Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Psychosomatic aspects on diabetes and chronic pain Alexithymia, depression and salivary cortisol The Affect School and Script Analysis Therapy

Melin, Eva LU (2014) In Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2014:148.
Abstract
This thesis explores links between psyche and soma in diabetes and in chronic benign

pain (CBP). Interventions with Affect School and Script Analysis (ASSA) compared to

Basic Body Awareness Therapy (BBAT) are tried.

In a feasibility and treatment efficacy study we offered ASSA to 59 patients with CBP,

and 54 (92%) completed. Alexithymia prevalence went from 33% to 11% (p = 0.013),

depression from 59% to 48% (p = 0.18), and anxiety from 78% to 50% (p = 0.002) in

46 respondents, and social relations improved (p <0.001).

We have established a protocol of a treatment efficacy, multicenter, open-labelled,

randomized controlled trial with two intervention arms, ASSA and... (More)
This thesis explores links between psyche and soma in diabetes and in chronic benign

pain (CBP). Interventions with Affect School and Script Analysis (ASSA) compared to

Basic Body Awareness Therapy (BBAT) are tried.

In a feasibility and treatment efficacy study we offered ASSA to 59 patients with CBP,

and 54 (92%) completed. Alexithymia prevalence went from 33% to 11% (p = 0.013),

depression from 59% to 48% (p = 0.18), and anxiety from 78% to 50% (p = 0.002) in

46 respondents, and social relations improved (p <0.001).

We have established a protocol of a treatment efficacy, multicenter, open-labelled,

randomized controlled trial with two intervention arms, ASSA and BBAT. Inclusion

criteria: T1D or T2D; HbA1c ≥62.5 mmol/mol; psychological symptoms; age 18-59

years; diabetes duration ≥1 year. Exclusion criteria: pregnancy; severe somatic or

psychiatric disorder; cognitive deficiency; inadequate knowledge of Swedish. Primary

outcome measure: depression prevalence. Secondary outcome measures: HbA1c,

midnight salivary cortisol (MSC), alexithymia and anxiety prevalence, self-image

measures, diabetes complications and mortality in 6 year follow up.

In a cross sectional study of 292 T1D patients, associations between high HbA1c and

psychological factors, life style factors and obesity were tried. 80 patients (27%) had

HbA1c >70 mmol/mol, which was associated with depression (AOR 4.8), abdominal

obesity (AOR 4.3), and smoking (AOR 3.0). Alexithymia and anxiety were linked with

depression.

In a cross sectional study of 196 T1D patients, associations between high MSC (≥9.3

nmol/L), depression, HbA1c, and intra individual, behavioural and environmental

factors were explored. 34 patients (17%) had MSC ≥9.3 nmol/L, which was associated

with smoking (AOR 5.5), spring season (AOR 4.3), physical inactivity (AOR 3.9),

depression (AOR 3.1), and older age (AOR 1.08; (per year)). HbA1c >70 mmol/mol

(AOR 4.2) and MSC ≥9.3 nmol/L (AOR 4.4) were independently linked with

depression.

Conclusions are that alexithymia was linked with depression, which in sum was

associated with both high HbA1c and high MSC in T1D patients. ASSA showed

reduced alexithymia, anxiety and depression and improved social relations in CBP

patients. ASSA for selected patients with diabetes will be further evaluated in an RCT. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Alexitymi, stress, depression, kortisol och diabetes

Alexitymi är ett relativt nytt begrepp som konstruerades 1973 av en psykoanalytiker vid

namn Sifnoes, och betyder ordagrant ”inga ord för känslor”. Alexitymi innebär

framförallt svårigheter att känna igen och beskriva känslor, och dessutom svårigheter

att skilja kroppsliga uttryck för känslor från sjukdomssymptom. Man har tidigare sett

en ökad förekomst av alexitymi vid depression, ångest, och kronisk smärta.

Vid stress påverkas flera olika delar av hjärnan och flera hormonsystem. Syftet med

dessa förändringar är att underlätta överlevnad i hotfulla situationer.... (More)
Popular Abstract in Swedish

Alexitymi, stress, depression, kortisol och diabetes

Alexitymi är ett relativt nytt begrepp som konstruerades 1973 av en psykoanalytiker vid

namn Sifnoes, och betyder ordagrant ”inga ord för känslor”. Alexitymi innebär

framförallt svårigheter att känna igen och beskriva känslor, och dessutom svårigheter

att skilja kroppsliga uttryck för känslor från sjukdomssymptom. Man har tidigare sett

en ökad förekomst av alexitymi vid depression, ångest, och kronisk smärta.

