Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Transport av kemiska bekämpningsmedel samt fastläggnings- och nedbrytningskarakterisering i en vertikal transekt genom mark- och grundvattenzonen i Vemmenhögs tillrinningsområde, södra Sverige

Carlsson, Christel ; Åkesson, Maria LU ; Bendz, David LU ; Sparrenbom, Charlotte LU and Enell, Anja LU (2013) In Slutrapport för forskningsprojekt/Pegasus (Pesticides in groundwater - a study for sustainable use in Skåne)
Abstract (Swedish)
Projektets mål har varit att undersöka förekomst, fastläggning, transport och nedbrytning av kemiska bekämpningsmedel (KB) i djupare grundvatten i ett litet avrinningsområde i Vemmenhög i Skåne.

Inom ramen för studien har grundvatten provtagits på varierande djup (5,5-35 m) och analyserats med avseende på 150 olika KB vid fem olika tillfällen utan att några detekterats (undantaget ett enstaka fynd av AMPA). Dessa djupare grundvatten daterades till mellan 40 och >60 år. I grunt grundvatten från området finns fynd av KB och med hjälp

av statistisk analys av spridningsdata och data över fynd visades att den enskilt största faktorn som avgör om KB återfinns i grundvattnet eller ej är dosen vid besprutningstillfället. En... (More)
Projektets mål har varit att undersöka förekomst, fastläggning, transport och nedbrytning av kemiska bekämpningsmedel (KB) i djupare grundvatten i ett litet avrinningsområde i Vemmenhög i Skåne.

Inom ramen för studien har grundvatten provtagits på varierande djup (5,5-35 m) och analyserats med avseende på 150 olika KB vid fem olika tillfällen utan att några detekterats (undantaget ett enstaka fynd av AMPA). Dessa djupare grundvatten daterades till mellan 40 och >60 år. I grunt grundvatten från området finns fynd av KB och med hjälp

av statistisk analys av spridningsdata och data över fynd visades att den enskilt största faktorn som avgör om KB återfinns i grundvattnet eller ej är dosen vid besprutningstillfället. En högre dos ökar sannolikheten för fynd i grundvattnet. En matematisk modellering har genomförts för att förklara förekomst av 6 olika KB i grunt grundvatten. För modelleringen användes bl.a. experimentellt bestämda parametrar för nedbrytning och fastläggning. Modelleringen möjliggjorde att fynd av lågsorberande KB kunde kopplas till spridningen av dessa substanser, medan fynd av de relativt

starkt sorberande substanserna inte kunde förklaras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
Slutrapport för forskningsprojekt/Pegasus (Pesticides in groundwater - a study for sustainable use in Skåne)
pages
9 pages
publisher
Statens Geotekniska Institut (Swedish Geotechnical Institute), Linköping
report number
V0933050
language
Swedish
LU publication?
yes
id
4c15bcb9-96bf-4fa6-bb0c-3e9fd5bbb238 (old id 7760753)
alternative location
http://www.swedgeo.se/upload/Nyheter/Slutrapport%202013-06-28.pdf
date added to LUP
2016-04-04 10:53:46
date last changed
2018-11-21 21:01:25
@techreport{4c15bcb9-96bf-4fa6-bb0c-3e9fd5bbb238,
 abstract   = {{Projektets mål har varit att undersöka förekomst, fastläggning, transport och nedbrytning av kemiska bekämpningsmedel (KB) i djupare grundvatten i ett litet avrinningsområde i Vemmenhög i Skåne.<br/><br>
Inom ramen för studien har grundvatten provtagits på varierande djup (5,5-35 m) och analyserats med avseende på 150 olika KB vid fem olika tillfällen utan att några detekterats (undantaget ett enstaka fynd av AMPA). Dessa djupare grundvatten daterades till mellan 40 och &gt;60 år. I grunt grundvatten från området finns fynd av KB och med hjälp<br/><br>
av statistisk analys av spridningsdata och data över fynd visades att den enskilt största faktorn som avgör om KB återfinns i grundvattnet eller ej är dosen vid besprutningstillfället. En högre dos ökar sannolikheten för fynd i grundvattnet. En matematisk modellering har genomförts för att förklara förekomst av 6 olika KB i grunt grundvatten. För modelleringen användes bl.a. experimentellt bestämda parametrar för nedbrytning och fastläggning. Modelleringen möjliggjorde att fynd av lågsorberande KB kunde kopplas till spridningen av dessa substanser, medan fynd av de relativt<br/><br>
starkt sorberande substanserna inte kunde förklaras.}},
 author    = {{Carlsson, Christel and Åkesson, Maria and Bendz, David and Sparrenbom, Charlotte and Enell, Anja}},
 institution = {{Statens Geotekniska Institut (Swedish Geotechnical Institute), Linköping}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{V0933050}},
 series    = {{Slutrapport för forskningsprojekt/Pegasus (Pesticides in groundwater - a study for sustainable use in Skåne)}},
 title    = {{Transport av kemiska bekämpningsmedel samt fastläggnings- och nedbrytningskarakterisering i en vertikal transekt genom mark- och grundvattenzonen i Vemmenhögs tillrinningsområde, södra Sverige}},
 url     = {{http://www.swedgeo.se/upload/Nyheter/Slutrapport%202013-06-28.pdf}},
 year     = {{2013}},
}