Advanced

Analysis of factors of importance for drug use

Berg Skoog, Jessica LU (2015) In Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2015:41.
Abstract
Background: There are differences in drug use depending on non-medical factors such as age, gender and socioeconomic status. The combined effect of these factors, with adjustment for multimorbidity, is highly relevant to study to ensure equality in drug use.

Objectives: 1. To examine drug use related to age, gender, income and education after adjustment for multimorbidity, in an entire adult population and in a population where prescription drugs were issued only by general practitioners. 2. To analyse if gender-related morbidity explains the differences in drug use. 3. To examine to what extent the elderly may lack indication for treatment.

Methods: Register-based methods were applied in all papers, using data from... (More)
Background: There are differences in drug use depending on non-medical factors such as age, gender and socioeconomic status. The combined effect of these factors, with adjustment for multimorbidity, is highly relevant to study to ensure equality in drug use.

Objectives: 1. To examine drug use related to age, gender, income and education after adjustment for multimorbidity, in an entire adult population and in a population where prescription drugs were issued only by general practitioners. 2. To analyse if gender-related morbidity explains the differences in drug use. 3. To examine to what extent the elderly may lack indication for treatment.

Methods: Register-based methods were applied in all papers, using data from Östergötland County. To estimate multimorbidity the ACG-Case Mix was used in all papers. Drug use depending on age, gender, income- and educational level, after adjustment for multimorbidity, was analysed in the entire adult population in Paper I, and in the primary healthcare population in Paper III. In Paper II diseases tending to afflict females more frequently were identified, together with the prescription drugs used to treat these diseases. Drug use was analysed before and after exclusion of these identified prescription drugs. In Paper IV the proportion of patients 65 years or older having indication for a number of their prescription drugs, identified as inappropriate for elderly, was examined, with further analysis of what may affect the result.

Results: Significant differences in drug use were identified depending on age, gender, income and education, despite adjustment for multimorbidity. The elderly, females and individuals with the lowest levels of income and education had higher drug use. The differences persisted when drug use in primary healthcare was examined. The gender difference in drug use decreased when prescription drugs used to treat diseases afflicting females more often were excluded from the analyses. Less than half of the patients’ prescription drugs (45.1%), studied in Paper IV had indication for treatment. The oldest patients had to the lowest extent indication for treatment.

Conclusion: The patients’ age, gender, income and education affect the drug use, despite adjustment for multimorbidity. Gender-related morbidity seems to explain some of the gender difference in drug use, and lack of indication for treatment among the elderly explains some of the age difference. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Läkemedelsanvändning är en av sjukvårdens viktigaste behandlingsmetoder för att bota och lindra sjukdom. Samtidigt kan läkemedelsanvändning innebära risker. Det finns en risk för att patienterna får biverkningar av sina läkemedel, att läkemedlen fungerar mindre bra tillsammans och att effekten därmed upphör eller förstärks. Vidare finns det risk för att läkemedlen inte används på rätt sätt, i synnerhet om patienterna använder många läkemedel. De skadliga effekterna av läkemedel kan i värsta fall göra patienterna så sjuka att sjukhusvård krävs och forskning visar att upp till 30 % av alla sjukhusinläggningar beror på negativa effekter av läkemedel. Läkemedelsanvändningen innebär också stora... (More)
Popular Abstract in Swedish

Läkemedelsanvändning är en av sjukvårdens viktigaste behandlingsmetoder för att bota och lindra sjukdom. Samtidigt kan läkemedelsanvändning innebära risker. Det finns en risk för att patienterna får biverkningar av sina läkemedel, att läkemedlen fungerar mindre bra tillsammans och att effekten därmed upphör eller förstärks. Vidare finns det risk för att läkemedlen inte används på rätt sätt, i synnerhet om patienterna använder många läkemedel. De skadliga effekterna av läkemedel kan i värsta fall göra patienterna så sjuka att sjukhusvård krävs och forskning visar att upp till 30 % av alla sjukhusinläggningar beror på negativa effekter av läkemedel. Läkemedelsanvändningen innebär också stora kostnader för staten. År 2013 uppgick kostnaden för läkemedel i Sverige till 36,4 miljarder kronor, vilket utgör ca 10-12 % av hela sjukvårdens kostnader. Om dessutom kostnaderna för sjukhusvård orsakad av läkemedel läggs till denna summa stiger beloppet avsevärt. Det är således viktigt för både patienterna och samhället att läkemedelsanvändningen är säker, effektiv och välmotiverad.

Läkemedelsanvändningen är inte jämlik, vare sig i världen eller i Sverige. Det finns skillnader i läkemedelsanvändningen i befolkningen, som beror på icke medicinska faktorer som ålder, kön och socioekonomi. Det är känt att äldre patienter, kvinnor och patienter med lägre socioekonomi använder läkemedel i högre utsträckning. Tidigare studier har sällan tagit patienternas sjuklighet i beaktande, vilket gör att en del av de uppmätta skillnaderna skulle kunna förklaras med olika sjuklighet i de olika grupperna. I denna avhandling finns ett mått på patienternas sjuklighet med i alla studierna och hänsyn tas därmed till patienternas sjuklighet. Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva hur ålder, kön, inkomst och utbildning påverkar läkemedelsanvändningen i en vuxen population, när hänsyn tagits till patienternas sjuklighet, med fördjupande studier avseende ålders- och könsskillnaden.

Alla studier är registerbaserade på data från Östergötland. För beräkning av patienternas sjuklighet används ACG Case-Mix Systemet, vilket använder patienternas alla diagnoser, både från öppen- och slutenvård, för att beräkna sjukligheten. Genom en algoritm, som bland annat bygger på diagnosernas orsak, behov av utredning och behandling, tillskrivs varje patient en sjuklighetsgrupp.

