Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

A Study of Renal Function in Children with Cancer

Hjorth, Lars LU (2003)
Abstract
Evaluation of long-term side effects of treatment is important due to the growing number of childhood cancer survivors. How kidney function is affected over time needs to be clarified. In the first article, we investigated 247 healthy infants and children and established upper reference limits for several proteins in urine, to be used as markers for glomerular and tubular proteinuria in children with cancer. In the second article, we investigated if simpler methods could replace glomerular filtration rate (GFR) as measured by iohexol clearance in children with cancer. Examples of these methods are: serum creatinine and cystatin C, urine albumin/creatinine and IgG/creatinine, as well as three formulae for estimating GFR through serum... (More)
Evaluation of long-term side effects of treatment is important due to the growing number of childhood cancer survivors. How kidney function is affected over time needs to be clarified. In the first article, we investigated 247 healthy infants and children and established upper reference limits for several proteins in urine, to be used as markers for glomerular and tubular proteinuria in children with cancer. In the second article, we investigated if simpler methods could replace glomerular filtration rate (GFR) as measured by iohexol clearance in children with cancer. Examples of these methods are: serum creatinine and cystatin C, urine albumin/creatinine and IgG/creatinine, as well as three formulae for estimating GFR through serum creatinine and height. We found good correlation between GFR and all tests, except the urine protein/creatinine ratios, but the prediction of GFR was unsatisfactory with the variation being too large. In article III, we found hyperfiltration in 33 % of children at diagnosis, especially in younger children with bone marrow involvement. This was previously not described, and may be related to an increased protein turnover in children with large tumor burden. In the fourth article, long-term renal affection in 69 children with cancer was studied for up to 7 years after end of treatment. Of proposed risk factors, ifosfamide treatment with or without cisplatin, radiation and nephrectomy affected GFR the most. In 6/69 children we found persistent changes in renal function. We conclude that renal function should be monitored long-term after end of potentially nephrotoxic cancer treatment. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

I takt med att resultaten för behandling av cancer hos barn och ungdomar blivit bättre, har kraven på en god livskvalitet efter avslutad behandling ökat. Man beräknar att år 2005 kommer 1/700 unga vuxna mellan 25-35 års ålder att vara långtidsöverlevande efter barncancer. Mer än 2/3 av dem som behandlats kommer att ha någon form av sena biverkningar, och hos hälften av dessa är problemet betydande. Mycket är känt om vissa långtidseffekter såsom hjärtpåverkan och infertilitet efter olika behandlingar. Hur njurfunktionen påverkas över lång tid, mätt med relevanta metoder, är mindre väl kartlagt. Vi tog i artikel I fram övre normalvärden för fyra olika äggviteämnen i urin hos friska barn mellan... (More)
Popular Abstract in Swedish

