Advanced

Taking Time and Making Journeys: Narratives on Self and the Other among Backpackers

Elsrud, Torun LU (2004) In Lund Dissertations in Sociology 56.
Abstract
This work addresses the phenomenon of long-term, so-called ‘independent’ travelling, or backpacking, often to destinations described as the ‘third world’. It regards backpacker journeys as arenas for identity work, for expressing individuality and a ‘strong character’. Rather than merely being a parenthetic detour in time and space a backpacker’s trip to the tropics can be understood as a creative effort by the individual to regain the control over time and space thought to be lost in places travellers call home. Yet, at the same time, backpacking reproduces structures of power, through (re)constructing the image of a ‘primitive other’ upon which much of a successful ‘western identity’ rests. The success is, however, not only dependent... (More)
This work addresses the phenomenon of long-term, so-called ‘independent’ travelling, or backpacking, often to destinations described as the ‘third world’. It regards backpacker journeys as arenas for identity work, for expressing individuality and a ‘strong character’. Rather than merely being a parenthetic detour in time and space a backpacker’s trip to the tropics can be understood as a creative effort by the individual to regain the control over time and space thought to be lost in places travellers call home. Yet, at the same time, backpacking reproduces structures of power, through (re)constructing the image of a ‘primitive other’ upon which much of a successful ‘western identity’ rests. The success is, however, not only dependent upon inventing and encountering ‘primitive’ others but also upon the gender of the traveller as well as the competence in mastering manifestations of adventure and risk. The work argues, for instance, that stereotype expectations of femininity (and masculinity) make female ‘adventurism’ into a challenge beyond the actual (or faked) ordeals encountered on the road. Adventurous women are forced to negotiate and balance between expectations placed upon them as (non-adventurous) females and as adventurous travellers. The arguments rest upon the ontological and epistemological conviction that individuals are creative, making the most out of the tools for identity work which society supplies them with. However, in the process of individual self-articulation, structures are both maintained and altered. Consequently, it is through studying individuals and their products/expressions (such as media texts or choice of clothing, food or ‘proper’ transport) that information can be gathered concerning individual thoughts and actions and the structures within which these are manifested. Such an undertaking has been accomplished within this project by means of a qualitative, ethnographically influenced approach, including interviews with backpackers, observations in backpacker areas and analysis of travel media. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Att packa ryggsäcken och resa till tropikerna, till vad man ofta kallar ‘tredje världen’ för en längre tids vistelse anses ofta vara av avsevärd betydelse för en individs identitet och framtida liv. För många resenärer upplevs resan som ett sätt att ta kontroll över den egna tiden och rörelsen, en kontroll som betraktas som en bristvara i de miljöer resenärerna kommer från. Resan kan på så sätt ses som en reaktion mot ett samhälle där människor upplever en brist på kontroll över den egna identiteten, en brist på att vara sedd och uppskattad för den man är. Genom att ta kontroll över tiden och rummet manifesterar individen således en identitetsberättelse i vilken förmedlas ett budskap om... (More)
Popular Abstract in Swedish

