Advanced

A Comparison for the Sewerage System of Main Municipalities in Northern Cyprus

Bashitialshaaer, Raed LU (2002)
Abstract
In this M.Sc. Thesis of a comparison for sewerage system of the three main municipalities of Turkish Republic of Northern Cyprus (T R N C) has been studied and discussed. The study covers the future population calculations for three municipalities, Nicosia, Famagusta and Kyrenia, by means of Turkish and European standards. The comparisons for sewerage system of the three municipalities are compared to search for the urgent investment required among the municipalities. This has been done through the Prioritisation Method and the effects of Agriculture, Residential and Industrial areas are considered. There are some important notices has been taken in consideration for each industry, because of changing in Biological Oxygen Demand (BOD) and... (More)
In this M.Sc. Thesis of a comparison for sewerage system of the three main municipalities of Turkish Republic of Northern Cyprus (T R N C) has been studied and discussed. The study covers the future population calculations for three municipalities, Nicosia, Famagusta and Kyrenia, by means of Turkish and European standards. The comparisons for sewerage system of the three municipalities are compared to search for the urgent investment required among the municipalities. This has been done through the Prioritisation Method and the effects of Agriculture, Residential and Industrial areas are considered. There are some important notices has been taken in consideration for each industry, because of changing in Biological Oxygen Demand (BOD) and Oxygen Demand (OD) reading from each industry. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avsaltning av havsvatten utgör en viktig källa för vattenförsörjning till befolkningen som bor

vid Persiska viken, Medelhavet och Röda havet. De tre regionerna utgör ca 11,8 % av världens

landyta och hade omkring 9 % av världens befolkning under 1950 och 2008, samt lika mycket

enligt prognos för år 2050. Dessa områden är hemvist för 62 %, 58% och 60% av världens

avsaltningskapacitet för år 1996, 2008 respektive 2050. Utbytet av dricksvatten ur havsvatten

har identifierats som en viktig faktor i denna studie. Under 1996 uppgick utbytet till cirka 30-35

% och år 2008 var det cirka 40-45 %, medan vissa avsaltningsanläggningar nådde upp till... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avsaltning av havsvatten utgör en viktig källa för vattenförsörjning till befolkningen som bor

vid Persiska viken, Medelhavet och Röda havet. De tre regionerna utgör ca 11,8 % av världens

landyta och hade omkring 9 % av världens befolkning under 1950 och 2008, samt lika mycket

enligt prognos för år 2050. Dessa områden är hemvist för 62 %, 58% och 60% av världens

avsaltningskapacitet för år 1996, 2008 respektive 2050. Utbytet av dricksvatten ur havsvatten

har identifierats som en viktig faktor i denna studie. Under 1996 uppgick utbytet till cirka 30-35

% och år 2008 var det cirka 40-45 %, medan vissa avsaltningsanläggningar nådde upp till hela

50 %. Runt Persiska viken fanns och finns 50 %, 40 % och 45 % av världens totala

avsaltningskapacitet i slutet av 1996, 2008 respektive 2050 (prognos).

Alla länder i Mellanöstern lider av brist på vattenresurser samtidigt med en ökad efterfrågan av

vatten på grund av den höga befolkningstillväxten. Avsaltning kan vara ett kostnadseffektivt

sätt att producera färskvatten och möjligtvis också el. En lösning för Sinai och Gazaremsan

föreslås som innebär att en gemensam kraft- och avsaltningsanläggning uppförs i Egypten nära

gränsen till Gazaremsan. Detta gemensamma Egypten-Palestina projekt skulle öka

vattenförsörjningen med 500 000 m3/d och kraftförsörjningen med 500 MW i regionen.

