenda 21 processes in 1993. This thesis aims at investigating how people perceive sustainable development in four Swedish municipalities. What is important and who is responsible? Individual influence and strategies for implementation, feelings of empowerment as well as the connection between personality and environmental concern, were analysed. Based on the Agenda 21 document, 20 statements including social, environmental and participation-/implementation issues, were developed. 160 persons (politicians, officials, environmental representatives and the public) were interviewed in four municipalities in the south east of Sweden. The respondents were asked to sort the statements according to the importance to family, municipality and world, and to the responsibility of the individual, local politicians and governments, EU and UN. The results showed that sustainable development issues were experienced as more important to the world than to the municipality or to the family, and that people felt worried and anxious when they were facing global problems. Most important were clean air, protecting fresh water, and health. What was important to the family was also perceived as important to the world however the connection to issues important in the municipalities was much less pronounced. The responsibility for sustainable development was mostly allocated to governments and global organizations, whereas the individual responsibility was perceived as low. Although the municipalities used information, education and local projects in order to increase the awareness, the public felt less individual responsibility and less influence than the other groups. Environmental concern was investigated among childcare personnel, who perceived their influence on environmental issues to be small. Still they felt that their actions would be meaningful if only they were provided with a scope of action and the possibility to influence. To increase the feelings of empowerment and improve the understanding of the global situation, more international co-operation projects on the local level are suggested. It is important to make local problems visible and explain the connection to global issues. If people were to perceive more control the prerequisites for treating problems in a constructively way might increase considerably.},
 author    = {Lindström, Marianne},
 isbn     = {91-628-5638-3},
 language   = {eng},
 publisher  = {Environmental and Energy Systems Studies, Lund university},
 school    = {Lund University},
 title    = {Attitudes towards Sustainable Development. Priorities, Responsibility, Empowerment},
 year     = {2003},
}