Advanced

Har små och medelstora företag konkurrensfördelar av miljöledningssytem?

Löfqvist, Henrik ; Birkenheim, Jens ; Cook, Kristofer and Backman, Mikael LU (2000)
Abstract (Swedish)
Denna undersökning, som är finansierad av NUTEK, besvarar frågan om små och medelstora företag har några konkurrensfördelar av ett standardiserat miljöledningssystem (ISO 14001). Som utgångspunkt för undersökningen har en djupintervju med 30 ISO 14001-certifierade små och medelstora företag i södra Sverige använts. Dessa resultat har sedan jämförts med en enkätundersökning som skickats till övriga mindre verksamheter i Sverige som är certifierade enligt ISO 14001. Till grund för kvantifieringen av eventuella konkurrensfördelar ligger närmare 80 direktintervjuer med kunder till de intervjuade företagen.Möjligheterna för ett litet eller medelstort företag att göra besparingar som motsvarar vad systemet kostar att... (More)
Denna undersökning, som är finansierad av NUTEK, besvarar frågan om små och medelstora företag har några konkurrensfördelar av ett standardiserat miljöledningssystem (ISO 14001). Som utgångspunkt för undersökningen har en djupintervju med 30 ISO 14001-certifierade små och medelstora företag i södra Sverige använts. Dessa resultat har sedan jämförts med en enkätundersökning som skickats till övriga mindre verksamheter i Sverige som är certifierade enligt ISO 14001. Till grund för kvantifieringen av eventuella konkurrensfördelar ligger närmare 80 direktintervjuer med kunder till de intervjuade företagen.Möjligheterna för ett litet eller medelstort företag att göra besparingar som motsvarar vad systemet kostar att införa,är väldigt begränsade. En anledning är att sådana besparingar ofta kräver ytterligare investeringar i teknologi och processeffektiviseringar, vilket de mindre företagen har svårt att orka med i samband med en investering i ett miljöledningssystem. Mindre företag blir därigenom mera beroende av omvärlden,och kunder i ynnerhet, vad gäller att generera vinst från miljöledningssystemet.Mindre företag erfordrar därför tydliga indikationer från marknaden att ett miljöledningssystem krävs,för att man skall säkerställa den investering som införandet av ett standardiserat miljöledningssystem medför. Kundintervjuerna har genom en beräkningsmodell lett till en ekonomisk uppskattning av vad ett miljöledningssystem kan antas vara värt för ett certifierat företag. När detta värde jämförs med kostnaden för att införa systemet, visar det sig att 56%av de intervjuade företagen har ett positivt resultat. Detta beror på att 61%av företagen behåller kunder medan 18%av dem erhållit nya kunder,helt eller delvis tack vare miljöledningssystemet. 85%av alla företag som besvarade enkätundersökningen ansåg att införandet av miljöledningssystemet lönade sig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Environmental management systems, Small and medium sized enterprises
publisher
[Publisher information missing]
ISSN
1650-1675
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e6f95de7-1be7-44ca-924d-3579387f1ab2 (old id 526317)
alternative location
http://www.iiiee.lu.se/Publication.nsf/$webAll/5F2B7C626D2DBC57C1256C37002BE949/$FILE/report2000_13.pdf
date added to LUP
2016-04-04 09:04:07
date last changed
2018-11-21 20:50:32
@techreport{e6f95de7-1be7-44ca-924d-3579387f1ab2,
 abstract   = {Denna undersökning, som är finansierad av NUTEK, besvarar frågan om små och medelstora företag har några konkurrensfördelar av ett standardiserat miljöledningssystem (ISO 14001). Som utgångspunkt för undersökningen har en djupintervju med 30 ISO 14001-certifierade små och medelstora företag i södra Sverige använts. Dessa resultat har sedan jämförts med en enkätundersökning som skickats till övriga mindre verksamheter i Sverige som är certifierade enligt ISO 14001. Till grund för kvantifieringen av eventuella konkurrensfördelar ligger närmare 80 direktintervjuer med kunder till de intervjuade företagen. <br/><br>
<br/><br>
Möjligheterna för ett litet eller medelstort företag att göra besparingar som motsvarar vad systemet kostar att införa,är väldigt begränsade. En anledning är att sådana besparingar ofta kräver ytterligare investeringar i teknologi och processeffektiviseringar, vilket de mindre företagen har svårt att orka med i samband med en investering i ett miljöledningssystem. Mindre företag blir därigenom mera beroende av omvärlden,och kunder i ynnerhet, vad gäller att generera vinst från miljöledningssystemet. <br/><br>
<br/><br>
Mindre företag erfordrar därför tydliga indikationer från marknaden att ett miljöledningssystem krävs,för att man skall säkerställa den investering som införandet av ett standardiserat miljöledningssystem medför. Kundintervjuerna har genom en beräkningsmodell lett till en ekonomisk uppskattning av vad ett miljöledningssystem kan antas vara värt för ett certifierat företag. När detta värde jämförs med kostnaden för att införa systemet, visar det sig att 56%av de intervjuade företagen har ett positivt resultat. Detta beror på att 61%av företagen behåller kunder medan 18%av dem erhållit nya kunder,helt eller delvis tack vare miljöledningssystemet. 85%av alla företag som besvarade enkätundersökningen ansåg att införandet av miljöledningssystemet lönade sig.},
 author    = {Löfqvist, Henrik and Birkenheim, Jens and Cook, Kristofer and Backman, Mikael},
 institution = {[Publisher information missing]},
 issn     = {1650-1675},
 language   = {swe},
 title    = {Har små och medelstora företag konkurrensfördelar av miljöledningssytem?},
 url     = {http://www.iiiee.lu.se/Publication.nsf/$webAll/5F2B7C626D2DBC57C1256C37002BE949/$FILE/report2000_13.pdf},
 year     = {2000},
}