Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

LED-belysning och brukaren

Adanko, Cinna and Küller, Marianne LU (2014)
Abstract
Lighting research is diversified and includes theory and methodology from disciplines as different as technology, medicine and social sciences. There is also an expectation on research results to be directly applicable in real environments. The introduction of LED has furthermore made previous research on incandescent lamps, fluorescent lamps and other light sources, outdated. New knowledge – and new research – is needed.

An inventory of current LED-research was made during 2013. The result of this inventory is the basis of the research review here presented. The presentation includes more than 400 articles, reported under the headings: The biological clock; Flicker and dimming of LED: Energy efficiency: daylight and lighting... (More)
Lighting research is diversified and includes theory and methodology from disciplines as different as technology, medicine and social sciences. There is also an expectation on research results to be directly applicable in real environments. The introduction of LED has furthermore made previous research on incandescent lamps, fluorescent lamps and other light sources, outdated. New knowledge – and new research – is needed.

An inventory of current LED-research was made during 2013. The result of this inventory is the basis of the research review here presented. The presentation includes more than 400 articles, reported under the headings: The biological clock; Flicker and dimming of LED: Energy efficiency: daylight and lighting control; Colour rendering; Glare, and finally; Perceived lighting qualities.

Underlying theoretical considerations as well as actual knowledge are presented in the text of the different sections, and references are given to relevant research publications. All publications have been provided with two or more keywords in Swedish, describing the content of the publication. After the text given under each heading the references supporting this text are presented. In the final section all LED-publications are given in alphabetical order according to author and with keywords. (Less)
Abstract (Swedish)
Ljusforskning är om något diversifierad och omfattar teorier och metoder från skilda discipliner som teknik, medicin och samhällsvetenskap. Det finns också en förväntan att erhållna forskningsresultat skall kunna appliceras direkt i verkliga miljöer. I och med introduktionen av LED har många tidigare studier som behandlat glödlampor, lysrör och andra ljuskällor inaktualiserats. Ny kunskap - och ny forskning - krävs.

En inventering av aktuell humanrelaterad LED-forskning genomfördes under 2013. Med utgångspunkt i detta material har föreliggande forskningsöversikt sammanställts. Totalt omfattar denna drygt 400 artiklar, som redovisas under följande rubriker: Den biologiska klockan; Flimmer och dimring av LED; Energibesparing:... (More)
Ljusforskning är om något diversifierad och omfattar teorier och metoder från skilda discipliner som teknik, medicin och samhällsvetenskap. Det finns också en förväntan att erhållna forskningsresultat skall kunna appliceras direkt i verkliga miljöer. I och med introduktionen av LED har många tidigare studier som behandlat glödlampor, lysrör och andra ljuskällor inaktualiserats. Ny kunskap - och ny forskning - krävs.

En inventering av aktuell humanrelaterad LED-forskning genomfördes under 2013. Med utgångspunkt i detta material har föreliggande forskningsöversikt sammanställts. Totalt omfattar denna drygt 400 artiklar, som redovisas under följande rubriker: Den biologiska klockan; Flimmer och dimring av LED; Energibesparing: dagsljus och ljusstyrning; Färgåtergivning; Bländning och slutligen; Upplevda ljuskvaliteter.

Såväl bakomliggande teoretiska resonemang som det aktuella kunskapsläget redovisas i de olika avsnitten. Efter varje avsnitt ges också referenser till relevanta forskningspublikationer. Samtliga publikationer har försetts med två eller flera svenska nyckelord, som anger publikationens innehåll. Publikationerna har sedan delars in i kategorier enligt avsnitten ovan. Efter varje avsnitt redovisas de publikationer på vilka texten baserar sig, med nyckelord. I ett slutavsnitt redovisas samtliga LED-publikationer i alfabetisk ordning efter författare och med nyckelord. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Nyckelord [en] Lighting/indoors-outdoors, LED, Architecture, Humans, Litterature review, Perception, Non-visual effects, Health effects, Circadian rythms Nyckelord [sv] Belysning, Arkitektur, Människor, forskningsöversikt, icke-visuella effekter, hälsoeffekter, cirkadiska rytmer
pages
98 pages
publisher
Jönköping University
ISSN
1404-0018
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Environmental Psychology (011036009)
id
31853eb0-daa2-47fb-bb57-4b8835440601 (old id 4814334)
alternative location
http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:766209/FULLTEXT01.pdf
date added to LUP
2016-04-01 12:51:38
date last changed
2021-03-22 14:13:09
@techreport{31853eb0-daa2-47fb-bb57-4b8835440601,
 abstract   = {Lighting research is diversified and includes theory and methodology from disciplines as different as technology, medicine and social sciences. There is also an expectation on research results to be directly applicable in real environments. The introduction of LED has furthermore made previous research on incandescent lamps, fluorescent lamps and other light sources, outdated. New knowledge – and new research – is needed.<br/><br/>An inventory of current LED-research was made during 2013. The result of this inventory is the basis of the research review here presented. The presentation includes more than 400 articles, reported under the headings: The biological clock; Flicker and dimming of LED: Energy efficiency: daylight and lighting control; Colour rendering; Glare, and finally; Perceived lighting qualities.<br/><br/>Underlying theoretical considerations as well as actual knowledge are presented in the text of the different sections, and references are given to relevant research publications. All publications have been provided with two or more keywords in Swedish, describing the content of the publication. After the text given under each heading the references supporting this text are presented. In the final section all LED-publications are given in alphabetical order according to author and with keywords.},
 author    = {Adanko, Cinna and Küller, Marianne},
 institution = {Jönköping University},
 issn     = {1404-0018},
 language   = {swe},
 title    = {LED-belysning och brukaren},
 url     = {http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:766209/FULLTEXT01.pdf},
 year     = {2014},
}