Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Projekt som retorik och praktik : Om utvecklingsarbete på särskilda ungdomshem

Elvhage, Gudrun LU (2006) In Lund Dissertation in Social Work
Abstract
The thesis deals with development work within institutional care for young people. The Swedish National Board of Institutional Care (SiS) grants tens of millions of Swedish crowns to development projects to their institutions. Since the mid-1990s major investments have been made in order to develop the institutions? competence in family-work and networking. The aim of this thesis is to study the government's intentions in backing the development work of specially approved youth care. The thesis consists of two empirical studies, partly a document study that gives a historical perspective over the growth of development work in Sweden with an emphasis on institutional care, and partly a case study of how development work has been carried out... (More)
The thesis deals with development work within institutional care for young people. The Swedish National Board of Institutional Care (SiS) grants tens of millions of Swedish crowns to development projects to their institutions. Since the mid-1990s major investments have been made in order to develop the institutions? competence in family-work and networking. The aim of this thesis is to study the government's intentions in backing the development work of specially approved youth care. The thesis consists of two empirical studies, partly a document study that gives a historical perspective over the growth of development work in Sweden with an emphasis on institutional care, and partly a case study of how development work has been carried out within five governmental youth institutions.The document study shows that development work within the social field started to gain importance in the mid-1940s. At this time governmental institutions with responsibility for experimental work and research were established. During the 1970s development work started to become more commonplace within youth care and a number of major development projects were initiated. Development work that builds upon central initiatives is still the prevalent form of development work within youth care. The case study of the five youth homes demonstrates the difficulty of anchoring development projects in the personnel. This difficulty has led to many of the projects failing to reach their objectives. As a part of the development work the youth homes have received contributions for educational efforts. Even if these efforts have contributed to knowledge and methodological development the personnel in some cases have had difficulties in assimilating the training. At some of the youth homes several of the projects have not worked according to plan, which has led to the personnel becoming sceptical and mistrustful of the possibilities of the projects. From an organisational theory perspective, development funding is an informative means of control and functions as an administrative way of governing youth care. For the Swedish National Board of Institutional Care there exist reasons of both legitimacy and function in initiating development projects. For the youth homes it is mainly a question of function, namely obtaining more resources for the operation. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen handlar om utvecklingsarbete av institutionsvård för ungdomar. Årligen bevil-jar Statens institutionsstyrelse ett tiotal miljoner kronor till utvecklingsprojekt för sina institu-tioner. Sedan i mitten av 1990-talet har stora satsningar gjorts för att utveckla institutionernas kompetens i familj- och nätverksarbete. Syftet med avhandlingen är att undersöka intentio-nerna bakom statens satsningar på utvecklingsarbete av den särskilda ungdomsvården. Av-handlingen innehåller två empiriska studier, dels en dokumentstudie som ger ett historiskt perspektiv på utvecklingsarbetets framväxt i Sverige med betoning på institutionsvård, dels en fallstudie av hur utvecklingsarbetet har genomförts... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen handlar om utvecklingsarbete av institutionsvård för ungdomar. Årligen bevil-jar Statens institutionsstyrelse ett tiotal miljoner kronor till utvecklingsprojekt för sina institu-tioner. Sedan i mitten av 1990-talet har stora satsningar gjorts för att utveckla institutionernas kompetens i familj- och nätverksarbete. Syftet med avhandlingen är att undersöka intentio-nerna bakom statens satsningar på utvecklingsarbete av den särskilda ungdomsvården. Av-handlingen innehåller två empiriska studier, dels en dokumentstudie som ger ett historiskt perspektiv på utvecklingsarbetets framväxt i Sverige med betoning på institutionsvård, dels en fallstudie av hur utvecklingsarbetet har genomförts på fem statliga ungdomsinstitutioner.Dokumentstudien visar att utvecklingsarbete på det sociala området började få en viktig roll i mitten av 1940-talet. Då inrättades statliga institutioner med ansvar för försöksverksamhet och forskning. På 1970-talet började utvecklingsarbete bli allt vanligare inom ungdomsvården och då startades