Advanced

Aspects on Chronic Venous Disease of the Lower Limb

Danielsson, Gudmundur LU (2003)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling studerar kronisk venös sjukdom i nedre extremiteten, något som drabbar mellan 30 – 50% av den vuxna populationen i västvärlden. En viktig faktor i utredningen av kronisk venös sjukdom är s.k. reflux, vilket innebär att venklaffar inte förmår hindra blodet att rinna i ”fel” riktning. Därmed minskar möjligheten till ventryckssänkning i samband med arbete, vilket i förlängningen kan leda till utveckling av hudförändringar och sår. Behandling av kronisk venös sjukdom syftar till att minska det höga venösa trycket vilket kan ske genom kompressionsbehandling och i vissa fall kirurgi. Klassificering av kronisk venös sjukdom används för att kunna jämföra olika behandlingsalternativ samt... (More)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling studerar kronisk venös sjukdom i nedre extremiteten, något som drabbar mellan 30 – 50% av den vuxna populationen i västvärlden. En viktig faktor i utredningen av kronisk venös sjukdom är s.k. reflux, vilket innebär att venklaffar inte förmår hindra blodet att rinna i ”fel” riktning. Därmed minskar möjligheten till ventryckssänkning i samband med arbete, vilket i förlängningen kan leda till utveckling av hudförändringar och sår. Behandling av kronisk venös sjukdom syftar till att minska det höga venösa trycket vilket kan ske genom kompressionsbehandling och i vissa fall kirurgi. Klassificering av kronisk venös sjukdom används för att kunna jämföra olika behandlingsalternativ samt för att jämföra patientmaterial i olika studier. Ett nytt system, CEAP klassificering, belyser den kliniska bilden, orsaken till sjukdomen, anatomisk utbredning och fysiologisk bakgrund. Läkemedelsbehandling av venös insufficiens har använts under längre tid i vissa länder, framför allt i södra och mellersta Europa, dock ej i Sverige. Nya skonsammare kirurgiska metoder är under utveckling, s.k minimalinvasiva tekniker. Med duplex ultraljud kan den venösa patologin anatomiskt kartläggas för att ge möjlighet till en skräddarsydd behandling av varje enskild patient. Duplex ultraljud har däremot ej kunnat kvantifiera den venösa funktionen och därmed klargöra om en behandling förbättrar den globala ventömningen i benet. Vissa pletysmografiska metoder (volymmätning) ger dock möjlighet till sådan värdering. I delarbete I undersöktes hur övervikt påverkar utvecklingen av hudförändringar och sår. Övervikt har visat sig kunna öka risken för varicer, framför allt hos kvinnor. Om den även kan öka risken för mer uttalad sjukdom som ger hudförändingar eller venösa sår är ej klarlagt. En grupp bestående av 272 patienter undersöktes kliniskt och med duplex ultraljud. Body mass index (BMI) i kg/m2 beräknades. Resultaten tyder på att BMI är en oberoende riskfaktor som leder till ökad prevalens av hudförändringar och sår. I delarbete II studerades hur axial reflux i ytliga och djupa vener påverkar utvecklingen av hudförändringar och sår. Samma patientgrupp som i delarbete I undersöktes. Denna analys visade att djup axial reflux ökar prevalensen av hudförändringar och sår 2,7 gånger. Dessutom undersöktes om det är möjligt att kvantifiera venös sjukdom med duplex ultraljud. Den sammanlagda maximala flödeshastigheten är statistiskt sett högre hos patienter med hudförändringar och sår. Delarbete III undersökte sambandet mellan symptom och klinisk bild hos 101 patienter med kronisk venös sjukdom. Den globala venösa funktionen mättes med fotvolumetri och den anatomiska utbredningen med duplex ultraljud. Korrelationsanalys utfördes mellan fotvolumetrifynd och reflux bestämd med duplex ultraljud samt klinisk klass. Det påvisades ett statistiskt säkerställt samband mellan fotvolumetrifynd och klinisk klass men inte mellan den totala refluxtiden och klinisk klass. Inget samband kunde ses mellan klinisk klass och symtom. Delarbete IV undersökte sambandet mellan ortostatism (venöst högtryck) efter 30 minuters stående och aktivering av vita blodkroppar och endotelceller varvid även utvärderades effekten av flavonoider på aktivering av vita blodkroppar och endotelceller. Tio patienter med läkta bensår undersöktes. Stående ställning i 30 minuter föreföll inte påverka aktiveringsgraden av vita blodkroppar eller endotelceller. Däremot ökade uttrycket av adhesionsmolekylen CD11b på granulocyter efter behandling med flavonoider i 30 dagar. Delarbete V undersökte nyttan av behandling med flavonoider som symptomlindrande behandling. 101 patienter delades i två grupper, hälften fick flavonoider två gånger dagligen och hälften placebo. Ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna registrerades förutom vad gäller lindring av nattliga kramper. Smärta, Populärvetenskaplig sammanfattning tyngdkänsla, trötthetskänsla eller ankelsvullnad påverkades ej. Refluxtiden hos en undergrupp patienter med venöst ödem minskade dock statistiskt. Ingen effekt på venfunktionen kunde konstateras med fotvolumetri. Delarbete VI undersökte effekten av behandling av venväggen med en värmekateter som förmår minska vendiametern och därmed återskapa klaffens funktion. Tretton patienter med ytlig venös insufficiens behandlades. Den venösa funktionen bestämdes med hjälp av fotvolumetri. Resultaten visar att det är möjligt att minska vendiameter och återskapa klaffunktion med förbättring av venfunktion som följd. Effekten är dock kortvarig och efter 1 år ses inte längre någon statistiskt säkerställd skillnad i venfunktion jämfört med utgångsvärdet. (Less)
Abstract
Controversies exist regarding both what is required for a proper diagnosis of chronic venous disease (CVD), and what treatment to offer patients. An objective evaluation is mandatory to individualize treatment. This thesis deals with the evaluation of patients with CVD with specific emphasis on CEAP classification (C; clinical, E; etiological, A; anatomical, P; pathophysiological), symptoms and signs and functional evaluation of the disease. Also, the effect of overweight on prevalence of skin changes/ulcer and the effect of new treatment alternatives such as medical therapy with micronized purified flavonoid fraction (MPFF) and surgical therapy with Restore® operation in saphenous vein incompetence were analyzed. The effect of... (More)
Controversies exist regarding both what is required for a proper diagnosis of chronic venous disease (CVD), and what treatment to offer patients. An objective evaluation is mandatory to individualize treatment. This thesis deals with the evaluation of patients with CVD with specific emphasis on CEAP classification (C; clinical, E; etiological, A; anatomical, P; pathophysiological), symptoms and signs and functional evaluation of the disease. Also, the effect of overweight on prevalence of skin changes/ulcer and the effect of new treatment alternatives such as medical therapy with micronized purified flavonoid fraction (MPFF) and surgical therapy with Restore® operation in saphenous vein incompetence were analyzed. The effect of orthostatism and treatment with MPFF was further analyzed by determining white blood cell and endothelial cell activity by measuring cell bound and soluble adhesion molecule and cytokines. The anatomical distribution and venous function was evaluated with duplex ultrasound (reflux time and peak reverse flow velocity) and foot volumetry and the findings were correlated to the clinical severity and symptoms. CEAP classification and BMI measurements in 272 patients (401 legs) revealed that overweight is an independent risk factor for increased prevalence and the total peak reverse flow velocity score is significantly higher in patients with skin changes/ulcer. Axial deep venous reflux increased the prevalence of skin changes/ulcer whereas axial superficial venous reflux did not. Global venous function measured with foot volumetry in 101 patients with CVD correlated with the clinical class of CEAP classification while total reflux time measured with duplex ultrasound did not. There was no correlation between symptoms and clinical class. MPFF did not enhance venous function although symptomatic improvement was noted regarding night cramps and reduced reflux time in patients with venous edema compared to the control croup. MPFF treatment increased the expression of CD11b adhesion molecules on circulating granulocytes. Orthostatism for 30 minutes in 10 patients with healed venous ulcer did not cause significant activation of white blood cells or endothelial cells. MPFF treatment increased the expression of CD11b adhesion molecules on circulating granulocytes. Restoring of the valve competence with endovascular treatment in 13 patients with reflux in the proximal saphenous vein did enhance venous function although the function tended to deteriorate when the vein diameter increased during the follow up time. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Lepäntalo, Mauri, Division of Vascular Surgery and Division of Plastic Surgery, Helsinki University Central Hospital, Finland
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Kirurgi, ortopedi, traumatologi, Cardiovascular system, Kardiovaskulära systemet, traumatology, orthopaedics, Surgery, duplex ultrasound, foot volumetry, Chronic venous disease, CEAP classification
pages
144 pages
publisher
Gudmundur Danielsson, Department of Vascular Diseases Malmö-Lund,
defense location
N/A
defense date
2003-05-22 10:15
ISBN
91-89625-21-8
language
English
LU publication?