Att packa ryggsäcken och resa till tropikerna, till vad man ofta kallar ‘tredje världen’ för en längre tids vistelse anses ofta vara av avsevärd betydelse för en individs identitet och framtida liv. För många resenärer upplevs resan som ett sätt att ta kontroll över den egna tiden och rörelsen, en kontroll som betraktas som en bristvara i de miljöer resenärerna kommer från. Resan kan på så sätt ses som en reaktion mot ett samhälle där människor upplever en brist på kontroll över den egna identiteten, en brist på att vara sedd och uppskattad för den man är. Genom att ta kontroll över tiden och rummet manifesterar individen således en identitetsberättelse i vilken förmedlas ett budskap om individuell styrka och självkontroll. I synnerhet äventyrliga resor fungerar som tecken på en statusfylld och stark identitet och kan, tror flera resenärer, fungera som en identitetsmarkör långt efter att resan är avslutad. Dock fungerar inte äventyrsberättelsen lika väl för alla. I den här avhandlingen diskuteras också äventyrliga kvinnors balansakt mellan kulturella förväntningar på hur en kvinna bör och kan uppträda och på hur en riktig äventyrare ska agera. Avhandlingen beskriver hur kvinnliga resenärer hittar olika strategier för att förhålla sig till dessa motstridiga förväntningar. Medan några strategier tycks vidmakthålla beskrivningar av kvinnor som mindre modiga och rörliga än män får andra strategier en motsatt innebörd. Dessa utmanar det manliga äventyrsidealet och ger uttryck för en kvinnlig frigörelse från stereotypa förväntningar och beskrivningar. Resans olika aktiviteter är inte bara av stor betydelse för hur enskilda resenärer skapar sina egna identiteter och livsberättelser. Resans moment utgör också fundament för skapandet och upprätthållandet av en kollektiv ‘västerländsk’ identitet. Avhandlingen diskuterar hur den här typen av resande – liksom andra former av turism – innehåller flera primitivistiska drag. Dessa kommer till uttryck genom starka sympatier för men också fördomar mot de människor som lever i många av de länder resenärerna besöker. Idealisering och förlöjligande av människor som lever fattigare, annorlunda och mer ‘naturnära’ är två sidor av samma primitivismmynt som kommer till uttryck i såväl intervjuer som i resejournalistik. Dessa människor ställs i skarp kontrast till resenärens ‘västvärld’ som konstrueras som oäkta men dock framåt, progressiv och utvecklad. Givet den ekonomiska globala obalans som råder, där vissa grupper/nationer med ekonomins och teknologins hjälp kontrollerar både luftrummet och innehållet i många av de medier som profiterar på turism, så bidrar detta konstruerande av den ‘andra’ i ’tredje världen’ till en fortsatt skev maktfördelning. Således kan man se den här typen av resande, liksom andra turismformer som vitala delar i ett upprätthållande av en global maktstruktur och i en pågående konstruktion av ‘väst’ som den globala skapelsens krona. Avhandlingen bygger på ett kvalitativt, etnografiskt präglat arbetssätt, bestående av fältarbete, intervjuer med långtidsresenärer och analys av sådana medier som vänder sig till turistande nordvästeuropéer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Eade, John, Roehampton University of Surrey, GB
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Sociology, Sociologi, other, backpacking, primitivism, risk, time, tourism, gender, adventure
in
Lund Dissertations in Sociology
volume
56
pages
225 pages
publisher
Department of Sociology, Lund University
defense location
Carolinasalen, Kungshuset, Lund
defense date
2004-02-19 13:00:00
external identifiers
 • other:SRN/LUSADG/SASO-04/1156/SE
ISSN
1102-4712
ISBN
91-7267-164-5
language
English
LU publication?
yes
additional info
The dissertation is a mixture of published articles, forthcoming articles and chapters written specifically with the dissertation in mind. Elsrud, Torun (1998) ‘Time Creation in Travelling: The Taking and Making of Time among Women Backpackers’, in Time & Society 7(2): 309-334. Elsrud, Torun (2001) ‘Risk Creation in Traveling – Backpacker Adventure Narration’, in Annals of Tourism Research 28(3):597-617. Elsrud, Torun (forthcoming 2004) ’Gender Creation in Travelling or the Art of Transforming the Adventuress’ in K. Meethan, A. Anderson and S. Miles (eds) Tourism Consumption and Representation: Narratives of place and self. Wallingford: CAB International.
id
183bf8b8-70e5-4a56-acba-0fddbbbcc1a6 (old id 466620)
date added to LUP
2016-04-01 15:38:51
date last changed
2019-05-21 15:52:18
@phdthesis{183bf8b8-70e5-4a56-acba-0fddbbbcc1a6,
 abstract   = {This work addresses the phenomenon of long-term, so-called ‘independent’ travelling, or backpacking, often to destinations described as the ‘third world’. It regards backpacker journeys as arenas for identity work, for expressing individuality and a ‘strong character’. Rather than merely being a parenthetic detour in time and space a backpacker’s trip to the tropics can be understood as a creative effort by the individual to regain the control over time and space thought to be lost in places travellers call home. Yet, at the same time, backpacking reproduces structures of power, through (re)constructing the image of a ‘primitive other’ upon which much of a successful ‘western identity’ rests. The success is, however, not only dependent upon inventing and encountering ‘primitive’ others but also upon the gender of the traveller as well as the competence in mastering manifestations of adventure and risk. The work argues, for instance, that stereotype expectations of femininity (and masculinity) make female ‘adventurism’ into a challenge beyond the actual (or faked) ordeals encountered on the road. Adventurous women are forced to negotiate and balance between expectations placed upon them as (non-adventurous) females and as adventurous travellers. The arguments rest upon the ontological and epistemological conviction that individuals are creative, making the most out of the tools for identity work which society supplies them with. However, in the process of individual self-articulation, structures are both maintained and altered. Consequently, it is through studying individuals and their products/expressions (such as media texts or choice of clothing, food or ‘proper’ transport) that information can be gathered concerning individual thoughts and actions and the structures within which these are manifested. Such an undertaking has been accomplished within this project by means of a qualitative, ethnographically influenced approach, including interviews with backpackers, observations in backpacker areas and analysis of travel media.},
 author    = {Elsrud, Torun},
 isbn     = {91-7267-164-5},
 issn     = {1102-4712},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Sociology, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Dissertations in Sociology},
 title    = {Taking Time and Making Journeys: Narratives on Self and the Other among Backpackers},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4440256/8865603.pdf},
 volume    = {56},
 year     = {2004},
}