Advanced

Stadsplanering och transporter – vilken makt har stadsplaneraren idag?

Koglin, Till LU (2015) Transportforum 2015
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
published
subject
keywords
En hållbar och attraktiv stad bygger på trygghet, tillgänglighet och ett hållbart transportsystem. För att åstadkomma dessa urbana kvaliteter måste dagens transportsystem förändras. Här spelar stadsplaneringen en nyckelroll genom att utforma städer på ett sådant sätt att människor uppmuntras att välja eller åtminstone ges möjlighet att välja hållbara transportmedel, såsom cykel eller kollektivtrafik. En viktig fråga är hur man kan påverka människors resebeteende. Resebeteendet är starkt kopplat till stadens utformning och i Sverige är det framför allt kommunerna som har inflytande över denna, eftersom kommunernas planmonopol är fastlagt i Plan- och bygglagen. Men hur mycket kan en stadsplanerare verkligen påverka stadens utformning idag? Inom ett projekt om stadsplanering vid Lunds tekniska högskola har man genomfört ett antal intervjuer med tjänstemän och planerare som är verksamma vid Boverket, Trafikverket, Region Skåne, ett exploateringsföretag och olika kommuner i Sverige. Syftet med studien har varit att skapa ett ramverk för vad stadsplaneringen kan bidra med när det gäller att förändra människors resebeteende och att skapa en hållbar framtid. Utöver dessa intervjuer genomfördes även en fokusgruppsintervju med forskare vid Lunds universitet som forskar om staden och stadsplanering. Intervjuerna visade på enhetliga tendenser inom svensk stadsplanering och tydliggjorde att det finns en stark koppling och en växelverkan mellan stadsplanering transporter och resor. Resultaten tydde dessutom på att stadsplaneringen i Sverige har genomgått en förändring under de senaste 10 åren och att makten över stadens utformning har förskjutits från planeraren till andra aktörer. På Transportforum vill jag presentera resultaten från de genomförda intervjuerna med fokus på stadsplanering, resor, transporter och svenska stadsplanerares inflytande över planeringsprocessen idag.
conference name
Transportforum 2015
language
Swedish
LU publication?
yes
id
204096c3-c297-485c-99ef-b3f24fe03ccc (old id 4934036)
date added to LUP
2015-01-13 15:45:08
date last changed
2018-05-29 12:11:30
@misc{204096c3-c297-485c-99ef-b3f24fe03ccc,
 author    = {Koglin, Till},
 keyword   = {En hållbar och attraktiv stad bygger på trygghet,tillgänglighet och ett hållbart transportsystem. För att åstadkomma dessa urbana kvaliteter måste dagens transportsystem förändras. Här spelar stadsplaneringen en nyckelroll genom att utforma städer på ett sådant sätt att människor uppmuntras att välja eller åtminstone ges möjlighet att välja hållbara transportmedel,såsom cykel eller kollektivtrafik. En viktig fråga är hur man kan påverka människors resebeteende. Resebeteendet är starkt kopplat till stadens utformning och i Sverige är det framför allt kommunerna som har inflytande över denna,eftersom kommunernas planmonopol är fastlagt i Plan- och bygglagen. Men hur mycket kan en stadsplanerare verkligen påverka stadens utformning idag? Inom ett projekt om stadsplanering vid Lunds tekniska högskola har man genomfört ett antal intervjuer med tjänstemän och planerare som är verksamma vid Boverket,Trafikverket,Region Skåne,ett exploateringsföretag och olika kommuner i Sverige. Syftet med studien har varit att skapa ett ramverk för vad stadsplaneringen kan bidra med när det gäller att förändra människors resebeteende och att skapa en hållbar framtid. Utöver dessa intervjuer genomfördes även en fokusgruppsintervju med forskare vid Lunds universitet som forskar om staden och stadsplanering. Intervjuerna visade på enhetliga tendenser inom svensk stadsplanering och tydliggjorde att det finns en stark koppling och en växelverkan mellan stadsplanering transporter och resor. Resultaten tydde dessutom på att stadsplaneringen i Sverige har genomgått en förändring under de senaste 10 åren och att makten över stadens utformning har förskjutits från planeraren till andra aktörer. På Transportforum vill jag presentera resultaten från de genomförda intervjuerna med fokus på stadsplanering,resor,transporter och svenska stadsplanerares inflytande över planeringsprocessen idag.},
 language   = {swe},
 title    = {Stadsplanering och transporter – vilken makt har stadsplaneraren idag?},
 year     = {2015},
}