yes
id
0d8c7937-0ad4-40ed-be56-25104da76467 (old id 465846)
date added to LUP
2007-09-10 15:33:55
date last changed
2018-05-29 09:56:39
@phdthesis{0d8c7937-0ad4-40ed-be56-25104da76467,
 abstract   = {Controversies exist regarding both what is required for a proper diagnosis of chronic venous disease (CVD), and what treatment to offer patients. An objective evaluation is mandatory to individualize treatment. This thesis deals with the evaluation of patients with CVD with specific emphasis on CEAP classification (C; clinical, E; etiological, A; anatomical, P; pathophysiological), symptoms and signs and functional evaluation of the disease. Also, the effect of overweight on prevalence of skin changes/ulcer and the effect of new treatment alternatives such as medical therapy with micronized purified flavonoid fraction (MPFF) and surgical therapy with Restore® operation in saphenous vein incompetence were analyzed. The effect of orthostatism and treatment with MPFF was further analyzed by determining white blood cell and endothelial cell activity by measuring cell bound and soluble adhesion molecule and cytokines. The anatomical distribution and venous function was evaluated with duplex ultrasound (reflux time and peak reverse flow velocity) and foot volumetry and the findings were correlated to the clinical severity and symptoms. CEAP classification and BMI measurements in 272 patients (401 legs) revealed that overweight is an independent risk factor for increased prevalence and the total peak reverse flow velocity score is significantly higher in patients with skin changes/ulcer. Axial deep venous reflux increased the prevalence of skin changes/ulcer whereas axial superficial venous reflux did not. Global venous function measured with foot volumetry in 101 patients with CVD correlated with the clinical class of CEAP classification while total reflux time measured with duplex ultrasound did not. There was no correlation between symptoms and clinical class. MPFF did not enhance venous function although symptomatic improvement was noted regarding night cramps and reduced reflux time in patients with venous edema compared to the control croup. MPFF treatment increased the expression of CD11b adhesion molecules on circulating granulocytes. Orthostatism for 30 minutes in 10 patients with healed venous ulcer did not cause significant activation of white blood cells or endothelial cells. MPFF treatment increased the expression of CD11b adhesion molecules on circulating granulocytes. Restoring of the valve competence with endovascular treatment in 13 patients with reflux in the proximal saphenous vein did enhance venous function although the function tended to deteriorate when the vein diameter increased during the follow up time.},
 author    = {Danielsson, Gudmundur},
 isbn     = {91-89625-21-8},
 keyword   = {Kirurgi,ortopedi,traumatologi,Cardiovascular system,Kardiovaskulära systemet,traumatology,orthopaedics,Surgery,duplex ultrasound,foot volumetry,Chronic venous disease,CEAP classification},
 language   = {eng},
 pages    = {144},
 publisher  = {Gudmundur Danielsson, Department of Vascular Diseases Malmö-Lund,},
 school    = {Lund University},
 title    = {Aspects on Chronic Venous Disease of the Lower Limb},
 year     = {2003},
}