Advanced

Elstatistik som energitjänst. Fokus på hushållskunder

Matsson, Peter LU (2001)
Abstract
Sedan avregleringen av den svenska elmarknaden infördes 1996 har en rad nya tjänster inom branschen utvecklats medan andra har försvunnit. Syftet med denna studie är att redogöra för hur tjänsteutbudet på elmarknaden har ändrats från avregleringens början fram till i dag samt karakterisera energitjänsten "Elstatistik" från följande tre huvudperspektiv: kundens perspektiv, företagets perspektiv, energieffektiviseringsperspektiv. För att få en helhetsbild över utbudet av energi- och mervärdestjänster har två undersökningar genomförts. Den första påbörjades i september 1999 och har fortlöpt till och med januari 2000. Undersökning nummer två utfördes som en enkät och genomfördes under slutet av år 2001. Resultaten visar att i oktober 2001 var... (More)
Sedan avregleringen av den svenska elmarknaden infördes 1996 har en rad nya tjänster inom branschen utvecklats medan andra har försvunnit. Syftet med denna studie är att redogöra för hur tjänsteutbudet på elmarknaden har ändrats från avregleringens början fram till i dag samt karakterisera energitjänsten "Elstatistik" från följande tre huvudperspektiv: kundens perspektiv, företagets perspektiv, energieffektiviseringsperspektiv. För att få en helhetsbild över utbudet av energi- och mervärdestjänster har två undersökningar genomförts. Den första påbörjades i september 1999 och har fortlöpt till och med januari 2000. Undersökning nummer två utfördes som en enkät och genomfördes under slutet av år 2001. Resultaten visar att i oktober 2001 var energirådgivning, "Grön el" och bredband de mest erbjudna tjänsterna till hushållskunder. När det gäller mer energirelaterade tilläggstjänster är Energirådgivning vanligast, precis som 1999. Elstatistiktjänster har ökat. Ungefär vart tredje av de tillfrågade elbolagen tillhandahöll hushållskunderna denna tjänst. En Internetbaserad statistiktjänst undersöktes i en fältstudie. Försöksgruppen utgjordes av ett 90-tal hushåll - villakunder till elbolaget Skånska Energi AB i Södra Sandby, en mil öster om Lund, som erbjudits statistiktjänsten kostnadsfritt. Med enkäter, intervjuer och mätdataanalys har hushållens användning av tjänsten och tjänstens inverkan på elförbrukningen registrerats och studerats. Av enkätsvaren framgår det att knappt 40% av kunderna har använt tjänsten. Majoriteten av användarna uppgav sig ha ett behov av statistik men få var villiga att betala för tjänsten. Det går inte att statistiskt sett slå fast huruvida statistiktjänsten har bidragit till att sänka elförbrukningen eller inte. Intervjuer visar dock att vissa hushåll har blivit mer energi-medvetna genom att använda statistiktjänsten. Studiens skala och korta tidsperiod gör att inga generella slutsatser kan dras men med bredare dataunderlag från nya test kan generaliserbara resultat erhållas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
language
English
LU publication?
yes
id
c76c979c-427d-4327-9742-61a943bd8e45 (old id 525991)
alternative location
http://www.vok.lth.se/eep/files/pdf/7049.pdf
date added to LUP
2007-10-10 15:57:18
date last changed
2018-05-29 11:27:50
@misc{c76c979c-427d-4327-9742-61a943bd8e45,
 abstract   = {Sedan avregleringen av den svenska elmarknaden infördes 1996 har en rad nya tjänster inom branschen utvecklats medan andra har försvunnit. Syftet med denna studie är att redogöra för hur tjänsteutbudet på elmarknaden har ändrats från avregleringens början fram till i dag samt karakterisera energitjänsten "Elstatistik" från följande tre huvudperspektiv: kundens perspektiv, företagets perspektiv, energieffektiviseringsperspektiv. För att få en helhetsbild över utbudet av energi- och mervärdestjänster har två undersökningar genomförts. Den första påbörjades i september 1999 och har fortlöpt till och med januari 2000. Undersökning nummer två utfördes som en enkät och genomfördes under slutet av år 2001. Resultaten visar att i oktober 2001 var energirådgivning, "Grön el" och bredband de mest erbjudna tjänsterna till hushållskunder. När det gäller mer energirelaterade tilläggstjänster är Energirådgivning vanligast, precis som 1999. Elstatistiktjänster har ökat. Ungefär vart tredje av de tillfrågade elbolagen tillhandahöll hushållskunderna denna tjänst. En Internetbaserad statistiktjänst undersöktes i en fältstudie. Försöksgruppen utgjordes av ett 90-tal hushåll - villakunder till elbolaget Skånska Energi AB i Södra Sandby, en mil öster om Lund, som erbjudits statistiktjänsten kostnadsfritt. Med enkäter, intervjuer och mätdataanalys har hushållens användning av tjänsten och tjänstens inverkan på elförbrukningen registrerats och studerats. Av enkätsvaren framgår det att knappt 40% av kunderna har använt tjänsten. Majoriteten av användarna uppgav sig ha ett behov av statistik men få var villiga att betala för tjänsten. Det går inte att statistiskt sett slå fast huruvida statistiktjänsten har bidragit till att sänka elförbrukningen eller inte. Intervjuer visar dock att vissa hushåll har blivit mer energi-medvetna genom att använda statistiktjänsten. Studiens skala och korta tidsperiod gör att inga generella slutsatser kan dras men med bredare dataunderlag från nya test kan generaliserbara resultat erhållas.},
 author    = {Matsson, Peter},
 language   = {eng},
 note     = {Licentiate Thesis},
 title    = {Elstatistik som energitjänst. Fokus på hushållskunder},
 year     = {2001},
}