Advanced

Skin fibrosis, internal organ involvement and auto antibodies in systemic sclerosis: longitudinal development and impact on survival

Hesselstrand, Roger LU (2003)
Abstract
Systemic sclerosis (SSc) is a connective tissue disease with a highly variable prognosis. Since new treatment strategies are emerging, there is a need for prognostic markers in order to help allocate patients to the optimal treatment. When comparison is made to the general population, there is an increased mortality rate in this study, both in the series as a whole and in the subgroups of men and women, and of the diffuse and limited skin involvement variations of the disease. Five- and 10-year survival rates are 86% and 69% respectively. There is a need for early detection, since pulmonary complications, related either to interstitial or vascular lung disease, account for half of the deaths. Treating patients suffering interstitial lung... (More)
Systemic sclerosis (SSc) is a connective tissue disease with a highly variable prognosis. Since new treatment strategies are emerging, there is a need for prognostic markers in order to help allocate patients to the optimal treatment. When comparison is made to the general population, there is an increased mortality rate in this study, both in the series as a whole and in the subgroups of men and women, and of the diffuse and limited skin involvement variations of the disease. Five- and 10-year survival rates are 86% and 69% respectively. There is a need for early detection, since pulmonary complications, related either to interstitial or vascular lung disease, account for half of the deaths. Treating patients suffering interstitial lung disease with cyclophosphamide did not increase the risk of developing malignancies. Auto antibodies serve as valuable indicators in predicting organ involvement and death. A nucleolar immunofluorescence pattern, anti histone antibodies, male gender, diffuse skin involvement, and the involvement of the kidneys, the heart or the interstitial or vascular involvement of the lungs, are all associated with an increased risk of death. High fibroblast production of versican and biglycan in cell culture are associated with increasing skin echogenicity, when measured by high-frequency (20 MHz) ultrasound, and may predict a more progressive skin involvement. Biglycan production was greater in the earlier stages of the disease and may be involved in the initial steps of the fibrotic process. Pulmonary arterial hypertension, when measured by Doppler echocardiography, is common and progressive in SSc. Age and the presence of interstitial lung disease increase the risk of developing pulmonary arterial hypertension. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Hudfibros, inre organengagemang och autoantikroppar vid systemisk skleros: longitudinell utveckling och effekt på överlevnad. Systemisk skleros kallas ofta för sklerodermi. Sjukdomen tillhör de systemiska bindvävssjukdomarna och handläggs i Sverige oftast av reumatologer. Kardinalsymtomet vid sklerodermi är förhårdnad hud vilket gett sjukdomen den dess namn. Sklero betyder hård och derma betyder hud. Utbredningen av hudengagemanget är basen för indelningen av sjukdomens två olika former, begränsad sklerodermi (lSSc), där huden på armar, ben och ansikte är involverad, samt diffus sklerodermi (dSSc) där även huden på bålen är drabbad. Hudens ökade tjocklek och hårdhet beror under de första... (More)
Popular Abstract in Swedish

