Advanced

Överskuldsättning och konsumtionsmönster i det digitala samhället – en kunskapsöversikt

Carlsson, Hanna LU ; Larsson, Stefan LU and Åström, Fredrik LU (2015) In LUii reports 1.
Abstract (Swedish)
Detta är en kunskapsöversikt på området för överskuldsättning och konsumtionsmönster i det digitala samhället, vilket inkluderar företeelser som e-handel, smarta mobiler och deras roll för konsumtion och kredittagande, nya sätt att betala, konsumera och skuldsätta sig, och mer. Kunskapsöversikten har författats av forskare vid Lunds universitet på uppdrag av Kronofogdemyndigheten. Arbetet har utförts under 2014 och inkluderar i huvudsak tre delstudier av delvis olika karaktär, i syfte att ge en så heltäckande och riktig bild av forskningen på området som möjligt: 1) en bibliometrisk, 2) en systematisk litteraturöversikt, samt 3) kompletterande sökningar som även inkluderar svenskspråkiga rapporter, utredningar och böcker.

... (More)
Detta är en kunskapsöversikt på området för överskuldsättning och konsumtionsmönster i det digitala samhället, vilket inkluderar företeelser som e-handel, smarta mobiler och deras roll för konsumtion och kredittagande, nya sätt att betala, konsumera och skuldsätta sig, och mer. Kunskapsöversikten har författats av forskare vid Lunds universitet på uppdrag av Kronofogdemyndigheten. Arbetet har utförts under 2014 och inkluderar i huvudsak tre delstudier av delvis olika karaktär, i syfte att ge en så heltäckande och riktig bild av forskningen på området som möjligt: 1) en bibliometrisk, 2) en systematisk litteraturöversikt, samt 3) kompletterande sökningar som även inkluderar svenskspråkiga rapporter, utredningar och böcker.Resultaten indikerar att den internationella forskningen rörande skuldsättning och konsumtionsbeteende i digitala sammanhang i hög grad bedrivs från ett system- eller näringsidkarperspektiv, och endast i låg utsträckning behandlar konsumentutsatthet och för individen negativa aspekter. Det betyder exempelvis att gällande skuldsättning i digitala sammanhang är det ekonomiska/affärsinriktade perspektivet dominant i forskningen. Det finns vidare relativt lite svensk forskning om konsumtions- och snabblån och deras konsekvenser för individ och samhälle, möjligen med undantag för ett reglerings- och policyperspektiv på snabblån. Ett flertal offentliga utredningar och myndighetsrapporter betonar hur unga vuxna är en särdeles exponerad kategori vad det gäller ekonomisk utsatthet.Projektledare för kunskapsöversikten har varit Stefan Larsson, föreståndare för Lunds universitets internetinstitut (LUii) och disputerad i både rättssociologi och i fysisk planering. Medarbetare i projektet var Hanna Carlsson, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap, och Fredrik Åström, docent och bibliometriker. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Överskuldsättning, skuldsättning, konsumtion, konsumtionsmönster, digital, digitalisering, datafiering, kredit, e-handel, näthandel, finansiell färdighet, snabblån, sms-lån, smarta telefoner, smartphone, app, kunskapsöversikt, litteraturstudie, bibliometri.
in
LUii reports
volume
1
pages
82 pages
publisher
Lunds universitets internetinstitut (LUii)
ISBN
978-91-982312-1-2
978-91-982312-0-5
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e4438852-ecba-41f9-8692-1a179b69dea9 (old id 4882903)
date added to LUP
2014-12-29 11:43:32
date last changed
2018-05-29 10:53:42
@techreport{e4438852-ecba-41f9-8692-1a179b69dea9,
 abstract   = {Detta är en kunskapsöversikt på området för överskuldsättning och konsumtionsmönster i det digitala samhället, vilket inkluderar företeelser som e-handel, smarta mobiler och deras roll för konsumtion och kredittagande, nya sätt att betala, konsumera och skuldsätta sig, och mer. Kunskapsöversikten har författats av forskare vid Lunds universitet på uppdrag av Kronofogdemyndigheten. Arbetet har utförts under 2014 och inkluderar i huvudsak tre delstudier av delvis olika karaktär, i syfte att ge en så heltäckande och riktig bild av forskningen på området som möjligt: 1) en bibliometrisk, 2) en systematisk litteraturöversikt, samt 3) kompletterande sökningar som även inkluderar svenskspråkiga rapporter, utredningar och böcker.<br/><br>
<br/><br>
Resultaten indikerar att den internationella forskningen rörande skuldsättning och konsumtionsbeteende i digitala sammanhang i hög grad bedrivs från ett system- eller näringsidkarperspektiv, och endast i låg utsträckning behandlar konsumentutsatthet och för individen negativa aspekter. Det betyder exempelvis att gällande skuldsättning i digitala sammanhang är det ekonomiska/affärsinriktade perspektivet dominant i forskningen. Det finns vidare relativt lite svensk forskning om konsumtions- och snabblån och deras konsekvenser för individ och samhälle, möjligen med undantag för ett reglerings- och policyperspektiv på snabblån. Ett flertal offentliga utredningar och myndighetsrapporter betonar hur unga vuxna är en särdeles exponerad kategori vad det gäller ekonomisk utsatthet.<br/><br>
<br/><br>
Projektledare för kunskapsöversikten har varit Stefan Larsson, föreståndare för Lunds universitets internetinstitut (LUii) och disputerad i både rättssociologi och i fysisk planering. Medarbetare i projektet var Hanna Carlsson, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap, och Fredrik Åström, docent och bibliometriker.},
 author    = {Carlsson, Hanna and Larsson, Stefan and Åström, Fredrik},
 institution = {Lunds universitets internetinstitut (LUii)},
 isbn     = {978-91-982312-1-2},
 keyword   = {Överskuldsättning,skuldsättning,konsumtion,konsumtionsmönster,digital,digitalisering,datafiering,kredit,e-handel,näthandel,finansiell färdighet,snabblån,sms-lån,smarta telefoner,smartphone,app,kunskapsöversikt,litteraturstudie,bibliometri.},
 language   = {swe},
 pages    = {82},
 series    = {LUii reports},
 title    = {Överskuldsättning och konsumtionsmönster i det digitala samhället – en kunskapsöversikt},
 volume    = {1},
 year     = {2015},
}