Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Determination and control of some pollutants in indoor environments

Markowicz, Pawel LU (2014) In Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2014:129.
Abstract
Unsatisfactory indoor air quality (IAQ) may result from polluting emissions that are spread from building materials such as volatile organic compounds (VOCs) and/or microbial components or from various kinds of human activity such as smoking. Different methods are available to limit the exposure to unwanted pollutants and improve human wellbeing and health.

One goal of this thesis was to determine two microbial markers (3-hydroxy fatty acids of bacterial lipopolysaccharide and ergosterol of fungal biomass) in waterpipe smoke. A second goal was to study the influence of relative humidity (RH) on room air concentrations of VOCs. A third goal was to study the performance of a new device called the surface emissions trap (cTrap) in... (More)
Unsatisfactory indoor air quality (IAQ) may result from polluting emissions that are spread from building materials such as volatile organic compounds (VOCs) and/or microbial components or from various kinds of human activity such as smoking. Different methods are available to limit the exposure to unwanted pollutants and improve human wellbeing and health.

One goal of this thesis was to determine two microbial markers (3-hydroxy fatty acids of bacterial lipopolysaccharide and ergosterol of fungal biomass) in waterpipe smoke. A second goal was to study the influence of relative humidity (RH) on room air concentrations of VOCs. A third goal was to study the performance of a new device called the surface emissions trap (cTrap) in controlling indoor pollutants.

Smoking waterpipe was found to generate a bioaerosol rich in microbial components, policyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and small size particles. Rapidly increasing RH was found to influence air concentrations of VOCs emitted from building materials as studied both in a climate chamber and in a room with dampness-related floor emissions. The cTrap cloth was found to be efficient in reducing emissions of VOCs, stopping mycotoxins, and improving the perceived IAQ in a damp school building. The device was proved to be efficient in reducing and trapping moisture-driven floor emissions. Preliminary results also showed that the cloth may be used in reducing smoking generated VOCs and particles which may migrate between rooms within a building. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Det är känt att kvalitén på inomhusluften har en avgörande betydelse för folkhälsan bla avseende astma, eksem samt luftvägsinfektioner. Detta är ett för samhället mycket kostsamt problem.I avhandlingen har studerats vissa luftföroreningar inomhus som kan bli följden av att en byggnad drabbats av fuktskada. När fukt påverkar byggnadsmaterial frigörs och bildas en rad organiska ämnen, såsom olika reaktions- och nedbrytningsprodukter, mögelämnen mm, som sprids i luften inomhus. I avhandlingen visas att resultaten från luftmätningar inomhus avseende vissa sådana ämnen starkt påverkas av den relativa fuktigheten vilket är ett fynd av stor betydelse då sådana mätningar ofta används... (More)
Popular Abstract in Swedish

Det är känt att kvalitén på inomhusluften har en avgörande betydelse för folkhälsan bla avseende astma, eksem samt luftvägsinfektioner. Detta är ett för samhället mycket kostsamt problem.I avhandlingen har studerats vissa luftföroreningar inomhus som kan bli följden av att en byggnad drabbats av fuktskada. När fukt påverkar byggnadsmaterial frigörs och bildas en rad organiska ämnen, såsom olika reaktions- och nedbrytningsprodukter, mögelämnen mm, som sprids i luften inomhus. I avhandlingen visas att resultaten från luftmätningar inomhus avseende vissa sådana ämnen starkt påverkas av den relativa fuktigheten vilket är ett fynd av stor betydelse då sådana mätningar ofta används för bedömning av luftkvalitén och får styra efterföljande åtgärder. En ny metod och ett nytt material, den så-kallade cTrap-duken, utvecklades och tillämpades för att reducera luftkoncentrationerna av ämnen som sprids från ytor inomhus (golv, väggar och tak), framför allt vid fuktskada, och som därför kan komma att spela en stor roll i strävan efter en förbättrad folkhälsa. cTrap-duken visade sig kunna reducera luftkoncentrationerna av sådana föroreningar med upp till 100%.cTrap-duken visade sig också vara effektiv för att stoppa partiklar och organiska ämnen i tobaksrök. I avhandlingen har särskilt studerats rök från vattenpipa eftersom denna typ av tobaksrökning blir alltmer populär. Studierna visade att vattnet i vattenpipan kunde minska koncentrationerna i röken av vissa mikrobiella ämnen men att avsevärda koncentrationer av sådana ämnen samt av vissa polyaromatiska kolväten ändå kvarstår i röken.De resultat som vunnits av detta avhandlingsarbete kan komma att förbättra möjligheterna att snabbt och enkelt återställa en god luftkvalité inomhus efter att en byggnad drabbats av fuktskada. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Górny, Rafał, Central Institute for Labour Protection, National Research Institute Warszawa, Poland
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
indoor air quality, indoor pollutants, dampness, purification, tobacco smoke
in
Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2014:129
pages
92 pages
publisher
Division of Medical Microbiology
defense location
Rune Grubb Lecture Hall Sölvegatan 23
defense date
2014-11-28 09:00:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-7619-058-6
language
English
LU publication?
yes
id
f4f2f9fe-4381-438e-a14e-3c936acde18e (old id 4770127)
date added to LUP
2016-04-01 13:31:16
date last changed
2019-05-22 04:57:50
@phdthesis{f4f2f9fe-4381-438e-a14e-3c936acde18e,
 abstract   = {{Unsatisfactory indoor air quality (IAQ) may result from polluting emissions that are spread from building materials such as volatile organic compounds (VOCs) and/or microbial components or from various kinds of human activity such as smoking. Different methods are available to limit the exposure to unwanted pollutants and improve human wellbeing and health.<br/><br>
One goal of this thesis was to determine two microbial markers (3-hydroxy fatty acids of bacterial lipopolysaccharide and ergosterol of fungal biomass) in waterpipe smoke. A second goal was to study the influence of relative humidity (RH) on room air concentrations of VOCs. A third goal was to study the performance of a new device called the surface emissions trap (cTrap) in controlling indoor pollutants.<br/><br>
Smoking waterpipe was found to generate a bioaerosol rich in microbial components, policyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and small size particles. Rapidly increasing RH was found to influence air concentrations of VOCs emitted from building materials as studied both in a climate chamber and in a room with dampness-related floor emissions. The cTrap cloth was found to be efficient in reducing emissions of VOCs, stopping mycotoxins, and improving the perceived IAQ in a damp school building. The device was proved to be efficient in reducing and trapping moisture-driven floor emissions. Preliminary results also showed that the cloth may be used in reducing smoking generated VOCs and particles which may migrate between rooms within a building.}},
 author    = {{Markowicz, Pawel}},
 isbn     = {{978-91-7619-058-6}},
 issn     = {{1652-8220}},
 keywords   = {{indoor air quality; indoor pollutants; dampness; purification; tobacco smoke}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Division of Medical Microbiology}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series}},
 title    = {{Determination and control of some pollutants in indoor environments}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/3421119/4770166.pdf}},
 volume    = {{2014:129}},
 year     = {{2014}},
}