Resultatet från fältarbete och två experiment i laboratorieskala redovisas. De kan även tillämpas

för att utforma detta projekt. Massbalanser för vatten och salt för Döda havet modellerades

genom att inkludera och exkludera vatten från ett föreslaget projekt att överföra vatten från

Röda havet till Döda havet i en kanal (RSDSC). Nederbörd, avdunstning, ytvattenflöde,

grundvattenflöden, samt uppgifter för tillflöde och avlopp från mineralutvinningsföretag runt

Döda havet användes i modellen. Blandningstiden i Döda havet modellerades genom att

använda två olika ekvationssystem, för väl omblandade respektive skiktade förhållanden.

En effektiv metod för att påskynda utspädningen av det salta rejektvattnet från

avsaltningengsverket i recipienten är att använda en vinklad utgångsstråle eller spridning med

multipla utlopp. Två experimentella studier i laboratorieskala utfördes för att undersöka hur en

tung/tät stråle fördelades i omgivande vatten. Den första studien gjordes med vinklade

tunga/täta strålar för att studera betydelsen av utloppsstrålens vinkel, där lutningen ökade för de

maximala nivåerna som funktion av denna vinkel. En utloppsvinkel på 60 grader ger snabbare

inblandning än 30 eller 45 grader. En empirisk relation för effektiv inblandning togs fram som

funktion av fem geometriska parametrar, vilken kan användas för framtida planering.

Fältundersökningar har gjorts på Cypern av hur rejektplymer från Eastem Mediterranean

Universitys avsaltningsanläggning fördelas lokalt i Medelhavet. Mätningarna visar att det

behövs mer än ett utlopp (multipla utlopp) ut till havet för att undvika eller minimera

miljöpåverkan längs kusten. Resultatet överensstämde väl med en enkel två-dimensionell

matematiska modell för spridning om plymen antas vara normalfördelad. Den beräknade

bottenlutningen i fält var låg, omkring 7,4 %, vilket delvis kan förklara varför smuts från

avsaltningen syntes på stranden i närheten av utsläppspunkten.

Ett andra laboratorieexperiment gjordes för att undersöka hur flödesfältet från tunga

saltvattenplymer såg ut nära utloppet och i mellanzonen innan plymen fördelats ut i recipienten.

Utspädningen längs plymen ökade med cirka 10 % och 40 % om botten lutade respektive om

botten lutade och strålen riktades 30 grader upp från horisontalplanet. Resultat av denna studie

kan användas för konstruktion av utlopp från avsaltningsverk för att minimera

saltkoncentrationsskillnader och för att få plymen att spädas ut snabbare och mera i recipient.

Mer än 16 % bottenlutning rekommenderas, liksom flera fältmätningar. En utloppsvinkel på 30

grader med 16 % bottenlutning ger mindre miljöpåverkan. De geometriska effekterna kan

modelleras framgångsrikt i Matlab. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Population, Prioritisation, Municipalities, BOD, Cyprus, Wastewater
pages
121 pages
language
English
LU publication?
yes
id
50111108-96da-4d47-b843-4efcfa78630a
date added to LUP
2020-06-10 11:45:47
date last changed
2020-06-11 09:21:43
@misc{50111108-96da-4d47-b843-4efcfa78630a,
 abstract   = {In this M.Sc. Thesis of a comparison for sewerage system of the three main municipalities of Turkish Republic of Northern Cyprus (T R N C) has been studied and discussed. The study covers the future population calculations for three municipalities, Nicosia, Famagusta and Kyrenia, by means of Turkish and European standards. The comparisons for sewerage system of the three municipalities are compared to search for the urgent investment required among the municipalities. This has been done through the Prioritisation Method and the effects of Agriculture, Residential and Industrial areas are considered. There are some important notices has been taken in consideration for each industry, because of changing in Biological Oxygen Demand (BOD) and Oxygen Demand (OD) reading from each industry.},
 author    = {Bashitialshaaer, Raed},
 language   = {eng},
 title    = {A Comparison for the Sewerage System of Main Municipalities in Northern Cyprus},
 year     = {2002},
}