Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

KONFLIKTERNA I SKOGEN : – EN ANALYS AV REGELKONFLIKTER OCH MYNDIGHETSAGERANDE

Treschow, Anna LU ; Bengtsson, Ingemar LU orcid ; Norén, Eric LU and Sjöstrand, Malin LU (2021) In Juridisk Publikation 2021(1). p.83-113
Abstract (Swedish)
Vi har undersökt orsaken till de pågående kon!ikterna mellan skogsägare och
skogsvårdande myndigheter angående tillämpningen av artskyddsförordningen.
Vi konstaterar att myndigheterna i ett internt projekt har utvecklat en tillämp-
ning av artskyddsförordningen som saknar stöd i gängse rättskällor, som lagtext,
förarbeten och praxis. Tillämpningen etablerades i internt framtagna riktlinjer för
handläggning av artskyddsärenden. Vi konstaterar att den nya tillämpningen kon-
sekvent är till nackdel för den enskilde skogsbrukaren. De viktigaste punkterna är
a) en försämrad möjlighet att få ersättning vid nekad skogsbruksåtgärd, b) svårighet
att av myndigheten få svar på vad som gäller och c) en utökad... (More)
Vi har undersökt orsaken till de pågående kon!ikterna mellan skogsägare och
skogsvårdande myndigheter angående tillämpningen av artskyddsförordningen.
Vi konstaterar att myndigheterna i ett internt projekt har utvecklat en tillämp-
ning av artskyddsförordningen som saknar stöd i gängse rättskällor, som lagtext,
förarbeten och praxis. Tillämpningen etablerades i internt framtagna riktlinjer för
handläggning av artskyddsärenden. Vi konstaterar att den nya tillämpningen kon-
sekvent är till nackdel för den enskilde skogsbrukaren. De viktigaste punkterna är
a) en försämrad möjlighet att få ersättning vid nekad skogsbruksåtgärd, b) svårighet
att av myndigheten få svar på vad som gäller och c) en utökad börda för utrednin-
gar och bevisföring för den enskilde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
Äganderätt, Skogsbruk, Rättssäkerhet, Rättstillämpning
in
Juridisk Publikation
volume
2021
issue
1
pages
83 - 113
ISSN
2000-2920
project
Håller äganderätten till skogsmark på att urholkas?
language
Swedish
LU publication?
yes
id
4748a260-920a-46f2-9163-8303dcb59308
date added to LUP
2021-08-09 15:44:50
date last changed
2021-08-10 09:31:25
@article{4748a260-920a-46f2-9163-8303dcb59308,
 abstract   = {{Vi har undersökt orsaken till de pågående kon!ikterna mellan skogsägare och <br/>skogsvårdande myndigheter angående tillämpningen av artskyddsförordningen. <br/>Vi konstaterar att myndigheterna i ett internt projekt har utvecklat en tillämp-<br/>ning av artskyddsförordningen som saknar stöd i gängse rättskällor, som lagtext, <br/>förarbeten och praxis. Tillämpningen etablerades i internt framtagna riktlinjer för <br/>handläggning av artskyddsärenden. Vi konstaterar att den nya tillämpningen kon-<br/>sekvent är till nackdel för den enskilde skogsbrukaren. De viktigaste punkterna är <br/>a) en försämrad möjlighet att få ersättning vid nekad skogsbruksåtgärd, b) svårighet <br/>att av myndigheten få svar på vad som gäller och c) en utökad börda för utrednin-<br/>gar och bevisföring för den enskilde.}},
 author    = {{Treschow, Anna and Bengtsson, Ingemar and Norén, Eric and Sjöstrand, Malin}},
 issn     = {{2000-2920}},
 keywords   = {{Äganderätt; Skogsbruk; Rättssäkerhet; Rättstillämpning}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{1}},
 pages    = {{83--113}},
 series    = {{Juridisk Publikation}},
 title    = {{KONFLIKTERNA I SKOGEN : – EN ANALYS AV REGELKONFLIKTER OCH MYNDIGHETSAGERANDE}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/101035294/Konflikterna_i_skogen_JP.pdf}},
 volume    = {{2021}},
 year     = {{2021}},
}