I studie I och III inkluderas alla individer som är 20 år och äldre. Sannolikheten för läkemedelsanvändning beroende på ålder, kön, utbildning och inkomst beräknas, efter att hänsyn tagits till individernas olika sjuklighet. I studie I undersöks den totala läkemedelsanvändningen medan läkemedelsanvändningen i primärvården undersöks i studie III. Trots att hänsyn tagits till patienternas olika sjuklighet fanns det stora skillnader. De äldsta individerna hade åtta gånger högre sannolikhet att ha behandling med ett läkemedel jämfört med de yngsta individerna, män hade hälften så stor sannolikhet att behandlas med ett läkemedel jämfört med kvinnor och de mest välutbildade individerna hade en klart lägre läkemedelsanvändning jämfört med individerna med den lägsta utbildningen. Resultaten var i princip desamma när läkemedelsanvändningen i primärvården undersöktes.

Studie II fokuserar på den uppmätta könsskillnaden i första studien. Alla individer som är 20 år och äldre, inkluderas för att undersöka om könsskillnaden från studie I kan bero på att kvinnor och män till viss del har olika sjukdomspanorama, d.v.s. insjuknar i olika typer av sjukdomar. Läkemedel, som används för att behandla sjukdomar som kvinnor i högre utsträckning insjuknar i, exempelvis migrän och depression, identifieras. När dessa läkemedel uteslöts från beräkningen sågs en klar minskning av könsskillnaden från studie I men samtidigt kvarstod en omotiverad skillnad mellan könen i läkemedelsanvändning på 18 %.

Studie IV fokuserar på de uppmätta åldersskillnaderna från studie I och III, vilka misstänks delvis vara beroende av att de äldre patienterna saknar indikation för en del av sina läkemedel. I denna studie inkluderas alla individer som är 65 år och äldre. Socialstyrelsen har identifierat några läkemedel för vilka det är särskilt viktigt att ha en indikation. Andelen patienter som har indikation för dessa läkemedel beräknas. I medeltal hade färre än hälften av patienterna indikation för de av Socialstyrelsen identifierade läkemedlen (45,1 %). Lägst sannolikhet att ha indikation för läkemedlen hade de patienter som var 80 år eller äldre.

Således konstateras att icke medicinska faktorer som patienternas ålder, kön, inkomst och utbildning påverkar läkemedelsanvändningen trots att sjukligheten tas i beaktande, att kvinnors och mäns något skilda sjukdomspanorama delvis kan förklara könsskillnaden samt att omotiverad läkemedelsanvändning hos de äldre patienterna delvis kan förklara åldersskillnaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Docent Wettermark, Björn, Karolinska Institutet
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
in
Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2015:41
pages
59 pages
publisher
General Practice/Family Medicine
defense location
CRCs aula, Jan Waldenströms gata 35, SUS Malmö
defense date
2015-05-08 09:00:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-7619-120-0
language
English
LU publication?
yes
id
3b28aadb-aca7-4b35-84c3-7370f8502d1f (old id 5275763)
date added to LUP
2016-04-01 15:06:57
date last changed
2019-05-22 01:24:15
@phdthesis{3b28aadb-aca7-4b35-84c3-7370f8502d1f,
 abstract   = {Background: There are differences in drug use depending on non-medical factors such as age, gender and socioeconomic status. The combined effect of these factors, with adjustment for multimorbidity, is highly relevant to study to ensure equality in drug use.<br/><br>
Objectives: 1. To examine drug use related to age, gender, income and education after adjustment for multimorbidity, in an entire adult population and in a population where prescription drugs were issued only by general practitioners. 2. To analyse if gender-related morbidity explains the differences in drug use. 3. To examine to what extent the elderly may lack indication for treatment.<br/><br>
Methods: Register-based methods were applied in all papers, using data from Östergötland County. To estimate multimorbidity the ACG-Case Mix was used in all papers. Drug use depending on age, gender, income- and educational level, after adjustment for multimorbidity, was analysed in the entire adult population in Paper I, and in the primary healthcare population in Paper III. In Paper II diseases tending to afflict females more frequently were identified, together with the prescription drugs used to treat these diseases. Drug use was analysed before and after exclusion of these identified prescription drugs. In Paper IV the proportion of patients 65 years or older having indication for a number of their prescription drugs, identified as inappropriate for elderly, was examined, with further analysis of what may affect the result.<br/><br>
Results: Significant differences in drug use were identified depending on age, gender, income and education, despite adjustment for multimorbidity. The elderly, females and individuals with the lowest levels of income and education had higher drug use. The differences persisted when drug use in primary healthcare was examined. The gender difference in drug use decreased when prescription drugs used to treat diseases afflicting females more often were excluded from the analyses. Less than half of the patients’ prescription drugs (45.1%), studied in Paper IV had indication for treatment. The oldest patients had to the lowest extent indication for treatment.<br/><br>
Conclusion: The patients’ age, gender, income and education affect the drug use, despite adjustment for multimorbidity. Gender-related morbidity seems to explain some of the gender difference in drug use, and lack of indication for treatment among the elderly explains some of the age difference.},
 author    = {Berg Skoog, Jessica},
 isbn     = {978-91-7619-120-0},
 issn     = {1652-8220},
 language   = {eng},
 publisher  = {General Practice/Family Medicine},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series},
 title    = {Analysis of factors of importance for drug use},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4348459/5275768},
 volume    = {2015:41},
 year     = {2015},
}