Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Elen är fri. Energianvändning ur ett kulturanalytiskt perspektiv

Ketola, Anna LU (2001)
Abstract (Swedish)
Studien utgör en del i ett tvärvetenskapligt forskningsprogram, ¯Effekthushållning i byggnader¯, genomfört vid Lunds Universitet. Den här studien har fokuserat energianvändning i bostäder ur ett kulturanalytiskt perspektiv. Detta har inneburit ett åskådliggörande av möten mellan bransch och brukare på den omreglerade elmarknaden. Här har vardagslivet varit en metodisk och analytisk utgångspunkt för att belysa de kulturella föreställningar kring energi och elektricitet som har konsekvenser för hushållens elanvändning. För elbranschen har den omreglerade marknaden inneburit nya förhållningssätt gentemot brukaren. I denna situation skapas specifika föreställningar och visioner om framtidens elkonsumenter, och mötet mellan hushållens och... (More)
Studien utgör en del i ett tvärvetenskapligt forskningsprogram, ¯Effekthushållning i byggnader¯, genomfört vid Lunds Universitet. Den här studien har fokuserat energianvändning i bostäder ur ett kulturanalytiskt perspektiv. Detta har inneburit ett åskådliggörande av möten mellan bransch och brukare på den omreglerade elmarknaden. Här har vardagslivet varit en metodisk och analytisk utgångspunkt för att belysa de kulturella föreställningar kring energi och elektricitet som har konsekvenser för hushållens elanvändning. För elbranschen har den omreglerade marknaden inneburit nya förhållningssätt gentemot brukaren. I denna situation skapas specifika föreställningar och visioner om framtidens elkonsumenter, och mötet mellan hushållens och branschens olika visioner diskuteras i undersökningen. Från gjorda deltagarobservationer och djupintervjuer har olika människors erfarenheter och resonemang hämtats där de på ett eller annat sätt förhåller sig kring olika teman som berör energi- och elanvändning i bostäder. Undersökningen grundar sig till stor del på material från ett äldre villaområde i Södra Sandby som är en liten ort ungefär en mil öster om Lund i Skåne. Till följd av omregleringen av elmarknaden gäller idag specialisering och särskiljande framför tidigare utjämning och standardisering. De flesta av hushållen har inte funderat på att byta elleverantör, ofta av den anledningen att de anser att de tjänar för lite på att byta. Att elmarknaden har omreglerats uppfattas dock som något positivt då bolagen tvingas förnya sig och kunderna kan ha nytta av den nya ordningen. Många anser dock att elleverantören i första hand skall koncentrera sig på att leverera el - enkelt och billigt. Elektriciteten är för många abstrakt i sig men konkret i dess tillämpning. Informanterna menar att på den individuella nivån är det svårt att åstadkomma några större för-ändringar i energianvändningen. Istället anser många att det är samhällets sak att skapa förutsättningar som gynnar återhållsamhet i bruket av värdefulla resurser. Ungefär 60% av de svenska bostädernas elanvändning används för uppvärmning av ytor och varmvatten. Till dessa system används i huvudsak teknologier som nära nog har osynliggjorts för användaren. En kompletterande värmekälla som kaminen får däremot gärna synas. Den ingår i mångas föreställning om vad som är hemtrevligt och mysigt men den ersätter inte det centrala värmesystemet i hemmet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
language
Swedish
LU publication?
yes
id
232b5e27-0c7a-43c3-8479-c60d9099c3b2 (old id 525994)
alternative location
http://www.lth.se/fileadmin/ees/Publikationer/2001/7050.pdf
date added to LUP
2016-04-04 09:05:57
date last changed
2018-11-21 20:50:45
@misc{232b5e27-0c7a-43c3-8479-c60d9099c3b2,
 abstract   = {{Studien utgör en del i ett tvärvetenskapligt forskningsprogram, ¯Effekthushållning i byggnader¯, genomfört vid Lunds Universitet. Den här studien har fokuserat energianvändning i bostäder ur ett kulturanalytiskt perspektiv. Detta har inneburit ett åskådliggörande av möten mellan bransch och brukare på den omreglerade elmarknaden. Här har vardagslivet varit en metodisk och analytisk utgångspunkt för att belysa de kulturella föreställningar kring energi och elektricitet som har konsekvenser för hushållens elanvändning. För elbranschen har den omreglerade marknaden inneburit nya förhållningssätt gentemot brukaren. I denna situation skapas specifika föreställningar och visioner om framtidens elkonsumenter, och mötet mellan hushållens och branschens olika visioner diskuteras i undersökningen. Från gjorda deltagarobservationer och djupintervjuer har olika människors erfarenheter och resonemang hämtats där de på ett eller annat sätt förhåller sig kring olika teman som berör energi- och elanvändning i bostäder. Undersökningen grundar sig till stor del på material från ett äldre villaområde i Södra Sandby som är en liten ort ungefär en mil öster om Lund i Skåne. Till följd av omregleringen av elmarknaden gäller idag specialisering och särskiljande framför tidigare utjämning och standardisering. De flesta av hushållen har inte funderat på att byta elleverantör, ofta av den anledningen att de anser att de tjänar för lite på att byta. Att elmarknaden har omreglerats uppfattas dock som något positivt då bolagen tvingas förnya sig och kunderna kan ha nytta av den nya ordningen. Många anser dock att elleverantören i första hand skall koncentrera sig på att leverera el - enkelt och billigt. Elektriciteten är för många abstrakt i sig men konkret i dess tillämpning. Informanterna menar att på den individuella nivån är det svårt att åstadkomma några större för-ändringar i energianvändningen. Istället anser många att det är samhällets sak att skapa förutsättningar som gynnar återhållsamhet i bruket av värdefulla resurser. Ungefär 60% av de svenska bostädernas elanvändning används för uppvärmning av ytor och varmvatten. Till dessa system används i huvudsak teknologier som nära nog har osynliggjorts för användaren. En kompletterande värmekälla som kaminen får däremot gärna synas. Den ingår i mångas föreställning om vad som är hemtrevligt och mysigt men den ersätter inte det centrala värmesystemet i hemmet.}},
 author    = {{Ketola, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Licentiate Thesis}},
 title    = {{Elen är fri. Energianvändning ur ett kulturanalytiskt perspektiv}},
 url     = {{http://www.lth.se/fileadmin/ees/Publikationer/2001/7050.pdf}},
 year     = {{2001}},
}