Advanced

Preserving mobile insects in semi-natural grasslands : Minding the Matrix

Weber, Julia K. M. LU (2020) SCAPE 2020: 34th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecology (SCAPE)
Abstract
To mitigate loss of farmland biodiversity, including insect pollinators, much effort has been spent on preserving semi-natural grasslands. However, already lost grasslands are difficult to restore and costly to manage for increased benefits to biodiversity. Previously often mowed semi-natural grasslands are today mostly managed by grazing, resulting in a lack of critical floral resources for many insects during summer. I therefore take an alternative approach and investigate if proper management of the surrounding landscape can enhance the conservation value of grasslands for flower-visiting mobile insects. Here, I present the outlines of my first study design, focusing on measures that create complementary/supplementary food resources,... (More)
To mitigate loss of farmland biodiversity, including insect pollinators, much effort has been spent on preserving semi-natural grasslands. However, already lost grasslands are difficult to restore and costly to manage for increased benefits to biodiversity. Previously often mowed semi-natural grasslands are today mostly managed by grazing, resulting in a lack of critical floral resources for many insects during summer. I therefore take an alternative approach and investigate if proper management of the surrounding landscape can enhance the conservation value of grasslands for flower-visiting mobile insects. Here, I present the outlines of my first study design, focusing on measures that create complementary/supplementary food resources, particularly late in the season when grasslands are often heavily grazed, and thereby potentially reduce extinction risks and enhance population sizes of pollinating insects in semi natural grasslands. I focus on the consequences of availability and management of leys that produce nectar and pollen resources. (Less)
Abstract (Swedish)
För att mildra förlusten av biologisk mångfald i jordbruksmarker, inklusive dess pollinatörer, har många ansträngningar ägnats åt att bevara naturbetesmarker och slåtterängar. Dock är redan förlorade naturbetesmarker och slåtterängar svåra att återställa och kostsamma att hantera för ökade fördelar för biologisk mångfald. Dessutom är idag många marker som tidigare användes till slåtterängar nu betesmarker, vilket resulterar i brist på viktiga blomresurser för många insekter under sommaren. Jag antar därför ett alternativt tillvägagångssätt och undersöker om korrekt hantering av det omgivande landskapet kan öka bevarandevärdet för naturbetesmarker och slåtterängar för pollinatörer. Här presenterar jag övergripande min första fältdesign med... (More)
För att mildra förlusten av biologisk mångfald i jordbruksmarker, inklusive dess pollinatörer, har många ansträngningar ägnats åt att bevara naturbetesmarker och slåtterängar. Dock är redan förlorade naturbetesmarker och slåtterängar svåra att återställa och kostsamma att hantera för ökade fördelar för biologisk mångfald. Dessutom är idag många marker som tidigare användes till slåtterängar nu betesmarker, vilket resulterar i brist på viktiga blomresurser för många insekter under sommaren. Jag antar därför ett alternativt tillvägagångssätt och undersöker om korrekt hantering av det omgivande landskapet kan öka bevarandevärdet för naturbetesmarker och slåtterängar för pollinatörer. Här presenterar jag övergripande min första fältdesign med fokus på åtgärder som skapar kompletterande födoresurser, särskilt sent på säsongen när gräsmarker ofta är hårt betade och därigenom potentiellt minska utrotningsriskerna och öka beståndsstorlekarna för pollinerande insekter i naturbetesmarker. Jag fokuserar på konsekvenserna av tillgänglighet och hantering av vallodling i landskapet som genom baljväxter producerar nektar och pollenresurser för pollinerande insekter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
Bevara mobila insekter i naturbetesmarker : Vikten av Matrisen
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
published
subject
keywords
naturbetesmarker, pollinerande insekter, naturvård, slåtterängar, pollinatörer, landskapsekologi, bevarandebiologi
pages
1 pages
conference name
SCAPE 2020: 34th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecology (SCAPE)
conference location
Northhampton, United Kingdom
conference dates
2020-11-06 - 2020-11-08
project
Preserving mobile insects in semi-natural grasslands - minding the Matrix
language
English
LU publication?
yes
id
50957289-bb40-481d-83db-58276c16e3c0
date added to LUP
2020-11-23 10:16:37
date last changed
2020-12-16 11:32:56
@misc{50957289-bb40-481d-83db-58276c16e3c0,
 abstract   = {To mitigate loss of farmland biodiversity, including insect pollinators, much effort has been spent on preserving semi-natural grasslands. However, already lost grasslands are difficult to restore and costly to manage for increased benefits to biodiversity. Previously often mowed semi-natural grasslands are today mostly managed by grazing, resulting in a lack of critical floral resources for many insects during summer. I therefore take an alternative approach and investigate if proper management of the surrounding landscape can enhance the conservation value of grasslands for flower-visiting mobile insects. Here, I present the outlines of my first study design, focusing on measures that create complementary/supplementary food resources, particularly late in the season when grasslands are often heavily grazed, and thereby potentially reduce extinction risks and enhance population sizes of pollinating insects in semi natural grasslands. I focus on the consequences of availability and management of leys that produce nectar and pollen resources.},
 author    = {Weber, Julia K. M.},
 language   = {eng},
 month    = {11},
 title    = {Preserving mobile insects in semi-natural grasslands : Minding the Matrix},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/87175294/JW_SCAPE_MATRIX2020_A0.pdf},
 year     = {2020},
}