Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rådgivare, vägledare och mäklare – om grundskolans roll och betydelse för gymnasievalet

Panican, Alexandru LU ; Hjort, Torbjörn LU and Hjärpe, Teres LU (2014) p.177-194
Abstract (Swedish)
I en kontext av en generellt ökande välfärdspluralism där medborgaren ställs inför betydligt fler val än tidigare, har det nyliberala tänkesättet också fått ett stort genomslag i det svenska utbildningssystemet. På skolområdet, som traditionellt dominerats av offentliga huvudmän, ser vi idag en blandning mellan offentliga och privata aktörer. Denna utveckling får som konsekvens att såväl de som

är verksamma inom utbildningssystemet som elever och deras föräldrar behöver hitta nya förhållningssätt. För de yrkesverksamma innebär ökad konkurrens att de befinner sig i en verksamhet som antar rollen som marknadsaktör där elever och deras föräldrar alltmer blir betraktade som kunder. Utbildningssystemet har skapat lokala skolmarknader.... (More)
I en kontext av en generellt ökande välfärdspluralism där medborgaren ställs inför betydligt fler val än tidigare, har det nyliberala tänkesättet också fått ett stort genomslag i det svenska utbildningssystemet. På skolområdet, som traditionellt dominerats av offentliga huvudmän, ser vi idag en blandning mellan offentliga och privata aktörer. Denna utveckling får som konsekvens att såväl de som

är verksamma inom utbildningssystemet som elever och deras föräldrar behöver hitta nya förhållningssätt. För de yrkesverksamma innebär ökad konkurrens att de befinner sig i en verksamhet som antar rollen som marknadsaktör där elever och deras föräldrar alltmer blir betraktade som kunder. Utbildningssystemet har skapat lokala skolmarknader. Elever och deras föräldrar åtnjuter ökade valmöjligheter men får samtidigt krav på sig att sätta sig in i och värdera olika alternativ. Ett tydligt exempel på avreglering och marknadsanpassning i utbildningssystemet utgörs av gymnasievalet.

I detta kapitel uppmärksammas den period som föregår gymnasiestudier då grundskoleelever med stöd från skolpersonal måste välja den fortsatta studievägen på sekundär nivå. Vi inriktar oss på gymnasieval genom att analysera vad ökade valmöjligheter kan innebära för representanter för grundskolan i förhållande till elevernas

gymnasieval. Vi kommer att fokusera på hur rektorer och studie- och yrkesvägledare reflekterar kring sin roll utifrån de förändringar som skett gällande gymnasievalet.



Övergripande pekar svaren att inslaget av informationsförmedling har intensifierats samtidigt som många elever behöver ett mer handfast och omfattande stöd i att förhålla sig till valet. Det finns en osäkerhet i hur skolrepresentanter ska förhålla sig till gymnasievalet. Den tidigare rollen som informatör utmanas av nya krav, förväntningar och dilemman vilket leder till att skolrepresentanter kan ta på sig rollen som rådgivare, vägledare eller mäklare för att matcha elevens preferenser och förutsättningar med det komplexa utbud av program, inriktningar och skolor som erbjuds. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
elever, medborgare, föräldrar, utbildningssystem, privata aktörer, offentliga aktörer, nyliberallt tänkesätt, skomarknad, valmöjlighet, avreglering, marknadsanpassning, gymnasievalet, grundskoleelever, studieväg, rektorer, studie- och yrkesvägledare, rådgivare, vägledare, mäklare
host publication
Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet
editor
Persson, Anders and Johansson, Roger
pages
177 - 194
publisher
Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet
ISBN
978-91-7473-862-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
4f1ca877-9bcb-4d18-923d-34055d295a4e (old id 4437945)
date added to LUP
2016-04-04 09:53:31
date last changed
2018-11-21 20:55:33
@inbook{4f1ca877-9bcb-4d18-923d-34055d295a4e,
 abstract   = {{I en kontext av en generellt ökande välfärdspluralism där medborgaren ställs inför betydligt fler val än tidigare, har det nyliberala tänkesättet också fått ett stort genomslag i det svenska utbildningssystemet. På skolområdet, som traditionellt dominerats av offentliga huvudmän, ser vi idag en blandning mellan offentliga och privata aktörer. Denna utveckling får som konsekvens att såväl de som<br/><br>
är verksamma inom utbildningssystemet som elever och deras föräldrar behöver hitta nya förhållningssätt. För de yrkesverksamma innebär ökad konkurrens att de befinner sig i en verksamhet som antar rollen som marknadsaktör där elever och deras föräldrar alltmer blir betraktade som kunder. Utbildningssystemet har skapat lokala skolmarknader. Elever och deras föräldrar åtnjuter ökade valmöjligheter men får samtidigt krav på sig att sätta sig in i och värdera olika alternativ. Ett tydligt exempel på avreglering och marknadsanpassning i utbildningssystemet utgörs av gymnasievalet. <br/><br>
I detta kapitel uppmärksammas den period som föregår gymnasiestudier då grundskoleelever med stöd från skolpersonal måste välja den fortsatta studievägen på sekundär nivå. Vi inriktar oss på gymnasieval genom att analysera vad ökade valmöjligheter kan innebära för representanter för grundskolan i förhållande till elevernas<br/><br>
gymnasieval. Vi kommer att fokusera på hur rektorer och studie- och yrkesvägledare reflekterar kring sin roll utifrån de förändringar som skett gällande gymnasievalet.<br/><br>
<br/><br>
Övergripande pekar svaren att inslaget av informationsförmedling har intensifierats samtidigt som många elever behöver ett mer handfast och omfattande stöd i att förhålla sig till valet. Det finns en osäkerhet i hur skolrepresentanter ska förhålla sig till gymnasievalet. Den tidigare rollen som informatör utmanas av nya krav, förväntningar och dilemman vilket leder till att skolrepresentanter kan ta på sig rollen som rådgivare, vägledare eller mäklare för att matcha elevens preferenser och förutsättningar med det komplexa utbud av program, inriktningar och skolor som erbjuds.}},
 author    = {{Panican, Alexandru and Hjort, Torbjörn and Hjärpe, Teres}},
 booktitle  = {{Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet}},
 editor    = {{Persson, Anders and Johansson, Roger}},
 isbn     = {{978-91-7473-862-9}},
 keywords   = {{elever; medborgare; föräldrar; utbildningssystem; privata aktörer; offentliga aktörer; nyliberallt tänkesätt; skomarknad; valmöjlighet; avreglering; marknadsanpassning; gymnasievalet; grundskoleelever; studieväg; rektorer; studie- och yrkesvägledare; rådgivare; vägledare; mäklare}},
 language   = {{swe}},
 pages    = {{177--194}},
 publisher  = {{Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet}},
 title    = {{Rådgivare, vägledare och mäklare – om grundskolans roll och betydelse för gymnasievalet}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/5414253/4438022.pdf}},
 year     = {{2014}},
}