Hudfibros, inre organengagemang och autoantikroppar vid systemisk skleros: longitudinell utveckling och effekt på överlevnad. Systemisk skleros kallas ofta för sklerodermi. Sjukdomen tillhör de systemiska bindvävssjukdomarna och handläggs i Sverige oftast av reumatologer. Kardinalsymtomet vid sklerodermi är förhårdnad hud vilket gett sjukdomen den dess namn. Sklero betyder hård och derma betyder hud. Utbredningen av hudengagemanget är basen för indelningen av sjukdomens två olika former, begränsad sklerodermi (lSSc), där huden på armar, ben och ansikte är involverad, samt diffus sklerodermi (dSSc) där även huden på bålen är drabbad. Hudens ökade tjocklek och hårdhet beror under de första månaderna eller åren på en ökad mängd vätska och celler från kroppens immunsystem. Efterhand försvinner en del av vätskan, men istället ökar halten av bindvävsmolekyler tillverkade av bindvävsceller, fibroblaster. Dessa bindvävsmolekyler tillhör bl a grupperna kollagen och proteoglycan. De fungerar som kroppens stödjevävnad men har även via sin struktur möjlighet att reglera olika cellers funktioner. En ökad mängd bindväv kan förutom i huden även ses i kroppens inre organ och innebär då ofta en försämrad funktion av dessa. Det andra kardinalsymtomet vid sklerodermi är för Raynaud’s fenomen. Det orsakas av en onormalt kraftig kärlsammandragande effekt av kyla i huden. Även vid lindrig kyla eller små temperaturfall blir t ex fingrar och tår blå och vita. Vid sklerodermi är inte bara den kärlsammandragande effekten ökad, utan dessa patienter har även strukturella förändringar i kärlen som därför blir smalare och släpper igenom mindre mängd blod. Dessa kärlförändringar inträffar inte enbart i hud utan även i inre organ som njurar och lungor. Sklerodermi är en förhållandevis ovanlig sjukdom, sannolikt insjuknar färre än 100 patienter årligen i Sverige. Sen 20 år tillbaka har dock reumatologiska kliniken i Lund tagit hand om allt fler patienter med denna sjukdom, vilket varit en förutsättning för att arbeten som detta har kunnat bli av. Avhandlingens syfte har varit att studera överlevnaden hos patienter med sklerodermi samt identifiera faktorer av prognostisk betydelse för att kunna skräddarsy behandling och information till den individuelle patienten. I denna sammanställning framkommer att patienter med sklerodermi har kortare överlevnad än friska jämnåriga. Fem år efter diagnos lever 86% av patienterna och tio år efter diagnos lever 69%. Hälften av dödsfallen var orsakade av komplikationer från lungorna; bindvävsinväxt i lungorna, lunginflammation, lungcancer och förhöjt blodtryck i lungkretsloppet. Manligt kön, utbrett hudengagemang, kärnantikroppar med sk ”nukleolärt” utseende samt histonantikroppar är variabler som redan vid diagnostillfället innebär en sämre prognos. Vid cellodlingsförsök sågs dessutom ett samband mellan hastigheten av hudutvecklingen och bindvävsmolekylerna versican och biglycan som skulle kunna vara av betydelse för sjukdomens utveckling. Särskilt dålig prognos har de patienter som utvecklar förhöjt blodtryck i lungkretsloppet. Genom upprepade mätningar av detta har vi sett att det är vanligare än man tidigare trott samt att trycket ofta stiger efter hand. Du som finner detta intressant och vill lära Dig mer kan få mer information på www.scleroderma.org, www.sos/smkh/2001-29-138/2001-29-138.htm eller söka arbete hos oss. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Denton, Christopher, PhD FRCP, Royal Free and University College Medical School, London, UK
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
muscle system, rheumatology locomotion, Skelett, muskelsystem, reumatologi, Skeleton, proteoglycan, pulmonary hypertension, organ involvement, auto antibodies, survival, systemic sclerosis, prognosis
pages
88 pages
publisher
Roger Hesselstrand, Department of Rheumatology, Lund University Hospital,
defense location
the Department of Rheumatology
defense date
2003-12-06 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUMEDW/(MERK-1014)
ISBN
91-628-5817-3
language
English
LU publication?
yes
additional info
Article: I. Hesselstrand R, Scheja A, Åkesson A. Mortality and causes of death in a Swedish series of systemic sclerosis patients. Ann Rheum Dis 1998; 57:682-686.II. Hesselstrand R, Scheja A, Shen GQ, Wiik A, Åkesson A. The association of antinuclear antibodies with organ involvement and survival in systemic sclerosis. Rheumatology 2003; 42:534-540.III. Hesselstrand R, Westergren-Thorsson G, Scheja A, Wildt M, Åkesson A. The association between changes in skin echogenicity and the fibroblast production of biglycan and versican in systemic sclerosis. Clin Exp Rheum 2002; 20:301-308.IV. Hesselstrand R, Ekman R, Eskilsson J, Isaksson A, Scheja A, Öhlin AK, Åkesson A. The longitudinal development of pulmonary arterial systolic pressure in 227 consecutive patients with systemic sclerosis 1992-2001. Manuscript.
id
6a3df2eb-dce0-4c51-aa63-941c3a48391f (old id 466378)
date added to LUP
2016-04-04 11:10:10
date last changed
2018-11-21 21:03:05
@phdthesis{6a3df2eb-dce0-4c51-aa63-941c3a48391f,
 abstract   = {Systemic sclerosis (SSc) is a connective tissue disease with a highly variable prognosis. Since new treatment strategies are emerging, there is a need for prognostic markers in order to help allocate patients to the optimal treatment. When comparison is made to the general population, there is an increased mortality rate in this study, both in the series as a whole and in the subgroups of men and women, and of the diffuse and limited skin involvement variations of the disease. Five- and 10-year survival rates are 86% and 69% respectively. There is a need for early detection, since pulmonary complications, related either to interstitial or vascular lung disease, account for half of the deaths. Treating patients suffering interstitial lung disease with cyclophosphamide did not increase the risk of developing malignancies. Auto antibodies serve as valuable indicators in predicting organ involvement and death. A nucleolar immunofluorescence pattern, anti histone antibodies, male gender, diffuse skin involvement, and the involvement of the kidneys, the heart or the interstitial or vascular involvement of the lungs, are all associated with an increased risk of death. High fibroblast production of versican and biglycan in cell culture are associated with increasing skin echogenicity, when measured by high-frequency (20 MHz) ultrasound, and may predict a more progressive skin involvement. Biglycan production was greater in the earlier stages of the disease and may be involved in the initial steps of the fibrotic process. Pulmonary arterial hypertension, when measured by Doppler echocardiography, is common and progressive in SSc. Age and the presence of interstitial lung disease increase the risk of developing pulmonary arterial hypertension.},
 author    = {Hesselstrand, Roger},
 isbn     = {91-628-5817-3},
 language   = {eng},
 publisher  = {Roger Hesselstrand, Department of Rheumatology, Lund University Hospital,},
 school    = {Lund University},
 title    = {Skin fibrosis, internal organ involvement and auto antibodies in systemic sclerosis: longitudinal development and impact on survival},
 year     = {2003},
}