Vid stress påverkas flera olika delar av hjärnan och flera hormonsystem. Syftet med

dessa förändringar är att underlätta överlevnad i hotfulla situationer. Stresshormoner

frigörs, framförallt kortisol och noradrenalin. Andra hormoner som behövs förr tillväxt

och sexualitet hämmas. Sömnbehov och hunger undertrycks. Oro och rädsla aktiveras.

Depression och den akuta stressreaktionen har flera gemensamma egenskaper. Inte

minst viktigt är en ökad utsöndring av stresshormonet kortisol, som påverkar många

funktioner och organ i kroppen. Ökade mängder av kortisol höjer blodtrycket,

blodfetterna, blodsockret, bidrar till bukfetma, minskar muskelmassan, och ökar risken

för benskörhet.

Man har i tidigare forskning visat att det är dubbelt så vanligt med depression hos

människor med diabetes än hos personer som inte har diabetes. Personer med både

depression och diabetes har en ökad risk för samtliga diabeteskomplikationer och har

en högre dödlighet.

Kronisk smärta

Personer med kronisk smärta har enligt tidigare forskning en ökad förekomst av

alexitymi, depression och ångest.

10

Affekter, Affektskola och Basal Kroppskännedom

När vi föds finns det inprogrammerat i oss människor en förmåga att känna vissa

grundaffekter. Till dessa räknas glädje, intresse, förvåning, ilska, oro, rädsla, skam, avsky

och smärta. Varje grundaffekt har ett specifikt program som inkluderar

ansiktsmimiken, kroppsspråket, rösten, autonoma nervsystemet och de olika

hormonsystemen. Grundaffekterna är till en början omedvetna, men med barnets

utveckling följer en förmåga att känna igen känslor och sätta ord på dem. Hur vi

hanterar våra känslor är beroende av vår livshistoria. Vår uppfostran och den kultur vi

lever i påverkar vilka mönster vi utvecklar för att hantera känslorna.

I affektskolan, som är en behandling 8 gånger i grupp, går vi systematiskt igenom de

kroppsliga uttrycken för de medfödda affekterna. Patienterna får träna på att identifiera

känslor och att beskriva dem i ord. Patienterna får också träna på att identifiera sina

egna inlärda mönster för hur de hanterar sina känslor. Detta fördjupas under 10

enskilda samtal med en terapeut där patienterna själva väljer en eller två affekter de vill

fördjupa sig i.

Vi har provat Affektskolan för patienter med kronisk smärta och vi såg en minskning

av alexitymi, ångest och depression. Många patienter rapporterade också att deras

sociala relationer förbättrades.

Vi har hos typ 1 diabetiker undersökt sambanden mellan långtidsvärdet för blodsockerkontrollen

(HbA1c) och psykologiska faktorer, livsstilsfaktorer och fetma. Vi

hittade lika starka samband mellan depression och dåligt reglerad diabetes som mellan

rökning, fetma och dåligt reglerad diabetes.

Vi gjorde ytterligare en studie där vi undersökte sambanden mellan hög utsöndring av

kortisol nattetid, och depression, livsstilsfaktorer, och omgivningsfaktorer. Det visade

sig då att högt natt-kortisol var relaterat till depression, rökning och fysisk inaktivitet.

Då depression hos diabetiker innebär en starkt ökad risk för diabeteskomplikationer,

ville vi pröva om Affektskolan skulle kunna bidra till en förbättring av den psykiska

hälsan och en förbättrad blodsockerkontroll. Vi har därför planerat en interventionsstudie

för patienter med diabetes som inte mår bra psykiskt, och som inte ligger bra i

sin sockerkontroll. I denna undersökning planerar vi att lotta patienterna till antingen

Basal Kroppskännedom eller Affektskola. Basal Kroppskännedom är en sjukgymnastisk

metod där man strävar efter en ökad integrering mellan kroppen och det egna ”självet”.

11

Slutsats

Affektskolan gav en minskning av alexitymi, ångest och depression hos smärtpatienter.

