Advanced

Pollen, luftföroreningar och väderlek

Dahl, Åslög ; Grundström, Maria ; Janhäll, Sara and Pleijel, Håkan LU (2014)
Abstract (Swedish)
Abstract in Undetermined

Pollenallergiker kan få ett bättre liv om de får information om tillståndet i luften. Det är till och med deras medborgerliga rättighet, enligt EU-direktiv, att få det. Därmed kan de förebygga symptom och planera sina aktiviteter. Avsikten med vår rapport är att bidra till underlaget för sådan en information, och att belysa hur de allergiska symptomen varierar med miljöfaktorer. Informationen bör innehålla en rapport om situationen innevarande dag. Vi ger ett förslag på hur den kan presenteras i form av ett luftkvalitetsindex. Dessutom bör informationen innehålla en prognos för de kommande dagarna. Pollenallergi, inklusive allergisk astma, är ett vanligt problem i vårt samhälle. Var fjärde till... (More)
Abstract in Undetermined

Pollenallergiker kan få ett bättre liv om de får information om tillståndet i luften. Det är till och med deras medborgerliga rättighet, enligt EU-direktiv, att få det. Därmed kan de förebygga symptom och planera sina aktiviteter. Avsikten med vår rapport är att bidra till underlaget för sådan en information, och att belysa hur de allergiska symptomen varierar med miljöfaktorer. Informationen bör innehålla en rapport om situationen innevarande dag. Vi ger ett förslag på hur den kan presenteras i form av ett luftkvalitetsindex. Dessutom bör informationen innehålla en prognos för de kommande dagarna. Pollenallergi, inklusive allergisk astma, är ett vanligt problem i vårt samhälle. Var fjärde till femte person är drabbad. Under sommarhalvåret bidrar allergin inte bara till att allergikerna får symptom från ögon och näsa, utan också till en totalt sett sänkt livskvalitet (Kiotseridis et al. 2013a, b). Ett flertal studier visar att luftföroreningar också påverkar luftvägarna. De kan orsaka en inflammation som kan förstärka allergiska besvär och som kan sänka tröskeln för att den skall uppstå. Våra resultat visar att ozon, kvävedioxid och partiklar bidrar till behovet av allergiläkemedel, när halterna överskrider ett visst tröskelvärde. Myndigheter med ansvar för miljö och folkhälsa på statlig, regional och kommunal nivå bör garantera att det finns förutsättningar för att förmedla informationen till allmänhet och sjukvård. Pollenövervakning saknas i flera regioner. I de fall sådan övervakning finns, är expertisen på området och nvändig infrastruktur inte långsiktigt tryggade. Verksamheten har hittills aldrig garanterats mer än ett år i taget. Detta innebär en ständig risk för bristande kontinuitet, att kompetens skall gå förlorad, och att underlaget till informationen är otillräcklig. I rapporten vill vi visa att allergibesvär beror av en kombination av faktorer, och bara kan förstås genom samarbete mellan experter från olika ämnesdiscipliner. Det är myndigheternas ås uppgift att tillhandahålla förutsättningar för att kompetens inom dessa områden kan samordnas. Föreliggande rapport är resultatet av ett regionalt utvecklingsprojekt i regi av länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne, inom ramen för Naturvårdsverkets programområde Hälsorelaterad Miljöpåverkan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Pollen allergy, allergenic pollen, air pollution, dispersal, weather type, integrated air quality forecasts
pages
105 pages
publisher
Länsstyrelsen i Västra Götaland
language
Swedish
LU publication?
no
id
2769aec9-deca-47a8-bfa1-c050fdd0921c (old id 4815388)
alternative location
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/publikationer/Pages/default.aspx?year=&catSub=&doctype=&freeText=2014:07&n
date added to LUP
2016-04-04 11:18:22
date last changed
2018-11-21 21:03:57
@techreport{2769aec9-deca-47a8-bfa1-c050fdd0921c,
 abstract   = {<b>Abstract in Undetermined</b><br/><br>
Pollenallergiker kan få ett bättre liv om de får information om tillståndet i luften. Det är till och med deras medborgerliga rättighet, enligt EU-direktiv, att få det. Därmed kan de förebygga symptom och planera sina aktiviteter. Avsikten med vår rapport är att bidra till underlaget för sådan en information, och att belysa hur de allergiska symptomen varierar med miljöfaktorer. Informationen bör innehålla en rapport om situationen innevarande dag. Vi ger ett förslag på hur den kan presenteras i form av ett luftkvalitetsindex. Dessutom bör informationen innehålla en prognos för de kommande dagarna. Pollenallergi, inklusive allergisk astma, är ett vanligt problem i vårt samhälle. Var fjärde till femte person är drabbad. Under sommarhalvåret bidrar allergin inte bara till att allergikerna får symptom från ögon och näsa, utan också till en totalt sett sänkt livskvalitet (Kiotseridis et al. 2013a, b). Ett flertal studier visar att luftföroreningar också påverkar luftvägarna. De kan orsaka en inflammation som kan förstärka allergiska besvär och som kan sänka tröskeln för att den skall uppstå. Våra resultat visar att ozon, kvävedioxid och partiklar bidrar till behovet av allergiläkemedel, när halterna överskrider ett visst tröskelvärde. Myndigheter med ansvar för miljö och folkhälsa på statlig, regional och kommunal nivå bör garantera att det finns förutsättningar för att förmedla informationen till allmänhet och sjukvård. Pollenövervakning saknas i flera regioner. I de fall sådan övervakning finns, är expertisen på området och nvändig infrastruktur inte långsiktigt tryggade. Verksamheten har hittills aldrig garanterats mer än ett år i taget. Detta innebär en ständig risk för bristande kontinuitet, att kompetens skall gå förlorad, och att underlaget till informationen är otillräcklig. I rapporten vill vi visa att allergibesvär beror av en kombination av faktorer, och bara kan förstås genom samarbete mellan experter från olika ämnesdiscipliner. Det är myndigheternas ås uppgift att tillhandahålla förutsättningar för att kompetens inom dessa områden kan samordnas. Föreliggande rapport är resultatet av ett regionalt utvecklingsprojekt i regi av länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne, inom ramen för Naturvårdsverkets programområde Hälsorelaterad Miljöpåverkan.},
 author    = {Dahl, Åslög and Grundström, Maria and Janhäll, Sara and Pleijel, Håkan},
 institution = {Länsstyrelsen i Västra Götaland},
 language   = {swe},
 title    = {Pollen, luftföroreningar och väderlek},
 url     = {http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/publikationer/Pages/default.aspx?year=&catSub=&doctype=&freeText=2014:07&n},
 year     = {2014},
}