I takt med att resultaten för behandling av cancer hos barn och ungdomar blivit bättre, har kraven på en god livskvalitet efter avslutad behandling ökat. Man beräknar att år 2005 kommer 1/700 unga vuxna mellan 25-35 års ålder att vara långtidsöverlevande efter barncancer. Mer än 2/3 av dem som behandlats kommer att ha någon form av sena biverkningar, och hos hälften av dessa är problemet betydande. Mycket är känt om vissa långtidseffekter såsom hjärtpåverkan och infertilitet efter olika behandlingar. Hur njurfunktionen påverkas över lång tid, mätt med relevanta metoder, är mindre väl kartlagt. Vi tog i artikel I fram övre normalvärden för fyra olika äggviteämnen i urin hos friska barn mellan åldrarna 1 månad och 15 år. Med hjälp av dessa äggviteämnen kan olika delar av njurfunktionen belysas hos barn och ungdomar oavsett diagnos. Vi använde därefter dessa normalvärden i utvärderingen av njurfunktionen hos en grupp barn som behandlades för cancer. I artikel II undersökte vi om enklare metoder skulle kunna ersätta det konventionella sättet att mäta den glomerulära filtrationshastigheten (GFR), dvs. den hastighet med vilken njurarna filtrerar blodet. Den metod vi valde att utgå ifrån är iohexol clearance, där ett röntgenkontrastmedel (iohexol) injiceras i blodet varefter blodprov tas vanligen efter tre respektive fyra timmar. Den takt med vilken iohexol försvinner ur blodet bestäms av njurarna eftersom ämnet fritt filtreras genom njurnystanet och därefter vare sig tas upp eller utsöndras i njurkanalerna. Vi jämförde med serum kreatinin, serum cystatin C, urin albumin/urin kreatinin, urin IgG/urin kreatinin samt tre sedan tidigare kända formler för uppskattning av GFR utifrån serum kreatinin och patientens längd. Det fanns ett samband mellan iohexol clearance och serum kreatinin, serum cystatin C samt de tre formlerna, men inte för de två urinproven. Trots detta samband var dock skillnaderna i hur noggrant de olika metoderna kunde förutse iohexol clearance väldigt stora. Ingen av dem kan ersätta en regelrätt mätning av filtrationen när stor noggrannhet krävs, såsom vid förskrivning av vissa läkemedel. I artikel III var ett mål för våra studier att kartlägga njurfunktionen vid diagnosen av en cancersjukdom hos barn och ungdomar. Tidigare studier för bedömning av njurfunktionen hos barn med cancer har ofta använt gamla normalvärden som utgångsvärden i stället för att göra nya mätningar. Vi kunde då påvisa ett tidigare inte beskrivet förhållande, nämligen att små barn, ofta med benmärgsengagemang, hade en förhöjd glomerulär filtration vid debuten av sin cancersjukdom. Denna hyperfiltration skulle kunna bero på en ökad omsättning av byggstenarna i äggviteämnen hos barn med stor tumörbörda. Fenomenet med hyperfiltration är känt hos patienter som får äggviterika måltider. Hos diabetiker vet man att hyperfiltrationen kan föregå en försämring av njurfunktionen med nedsatt filtration. I det fjärde och sista arbetet beskrev vi njurfunktionen hos barn med cancer före och upp till 7 år efter cytostatikabehandling. Vi kunde där konstatera att det fanns en viss njurpåverkan redan vid debuten i form av äggviteläckage. Denna påverkan var normaliserad vid uppföljningen hos de allra flesta. Enbart ett fåtal barn (6/69) hade en påverkad njurfunktion vid senaste uppföljningen. I en jämförelse med tidigare studier avseende njurpåverkan efter cytostatikabehandling hos barn kunde vi se en negativ effekt av vissa riskfaktorer, såsom viss cytostatikabehandling, bortoperation av ena njuren samt strålning. Med ledning av njurpåverkan redan vid diagnostillfället rekommenderar vi en utvärdering av njurfunktionen före, under och efter cytostatikabehandling, möjligen livslångt, för alla barn och ungdomar som behandlats för cancer, oavsett vilken typ av kemoterapi de får. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Dr Skinner, Roderick, Sir James Spence Institute of Child Health, Newcastle upon Tyne, UK
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Pediatrics, Pediatri, nefrologi, Urologi, nephrology, Urology, children, sequelae, pediatric oncology, chemotherapy, renal toxicity, malignancy, hyperfiltration, iohexol clearance, glomerular filtration rate, kidney disease, Glomerular proteinuria, tubular proteinuria
pages
128 pages
publisher
Department of Paediatrics, Lund University
defense location
Lecture Hall 1, University Hospital, Lund
defense date
2003-09-13 09:00:00
ISBN
91-628-5752-5
language
English
LU publication?
yes
additional info
Article: I. Hjorth L, Helin I, Grubb A. Age-related reference limits for urine levels of albumin, orosomucoid, immunoglobulin G and protein HC in children. Scand J Clin Lab Invest 2000; 60: 65-74.a Article: II. Hjorth L, Wiebe T, Karpman D. Correct evaluation of renal glomerular filtration rate requires clearance assays. Pediatr Nephrol 2002; 17: 847-851.b Article: III. Hjorth L, Wiebe T, Karpman D. Renal hyperfiltration at diagnosis in younger children with malignancies. Submitted, 2003. Article: IV. Hjorth L, Garwicz S, Wiebe T, Karpman D. A prospective evaluation of kidney function before and after chemotherapy in children with cancer. Submitted, 2003.
id
e87c8f15-a19c-44fc-9b9a-067120e08c94 (old id 466010)
date added to LUP
2016-04-04 12:05:07
date last changed
2018-11-21 21:08:54
@phdthesis{e87c8f15-a19c-44fc-9b9a-067120e08c94,
 abstract   = {Evaluation of long-term side effects of treatment is important due to the growing number of childhood cancer survivors. How kidney function is affected over time needs to be clarified. In the first article, we investigated 247 healthy infants and children and established upper reference limits for several proteins in urine, to be used as markers for glomerular and tubular proteinuria in children with cancer. In the second article, we investigated if simpler methods could replace glomerular filtration rate (GFR) as measured by iohexol clearance in children with cancer. Examples of these methods are: serum creatinine and cystatin C, urine albumin/creatinine and IgG/creatinine, as well as three formulae for estimating GFR through serum creatinine and height. We found good correlation between GFR and all tests, except the urine protein/creatinine ratios, but the prediction of GFR was unsatisfactory with the variation being too large. In article III, we found hyperfiltration in 33 % of children at diagnosis, especially in younger children with bone marrow involvement. This was previously not described, and may be related to an increased protein turnover in children with large tumor burden. In the fourth article, long-term renal affection in 69 children with cancer was studied for up to 7 years after end of treatment. Of proposed risk factors, ifosfamide treatment with or without cisplatin, radiation and nephrectomy affected GFR the most. In 6/69 children we found persistent changes in renal function. We conclude that renal function should be monitored long-term after end of potentially nephrotoxic cancer treatment.},
 author    = {Hjorth, Lars},
 isbn     = {91-628-5752-5},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Paediatrics, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {A Study of Renal Function in Children with Cancer},
 year     = {2003},
}