Depression hos diabetespatienterna var starkt relaterat till både dåligt reglerad

blodsockerkontroll och höga nivåer av stresshormonet kortisol nattetid. Båda

faktorerna kan påverka prognosen för personer med diabetes. Vi måste därför finna

metoder för att åtgärda den psykiska ohälsan. Eftersom Affektskolan hade en positiv

inverkan på den psykiska hälsan hos patienter med kronisk smärta, kan den därför vara

värd att prövas även för patienter med diabetes, dåligt reglerad blodsockerkontroll och

psykisk ohälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Wändell, Per, Sektionen för allmänmedicin. Institutionen för neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. KI
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
depression, Alexithymia, anxiety, chronic benign pain, diabetes mellitus, midnight salivary cortisol, HbA1c, RCT, Affect School, Basic Body Awareness, psychosomatics.
in
Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2014:148
pages
91 pages
publisher
Family Medicine, Clinical Sciences, Malmö
defense location
GK-salen BMC, Sölvegatan 19, Lund
defense date
2014-12-19 13:00:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-7619-077-7
language
English
LU publication?
yes
id
e115de1c-4aa4-4a2d-a2bf-3a1e961d82b1 (old id 4814284)
date added to LUP
2016-04-01 12:51:46
date last changed
2019-05-22 05:06:14
@phdthesis{e115de1c-4aa4-4a2d-a2bf-3a1e961d82b1,
 abstract   = {This thesis explores links between psyche and soma in diabetes and in chronic benign<br/><br>
pain (CBP). Interventions with Affect School and Script Analysis (ASSA) compared to<br/><br>
Basic Body Awareness Therapy (BBAT) are tried.<br/><br>
In a feasibility and treatment efficacy study we offered ASSA to 59 patients with CBP,<br/><br>
and 54 (92%) completed. Alexithymia prevalence went from 33% to 11% (p = 0.013),<br/><br>
depression from 59% to 48% (p = 0.18), and anxiety from 78% to 50% (p = 0.002) in<br/><br>
46 respondents, and social relations improved (p &lt;0.001).<br/><br>
We have established a protocol of a treatment efficacy, multicenter, open-labelled,<br/><br>
randomized controlled trial with two intervention arms, ASSA and BBAT. Inclusion<br/><br>
criteria: T1D or T2D; HbA1c ≥62.5 mmol/mol; psychological symptoms; age 18-59<br/><br>
years; diabetes duration ≥1 year. Exclusion criteria: pregnancy; severe somatic or<br/><br>
psychiatric disorder; cognitive deficiency; inadequate knowledge of Swedish. Primary<br/><br>
outcome measure: depression prevalence. Secondary outcome measures: HbA1c,<br/><br>
midnight salivary cortisol (MSC), alexithymia and anxiety prevalence, self-image<br/><br>
measures, diabetes complications and mortality in 6 year follow up.<br/><br>
In a cross sectional study of 292 T1D patients, associations between high HbA1c and<br/><br>
psychological factors, life style factors and obesity were tried. 80 patients (27%) had<br/><br>
HbA1c &gt;70 mmol/mol, which was associated with depression (AOR 4.8), abdominal<br/><br>
obesity (AOR 4.3), and smoking (AOR 3.0). Alexithymia and anxiety were linked with<br/><br>
depression.<br/><br>
In a cross sectional study of 196 T1D patients, associations between high MSC (≥9.3<br/><br>
nmol/L), depression, HbA1c, and intra individual, behavioural and environmental<br/><br>
factors were explored. 34 patients (17%) had MSC ≥9.3 nmol/L, which was associated<br/><br>
with smoking (AOR 5.5), spring season (AOR 4.3), physical inactivity (AOR 3.9),<br/><br>
depression (AOR 3.1), and older age (AOR 1.08; (per year)). HbA1c &gt;70 mmol/mol<br/><br>
(AOR 4.2) and MSC ≥9.3 nmol/L (AOR 4.4) were independently linked with<br/><br>
depression.<br/><br>
Conclusions are that alexithymia was linked with depression, which in sum was<br/><br>
associated with both high HbA1c and high MSC in T1D patients. ASSA showed<br/><br>
reduced alexithymia, anxiety and depression and improved social relations in CBP<br/><br>
patients. ASSA for selected patients with diabetes will be further evaluated in an RCT.},
 author    = {Melin, Eva},
 isbn     = {978-91-7619-077-7},
 issn     = {1652-8220},
 language   = {eng},
 publisher  = {Family Medicine, Clinical Sciences, Malmö},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series},
 title    = {Psychosomatic aspects on diabetes and chronic pain Alexithymia, depression and salivary cortisol The Affect School and Script Analysis Therapy},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/3018978/4814313.pdf},
 volume    = {2014:148},
 year     = {2014},
}