flera större utvecklingsprojekt. Utvecklingsarbete som bygger på centrala initiativ är fortfarande den gängse formen för hur utvecklingsarbete bedrivs inom ungdoms-vården. Fallstudien av de fem ungdomshemmen visar det har varit svårt att förankra utveck-lingsprojekten hos personalen, vilket har fått betydelse för att många av projekten inte har uppnått sina mål. Som en del av utvecklingsarbetet har ungdomshemmen fått bidrag till ut-bildningsinsatser. Även om utbildningarna har bidragit till kunskaps- och metodutveckling så har det i en del fall varit svårt för personalen att tillgodogöra sig utbildningarna. På några ung-domshem har flera projekt inte fungerat enligt planerna, vilket har fört med sig att personalen är skeptiska och misstror möjligheterna med projekt. Utvecklingsmedel är ett informativt styr-medel och fungerar som ett administrativt sätt att styra ungdomsvården. För Statens institu-tionsstyrelse finns det både legitimitets- och funktionsskäl till att initiera utvecklingsprojekt. För ungdomshemmen är det främst frågan om funktionsskäl, nämligen att få mer resurser till verksamheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Börjesson, Bengt, Ersta Sköndals högskola
organization
alternative title
Project as rhetoric and practice : About development work in special approved homes
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
project makers, driving forces, family work, research and development projects, project organization, informative means of control, experimental work, youth care, Social work, development work, Social changes, theory of social work, Sociala förändringar, teorier om socialt arbete
in
Lund Dissertation in Social Work
pages
197 pages
publisher
School of Social Work, Lund University
defense location
Edebalksalen, Socialhögskolan, Bredgatan 26, Lund
defense date
2006-06-09 10:15:00
ISSN
1650-3872
ISBN
91-89604-30-X
language
Swedish
LU publication?
yes
id
50bd7e98-ea73-428b-aef9-200a97a64d4a (old id 25491)
date added to LUP
2016-04-01 17:10:12
date last changed
2021-03-08 12:00:57
@phdthesis{50bd7e98-ea73-428b-aef9-200a97a64d4a,
 abstract   = {{The thesis deals with development work within institutional care for young people. The Swedish National Board of Institutional Care (SiS) grants tens of millions of Swedish crowns to development projects to their institutions. Since the mid-1990s major investments have been made in order to develop the institutions? competence in family-work and networking. The aim of this thesis is to study the government's intentions in backing the development work of specially approved youth care. The thesis consists of two empirical studies, partly a document study that gives a historical perspective over the growth of development work in Sweden with an emphasis on institutional care, and partly a case study of how development work has been carried out within five governmental youth institutions.<br/><br>
<br/><br>
The document study shows that development work within the social field started to gain importance in the mid-1940s. At this time governmental institutions with responsibility for experimental work and research were established. During the 1970s development work started to become more commonplace within youth care and a number of major development projects were initiated. Development work that builds upon central initiatives is still the prevalent form of development work within youth care. The case study of the five youth homes demonstrates the difficulty of anchoring development projects in the personnel. This difficulty has led to many of the projects failing to reach their objectives. As a part of the development work the youth homes have received contributions for educational efforts. Even if these efforts have contributed to knowledge and methodological development the personnel in some cases have had difficulties in assimilating the training. At some of the youth homes several of the projects have not worked according to plan, which has led to the personnel becoming sceptical and mistrustful of the possibilities of the projects. From an organisational theory perspective, development funding is an informative means of control and functions as an administrative way of governing youth care. For the Swedish National Board of Institutional Care there exist reasons of both legitimacy and function in initiating development projects. For the youth homes it is mainly a question of function, namely obtaining more resources for the operation.}},
 author    = {{Elvhage, Gudrun}},
 isbn     = {{91-89604-30-X}},
 issn     = {{1650-3872}},
 keywords   = {{project makers; driving forces; family work; research and development projects; project organization; informative means of control; experimental work; youth care; Social work; development work; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{School of Social Work, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund Dissertation in Social Work}},
 title    = {{Projekt som retorik och praktik : Om utvecklingsarbete på särskilda ungdomshem}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4896049/26668.pdf}},
 year     = {{2006}},
}